Ev ve İş Yeri Arasındaki Mesafe, Çalışanların Verimini Gerçekten de Etkiliyor mu?

Yıllardır konuşulan "ev ve iş yeri arasındaki mesafe" kültünü bilimsel olarak açıklama vakti geldi.
Ev ve İş Yeri Arasındaki Mesafe, Çalışanların Verimini Gerçekten de Etkiliyor mu?
iStock

ev ile iş yeri arasındaki mesafe, malum olduğu üzere, yaşam kalitemizi derinden etkileyen bir parametre. bu, aynı zamanda ekşi sözlük'te de -aşağıdaki bol yazı içeren başlıklarda da olduğu gibi- muhtelif zamanlarda çokça irdelenen ve bu yazının da ana maddesi olacak bir mevzu:

(bkz: sözlükçülerin iş ile ev arası yolculuk süreleri)
(bkz: 17.00'de işten çıkıp 17.30'da evinde olan insan)
(bkz: işe bisikletle gitmek)

içinde bulunduğumuz yıl nisan ayında avustralya'da bilim insanları liang ma ve runing ye tarafından, ev ile iş yeri arasındaki uzaklığın ve bu yolun hangi vasıtayla katedildiğinin çalışanlar üzerindeki etkilerini anlatan bir makale (1) yayınlanmış. söz konusu makaleye göre (2), binden fazla sayıda tam zamanlı çalışan üzerinde yapılan muhtelif araştırmalar neticesinde,

- ev ile iş yeri arasındaki mesafesi daha fazla olan çalışanların daha fazla izin kullandığı,

- orta yaşlı çalışanlar arasında, ev iş arası yürüyerek ya da bisikletle gidenlerin daha yüksek performans gösterdiği ve

- işe gitmek için gün içinde daha kısa mesafe kateden çalışanların ise yolculuk esnasında daha mutlu oldukları ve işte daha üretken oldukları saptanmış. (3) (4)


her gün dokuz milyondan fazla kişinin ev ile iş yeri arası mekik dokuduğu avustralya'da çalışanlar haftada ortalama olarak 5 saat 45 dakikalarını yolda geçirmekteler. bu yolculukların yaklaşık dörtte biri ise uzun mesafe olarak nitelendirilebilir (tek yönlü olmak üzere kırk beş dakika ve daha fazla) (5). uzun süreli yolculukların ise çalışanlar üzerinde gerek mental ve fiziksel yönden gerginliklere yol açtığı gerekse de işe katılımı, bağlılığı ve üretkenliği negatif yönde etkilediği de bilinmekte. öte yandan avustralya'nın gittikçe artan yaygın kentsel yayılmasının da, başka bir bilimsel araştırmaya göre (6), ciddi sağlık problemlerine yol açtığı ve beraberinde daha az sosyalleşme getirdiği için, iş yerinde gerginliğine sebebiyet veren önemli bir etken olan araba kullanımı oranını da arttırdığı gözlemlenmiş.

liang ma ve runing ye'nin ilgili makalesini daha yakından incelemek gerekirse, sydney, melbourne ve brisbane'de hep aynı güzergah üzerinde ev ile iş arasında yolculuk yapan, farklı sektör ve meslek gruplarından seçilmiş 1121 adet tam zamanlı çalışan üzerinde yapılan araştırmalar kapsamında aşağıdaki bulgular elde edilmiş:

- grafikte de görüleceği üzere, ev ile iş yeri arasındaki yolculuk süresinin artmasının çalışanların işe daha fazla oranda gelmemesine ve dolayısıyla işgücü kaybına neden olduğu görülmüş.


bu da uzun yolculukların çalışanlarda hastalıklara, maddi kayıplara (ulaşıma ödenen ücret daha fazla) ve kendilerine daha az vakit ayırmalarına yol açarak daha fazla işe gitmeme ve işgücü kaybına sebebiyet vermesine atıfta bulunarak açıklanmış. (ev ile iş yeri arasındaki mesafenin büyük şehirlerde ortalama 15 kilometre (7) olduğu avustralya'da, bu mesafenin 1 kilometre olduğu çalışanlar 15 kilometre kateden çalışanlara göre %36 oranda işe daha fazla gitmekteyken, 50 kilometre yol gidenler 15 kilometreye göre %22 oranında daha az işe gitmekte.)

- 35 ila 54 yaş aralığındaki çalışanlarda işe yürüyerek ya da bisikletle gidenler (etken yolculuk olarak da tanımlanabilir), toplu taşıma ya da araba kullanan çalışanlara göre daha yüksek performans sergiledikleri gözlemlenmiş. bu aynı zamanda etken yolculuğun sağlık ve bilişsel açıdan faydalarını da gözler önüne seren bir sonuç olarak nitelendirilebilir.

- üçüncü olarak da bu çalışma kısa mesafe kateden etken yolcuların daha rahat, sakin, neşeli, mutlu ve üretken olduğunu da göstermiş. (8)


peki iş ile ev arası yolculuk süresi üretkenliği nasıl etkilemekte?

yapılan çalışmalar uzun yolculukların, çalışanların kendilerine ayırdıkları zamanı kısıtlamasından ötürü iş yerinde savsaklamalara ve üretkenliğin azalmasına (9), fiziksel ve mental rahatsızlıklara, gerginliğe, obeziteye, kronik hastalıklara (10), mod düşüklükleri ve duygusal çöküntülere (11) ve düşük fiziksel aktiviteden dolayı beyin fonksiyonlarında azalmaya ve bilişsel bozukluklara (12) (13) yol açtığını göstermiş ve ev ile işyeri arasındaki mesafenin kısa olmasının çalışanlar üzerinde gerek fiziksel ve ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissetmeleri gerekse de iş yerinde daha devamlı, verimli ve üretken olmaları anlamındaki önemini gözler önüne sermiş.

kaynaklar

1. https://theconversation.com/…more-productive-117819
2. https://www.sciencedirect.com/…ii/s0966692318307269
3. https://theconversation.com/…ging-who-we-are-100323
4. https://opencommons.uconn.edu/…43&context=gs_theses
5. https://www.abc.net.au/…imes-travel-shorten/6592510
6. https://www.sciencedirect.com/…ii/s1369847815001370
7. https://www.abs.gov.au/…ng distance for australia~1
8. https://theconversation.com/…ty-driven-growth-63097
9. https://www.sciencedirect.com/…ii/s0166046208000549
10. https://www.aihw.gov.au/…9b6/cdpw-20090219.pdf.aspx
11. https://www.sciencedirect.com/…ii/s1369847817304138
12. https://journals.humankinetics.com/…rticle-p249.xml
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18094706

48 MP Kamera ve Devasa Bataryaya Sahip OPPO A9 2020'nin İncelemesi

Kübik ve Açık Ofis Sistemlerinin İş Hayatında Değiştirdiği Şeyler