İllüminati Tarikatının Komplo Teorileri Haricinde, Esas Amacı Nedir?

Komplo teorilerinin favori konularından illüminati neyin nesidir ve amacı nedir?
İllüminati Tarikatının Komplo Teorileri Haricinde, Esas Amacı Nedir?
iStock

illüminati, insanlığın sosyal ve iktisadi gelişimi önünde engel haline gelen aristokratların baskıcı feodal düzenini yıkmak amacıyla 1776 yılında burjuvazi tarafından kurulan ve fransa, amerika vb. ülkelerde devrim yoluyla burjuva politik iktidarlarının tesis edilmesi ve ardından da devamlılığı için faaliyet gösteren gizli bir örgüttür.


gizli olmasının ilk sebebi kurulduğu dönemde kilisenin ve feodal iktidarın baskıcı, sert yönetim ortamının özgürlükleri kısıtlayan ve halka karşı uygulanan şiddete dayalı siyaseti olmuştur. insanların düşünce ve inanç özgürlüğünü kısıtlayanlar, bir de üstüne ağır vergilerle ticari hayatın önüne taş koymaya başlayınca, burjuvazi de özgürlükçü ve devrimci yapılanmalara giderek iktidarı zorla ele geçirmek durumunda kalmıştır. günümüzde gizli kalmasının sebebi ise, feodalizmi yıkarken sarıldıkları demokrasi ve insan hakları gibi ideallerin sonucunda ortaya çıkan parlamenter çoğulcu seçim ortamında sermaye çevrelerinin, aslında toplum içinde azınlıkta oldukları halde, arka planda ipleri ellerinde tutmak istemeleridir. böyle gizli örgütler sayesinde organize şekilde hareket ederek medyayı, parayı, siyasal düzeni vb. kontrol altında tutan sermaye çevreleri toplumun çoğunluğunu oluşturan emekçi halkın iktidara legal kanallardan kolayca ulaşma imkanını ortadan kaldırmak için çalışırlar.

illuminati gibi örgütler, gizli bağlantı ağları sayesinde parasal enstrüman ve kaynakların yönetimini elinde tuttuğu gibi, kapitalizmin hakim olduğu tüm ülkelerde yasama, yürütme ve yargı alanında etkili olan insanları bünyesinde tutar. ama bütün bir toplumun sadece bunlarla yönetilemeyeceğini gayet iyi bildiklerinden kültür, din ve medya alanında da etkili olan insanları ya kendi kontrolüne almak ya da kontrolündeki kişileri buralarda faal halde tutmak için sürekli çalışır. ancak bunun da yeterli olmayacağı düşünülerek, kendileri karşısında insanların örgütlenebileceği gerçeği ışığında toplumu korkutmak ve sindirmek için algı yönetimi tekniklerini kullanırlar. bu nedenle sürekli olarak çok güçlü oldukları, dünyayı yönettikleri, ezoterik sırlara vakıf oldukları, bu nedenle arkalarında ruhsal güçlerin olduğu vb. düşünce ve ön kabulleri insanların kafasına yerleştirmek isterler. oysa kitleler karşısında paranın, medyanın, silahların vb. hiçbir şeyin anlamı yoktur , güç halktan, sokaktan gelir. bu nedenle illüminati ya da başka bir güç siz onun illüzyonuna inandığınız sürece güçlüdür.


diğer yandan, şeytana taptıkları, kıyamete kadar insanlığın yıkımı için mücadele ettikleri gibi bir argüman da, illüminati ve türevlerinden çok daha tehlikeli olan dinci tarikatlar tarafından ortaya atılagelmiştir. ama burada durup geçmişe bir baktığımızda, şeytana tapanların sebep olduğu iddia edilen tarihsel yıkım ve katliamların, şeytana karşı mücadele edenlerin kılıçtan geçirdiklerinin yanında çok sönük kaldığı da bir başka gerçekliktir. sonuçta, tarihte, iskenderiye kütüphanesini yakıp filozof hypetia'nın derisini yüzenler, saint barthelemie gibi katliamları düzenleyenler, insanları engizisyon mahkemelerinde yargılayıp işkenceli yöntemlerle idam edenler, otuz yıl savaşları gibi bitmek tükenmek bilmeyen mezhep çatışmalarıyla çocukları öksüz ve dünyayı barışa hasret bırakanlar, veyahut recm, falaka, el kesme, kafa kesme gibi şeriat yasaları uygulayıp kendileri ile aynı şeylere inanmayanların mallarına el koyup, ailelerini parçalayanlar, kafkasya'dan endülüs'e kadar inanç için fetih adı altında kitleleri kılıçtan geçirenler illüminati veya şeytana tapanlar değildir. unutulmasın ki illuminati ilk kurulduğu zamanlarda insan hakları evrensel bildirgesi gibi en temel yaşama haklarımızın tesisi için çalışmış bir örgüttür. bu nedenle bir çıkar ve rant kollama örgütü olmaktan ziyade insanlığın kötülüğünü hedeflediğini bunun için varolduğunu iddia etmek, bizi hem gerçeklikten uzaklaştırır hem de insanlığa daha çok zarar veren daha gerici oluşumların karanlığına iter.