Hz. İsa'nın Dirilişinin Kutlandığı Paskalya Bayramının Sembolü Neden Tavşandır?

Genellikle Nisan ayının ikinci pazar günü kutlanan bu hristiyan bayramının sembolü neden tavşandır, hiç düşündünüz mü? Nereden geliyor bu? Az sonra öğreneceksiniz.
Hz. İsa'nın Dirilişinin Kutlandığı Paskalya Bayramının Sembolü Neden Tavşandır?

paskalya tavşanı, amerikan paskalya kutlamalarında çok ünlü bir karakter. paskalya pazarında çocuklar, paskalya tavşanının geride bırakmış olabileceği, genellikle çikolatalı paskalya yumurtaları gibi gizli özel ikramlar ararlar.

paskalya, baharın ve yeni yaşamın bir kutlamasıdır. yumurtalar ve çiçekler, kadın doğurganlığının oldukça açık sembolleridir. ancak avrupa geleneklerinde, şaşırtıcı üreme potansiyeli ile tavşan çok geride değildir.

avrupa geleneklerinde paskalya tavşanı (easter bunny) olarak bilinir bu hayvancık. tavşan sembolizmi, yıllar boyunca pek çok cezbedici ritüel ve dini role sahip olmuştur.


avrupa'da neolitik çağ'da tavşanlara insanlarla birlikte ritüel cenaze törenleri yapıldı. arkeologlar bunu, tavşanların yeniden doğuşu temsil ettiği dini bir ritüel olarak yorumladılar. bin yıldan fazla bir süre sonra, demir çağı boyunca, tavşanlar için ritüel haline gelen cenaze törenleri yaygındı ve mö 51'de julius caesar, britanya'da tavşanların dini önemi nedeniyle yenmesini yasakladı. sezar muhtemelen klasik yunan geleneğinde tavşanların aşk tanrıçası afrodit için kutsal olduğunu biliyordu. bu arada, afrodit'in oğlu eros, söndürülemez bir arzunun sembolü olarak sıklıkla bir tavşan taşırken tasvir edilirdi.

yunan dünyasından rönesans'a kadar, tavşanlar edebiyat ve sanatta genellikle cinselliğin sembolü olarak görünüyor. örneğin, bakire meryem genellikle cinsel cazibenin üstesinden geldiğini simgeleyen beyaz bir tavşan veya tavşan ile gösterilir.


ancak ingiltere ve almanya'nın halk geleneklerinde, tavşan figürünün özellikle paskalya ile bağlantılı olduğu görülüyor. almanya'da 1600'lerden kalma hesaplar, bugün amerika birleşik devletleri'nde olduğu gibi paskalya tavşanı tarafından saklanan paskalya yumurtaları için avlanan çocukları anlatıyor.

aynı zamanlarda ingiltere'den gelen yazılı kayıtlar da, özellikle geleneksel paskalya tavşanı avları ve paskalya'da tavşan etinin yenmesi açısından paskalya tavşanını işaret ediyor.

örneğin “hare pie scramble olarak bilinen bir gelenek, ingiltere, leicestershire'da bir köy olan hallaton'da yapılıyordu uzun süre boyunca. gelenek, tavşan etiyle yapılan bir turtayı yemeyi ve bir dilim için "çırpınan" insanları içeriyordu. 1790'da yerel papaz, pagan dernekleri nedeniyle geleneği durdurmaya çalıştı ancak başarısız oldu ve gelenek o köyde bugüne kadar devam ediyor hala...


tavşanı yemek, paskalya'da cadıları korkutup kaçırmaya ilişkin uzun süredir devam eden çeşitli halk gelenekleriyle ilişkilendirilmiş olabilir. kuzey avrupa boyunca halk gelenekleri, cadıların genellikle komşuların ineklerinden süt çalmak gibi yaramazlıklara neden olmak için genellikle bir tavşan şeklini alacağına dair güçlü bir inancı kaydeder. orta çağ avrupa'sındaki cadıların, başkalarının yaşam enerjisini emerek onları hasta ettiği söylenirdi.

kış cadılarının paskalya'da kovulması gerektiği fikri, çeşitli şenliklerde ve ritüellerde ortaya çıkan yaygın bir avrupa halk motifidir. bahar ekinoksu yeni bir yaşam vaadiyle, cadıların ve kışın yaşamı tüketen faaliyetlerine karşı sembolik olarak düzenlendi.

bu fikir, osterfeuer veya almanya'da cadıları korkutup kaçırmayı amaçlayan büyük açık hava şenlik ateşlerini içeren bir kutlama olan paskalya ateşi gibi çeşitli şenliklerin ve ritüellerin altında yatan mantığı sağlar. isveç'te popüler folklor, paskalya'da cadıların hepsinin baltık denizi'ndeki efsanevi blakulla adasında şeytanla ziyafet çekmek ve şeytanla dans etmek için süpürgelerine uçup gittiklerini belirtir.


yortunun pagan kökenleri için de şöyle bilgiler var

1835 yılında, ünlü grimm kardeşlerden biri olan halkbilimci jacob grimm, paskalya tavşanının eski almanca'da "ostara" olarak adlandırılacağını hayal ettiği bir tanrıçaya bağlı olduğunu savundu. bu ismi, ingiliz tarihinin babası olarak kabul edilen ve ms 731'de bahsedilen erken bir orta çağ keşişi olan bede'nin anglo-sakson tanrıçası eostre'den türetmiştir.

bede, sekizinci yüzyıl ingiltere'sinde, nisan ayının tanrıça eostre'den sonra "eosturmonath" veya "eostre ayı" olarak adlandırıldığını kaydetmişti. tanrıça adına bir pagan bahar bayramının, hristiyanlığın mesih'in dirilişini kutlayan kutlamalarına benzediğini yazdı.

çoğu avrupa dili, fransızca'da paques veya isveççe'de pask gibi yahudilerin fısıh bayramından gelen isimlerle hristiyan bayramına atıfta bulunurken, almanca ve ingilizce dilleri bu eski, incil dışı kelimeyi korur: paskalya.

yakın zamanda yapılan arkeolojik araştırmalar, ingiltere ve almanya'nın bazı bölgelerinde eostre'ye tapınıldığını ve bunun ana sembolünün tavşan olarak görüldüğünü doğruluyor gibi. bu nedenle paskalya tavşanı, ilkbahar ekinoksu tarafından müjdelenen ve tanrıça eostre tarafından kişileştirilen bu hristiyanlık öncesi bahar kutlamalarını ifade ediyor.

uzun, soğuk bir kuzey kışından sonra, insanların diriliş ve yeniden doğuş temalarını kutlaması yeterince doğal görünüyor. çiçekler açıyor, kuşlar yumurtluyor ve yavru tavşanlar zıplıyor.

ilkbaharda yeni bir hayat ortaya çıktığında, paskalya tavşanı bir kez daha geri döner ve bize kendi hayatımızın döngülerini ve aşamalarını hatırlatmak için uzun süredir devam eden bir kültürel sembol sağlar kısacası...

kaynak