Fiziksel Çekiciliğe Sahip Olmanın Sanığa Sağladığı İlginç Avantajlar

Fiziksel olarak güzel, yakışıklı, çekici biri olmak dünyanın hemen her yerinde avantajlı bir durum. Mahkeme salonlarında bile!
Fiziksel Çekiciliğe Sahip Olmanın Sanığa Sağladığı İlginç Avantajlar

kişinin sahip olduğu fiziksel çekicilik düzeyi pek çok açıdan mühimdir. fiziksel çekiciliği yüksek biriyseniz; mezun olduğunuzda daha kolay iş bulursunuz, seçim yapılan durumlarda daha çok tercih edilirsiniz, bir derdinizi anlatmak istediğinizde sözünüz daha fazla dinlenir ve daha bir dolu şey. bunu biraz araştırmalarla derinleştirelim. 

örneğin; fiziksel çekiciliği yüksek biri olmak bir sebepten bulunduğunuz adliyede size avantaj sağlar mı? sanıklar duruşmalarda neden takım elbise giyer? 2000 mahkumla yapılan bir çalışmada, mahkumların fiziksel çekiciliklerine 1 ve 5 üzerinden puan vermişler ve işledikleri suçların niteliğini düşük, orta ve yüksek sınıflamışlar. sonuç çarpıcı: sanıkların fiziksel çekiciliği arttıkça benzer suçlardan daha az ceza aldığı görülmüş.

bu durum tek bir araştırma ya da mahkeme ile de sınırlı değil. başka araştırmalarda da, varılan sonuçlar şöyle:

- fiziksel çekiciliği düşük kişilerin yüksek kişilere göre %119 daha fazla ceza aldığı ortaya konmuş (oha)
- bebeksi bir yüze sahip olmak alınan cezayı önemli ölçüde azaltmış.
- kadınlar fiziksel çekiciliği yüksek suçlulara daha az ceza isteme eğilimindeymiş.

suç mağdurları için de benzer bir durum var. istismar mağduru güzel ve alımlıysa, mahkeme nispeten çok daha az delille o kişinin gerçekten istismara uğradığına ikna oluyormuş. mağdur güzel ve alımlı değilse, yalan söylediğine dair daha fazla şüphe oluşuyormuş ve yargı sürecinde daha fazla delil aranıyormuş.

aynı durum öğretmen istismarı öykülerinde de var. aynı yaşta (13) iki çocuğu istismar etmiş iki öğretmen.

birinin fiziksel çekiciliği yüksek:


diğerininki düşük:


hangi mağdura daha çok üzülürsünüz? amerikan toplumu fiziksel çekiciliği düşük öğretmen tarafından istismar edilen çocuğa daha fazla üzülmüş ve o mağduru daha fazla ön planda tutmuş. yargılayanlar da insan, bu algı verilen cezaya da kaçınılmaz olarak yansıyor.

bir örnek de bizden verelim. benzer bir durumu türkiye'deki kadın cinayetlerinde de görebilirsiniz. medyada ve sosyal medyada daha çok yer bulan kadın cinayetlerine bakarsanız pek çoğunun ortak özelliğinin nispeten yüksek fiziksel cekicilik olduğunu görürsünüz.

anitsayac'a bakarak bunu siz de kontrol edebilirsiniz. ben kontrol ettim ve fiziksel çekiciliği yüksek bir kadının ölümünün bizim toplumda gündem olma olasılığının çok daha yüksek görünüyor.

sonuç olarak, toplum fiziksel çekiciliği yüksek kişileri olumlar, destekler, daha fazla olanak/kaynak sağlar. bu durum da fiziksel çekiciliği yüksek kişilerin dünyayı olduğundan daha iyi algılamasına yol açar, nispeten daha iyi algıladıkları için de bu kişiler daha az aktivist ya da eşitlikçi düşüncelere sahip olurlar.

bu da çok anlaşılır aslında. elinizde iyi bir oyun varsa, kartlar yeniden dağıtılsın istemezsiniz.