Evrende Kapladığımız Alanın Ne Kadar Küçük Olduğunu Suratınıza Çarpacak Nefis Bir Kıyaslama

Bakterinin Dünya'da kapladığı yerle, Dünya'nın evrende kapladığı yer arasında bir kıyas yapmış Sözlük yazarı ''proradii''.
Evrende Kapladığımız Alanın Ne Kadar Küçük Olduğunu Suratınıza Çarpacak Nefis Bir Kıyaslama


bir bakterinin dünyada kapladığı hacim ile dünyanın bilinen evrende kapladığı hacim arasında kıyas yapmak için üşenmedim hesapladım.

silindir şeklinde bir bakterinin boyu, milimetrenin binde biri kadar. yani 0,001 mm uzunluğunda. ( küçüklüğünü anlayabilmek için söyleyelim, yaklaşık 5 milyar tanesinin 1 miligram ağırlığında olduğu belirtiliyor.)


taban yarıçapını ise boyunun 1/6'sı olduğunu farz ederek bir hesap yapıldığında:
(burada üs işaretleri ^ olarak gösterilecektir.)

3,14 x (0,00015)^2 x 0,001 =0,00000000007065 mmküp. (mm^3) yani 

7,065x10^-11mmküp = 7,065x10^-29 kmküp sonucu çıkıyor (hesaplama kolaylığı açısından mmküpü kmküpe çevirdik.)

dünyanın hacmi zaten hesaplanmış durumda:
1,08321x10^12 kmküp.buna göre, 

7,065x10^-29 / 1,08321x10^12 = 6,5x10^-41 (bakterinin dünyaya oranı. yani bu rakamında önünde 41 tane sıfır var.)

şimdi sıra, dünyanın evrene oranına geldi:
dünyanın hacmi zaten veriliydi.

bilinen evrenin hacmi de hesaplanmış durumda:
1,031x10^70 kmküp.

1,08321x10^12 / 1,031x10^70 = 1,05x10^-58 (dünyanın evrene oranı. yani bu rakamın önünde 58 tane sıfır var.


bu demek oluyor ki;

6,5x10^-41 / 1,05x10^-58 = 6,1x10^17 (iki mukayesenin birbirine oranı)

dünyanın evrende kapladığı alan, bir bakterinin dünyada kapladığı alandan kabaca 600 katrilyon kez daha küçüktür.