En Yeni Ülke Hangisidir?

Dünyanın en son kurulan, en yeni ülkesi hangisi olabilir sizce? Cevap ve sebebi içeriğimizde.
En Yeni Ülke Hangisidir?

tertipçilik kavramını bilenlere bir bilgi; dünyanın en yeni ülkesi hangisi?

her gün yeni ülkeler ortaya çıkmıyor. ve bir bölgesel varlık kendisini bağımsız bir ülke olarak ilan etse bile, dünyanın geri kalanı tarafından her zaman bu şekilde tanınmaz. dünyada uluslararası alanda tanınan en yeni ülke, 9 temmuz 2011'de bağımsızlığını ilan eden afrika ülkesi güney sudan'dır. ilerleyen günlerde birleşmiş milletler'in de en yeni üyesi oldu.

peki, yeni ülkeler nasıl ortaya çıkıyor? her ne kadar resmi bir kural olmasa da, uluslararası hukuktan kaynaklanan genel kabul görmüş kriterler vardır. 1933 tarihli montevideo sözleşmesi, bir devleti dört kriteri karşılayabilen egemen bir birim olarak tanımlamıştır: kalıcı bir nüfusa sahip olmak, tanımlanmış toprak sınırlarına sahip olmak, bir hükümete sahip olmak ve diğer devletlerle anlaşmalar yapabilme kabiliyetine sahip olmak. ayrıca, self-determinasyon kavramı - bir grup insanın kendi devletlerini kurma ve kendi hükümetlerini seçme süreci - birleşmiş milletler'in 1945 tüzüğünden başlayarak belge ve bildirgelerinde incelenmiştir. yine de, yukarıda bahsedilen kriterler karşılanmış gibi görünse bile, uluslararası alanda tanınan bağımsızlık kaçınılmaz bir sonuç değildir. bir oluşumun ayrılmak istediği ülkenin direnişi ve dünyanın diğer ülkelerinden yaygın bir resmi tanınma elde edememesi genellikle bir barikat görevi görür. (bkz: kosova)


Neden bölündü Sudan?

güney sudan, mısır ve büyük britanya tarafından yönetildikten sonra 1956 yılında bağımsızlığını kazanan sudan'ın güney kesimiydi. sudan'ın nüfusu oldukça çeşitliydi ve sudan'ın kuzey ve güney kesimlerinin nüfusları arasında çarpıcı bir fark vardı: kuzeyde, çoğu arapça konuşan ve arap olarak tanımlanan islam taraftarları hakimken, güney halkı afrikalı etnik gruplardan, hıristiyanlık veya geleneksel afrika dinlerinin taraftarlarından ve ingilizceyi birincil eğitim dili olarak kullanmaya başlayan çeşitli yerli afrika dillerini konuşanlardan oluşma eğilimindeydi. kuzeyde yerleşik bağımsızlık öncesi ve sonrası yönetimler, sudan'daki, özellikle de güneydeki farklı siyasi kesimler tarafından kabul görmekte zorlandı ve bu da buradaki nüfusun marjinalleşmesine yol açtı. sudan'ın beklenen bağımsızlığı yaklaştıkça, 1954'te kurulan yeni yönetimde çok az temsil edilen güney sudan nüfusu, kuzey merkezli hükümet tarafından daha fazla tahakküm altına alınacağından korktu. artan gerginlikler silahlı direnişe ve 1955-72 ve 1983-2005 yılları arasında gerçekleşen iki uzun iç savaşa katkıda bulundu. kuzey ve güney arasında uzun süredir devam eden çatışmayı sona erdirmek için hazırlanan uluslararası destekli 2005 kapsamlı barış anlaşması, güney sudan'a yarı özerk statü verdi ve altı yıl içinde bağımsızlık konusunda bir referandum yapılmasını öngördü. referandum ocak 2011'de gerçekleşti ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 99'u ayrılmayı seçti ve güney sudan uluslararası toplumun da desteğiyle aynı yıl bağımsızlığını ilan etti.