Günlük Hayatta Sık Kullandığımız Kelimelerin Az Bilinen Diğer Anlamları

Kulak, kalın, hırsız gibi herkes için aynı anlamı ifade eden bazı kelimelerin çok başka anlamları da olduğunu biliyor muydunuz?
Günlük Hayatta Sık Kullandığımız Kelimelerin Az Bilinen Diğer Anlamları
iStock


türkçede sesteş (eş sesli) olarak bildiğimiz yüz, gül, yaz, kaz, kır, at, çay, yol vb. tek heceli kelimelerin yanı sıra birçok sesteş kelime mevcut. onlarca eş sesli kelime olmasına rağmen türkçe dersinde nedense sadece tek heceli sözcükler örnek olarak veriliyor. 

farklı anlamlarını keşfettiğimde çok şaşırdığım az duyulan sesteş sözcüklerden bazıları

kulak: başın her iki yanında bulunan işitme organı
kulak: varlıklı rus köylüsü

kalın: ince karşıtı
kalın: gelin olacak kıza erkek tarafından para veya armağan, ağırlık
kalın: mayalı hamurun tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü

patron: bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
patron: kumaşın biçilmesine yarayan bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kağıt 

pirinç: buğdaygillerden kökleri bol su içinde yetişen bir bitki
pirinç: bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım

vaziyet: konum, hâl, tavır
vaziyet: el koyma 

sevap: hayırlı bir davranış karşısında tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül 
sevap: doğru

tenkit: eleştiri, eleştiri
tenkit: noktalama

akide: bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
akide: şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan ve ağızda güç eriyen şeker 

biz: çokluk birinci kişiyi gösteren söz
biz: katılı bir şeyi dikerken iğne geçirilecek yeri delmek için kullanılan ağaç saplı araç
biz: ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı 

gazel: divan edebiyatında bir nazım biçimi
gazel: sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı 

hırsız: başkasının malını çalan kimse
hırsız: oltadaki asıl iğnenin yanına takılan özel iğne

ABD'de, Siber Zorbalık İçin İlk Eyalet Yasasının Oluşturulmasına Sebep Veren Ölüm: Megan Meier