İngilizce Öğrenirken Çok Karıştırılan Present Perfect Continuous Tense'in Türkçe Karşılığı

Have/has ve been kullanımlarını içeren, bu nedenle de kafa karışıklığı yaratan kullanımın Türkçe karşılığını öğrenirsek konuşurken bir yere oturtmak da kolaylaşır muhtemelen. Buyrun.
İngilizce Öğrenirken Çok Karıştırılan Present Perfect Continuous Tense'in Türkçe Karşılığı

açılın ben ingilizce öğretmeniyim

present perfect continuous tense... tanımına, "geçmişte olup" şeklinde başlayan bir cümleyle giriş yaparsak muhtemelen hata yapacağımız bir zamandır, zira "olup" zarfı bitmişlik muhteva eder.

bunun yerine, "geçmişte olmaya başlayıp" şeklinde bir girişle açıklamaya çalışırsak daha başarılı olacağımıza inancım tam.

efendim, temel olarak iki amaçla kullanılır bu zaman... ilki zaten ifade edilmiş daha önce de; geçmişte başlayıp halen devam etmekte olan yahut henüz bitmiş olup etkileri veya sonuçları alenen gözlemlenen olayları aktarmak.

misal olarak bir klişe verelim: adam kapıyı çalar, üstü başı ıslaktır...

"why are you all wet?" sorusuna vereceği muhtemel cevap, "it has been raining heavily outside." şeklinde bir cevaptır.

bir diğer, present continuous tense ile karıştırılan kullanımı da, şimdi, şu an gerçekleşen olaylara geçmiş zaman derinliği katmak amaçlı olandır.

josie uyumaktadır... kızcağız 13:00'da yatmış, saat 15:00 olmuş, halen melekler gibi uyumakta... işte bu durumu ifade ederken şimdiki zaman kullanıp, "josie is sleeping" dersek, sadece şu an, konuşma anında şahit olduğumuz bir durumu aktarabiliriz, geçmiş derinliği yoktur burada. şimdiki zaman, şimdidir çünkü, elinden tutup geçmişe gelmez seninle, o yetisi yoktur. josie'nin o an hem uyumakta olduğunu, hem de belli bir saattir yahut belli bir saatten beri uyumakta olduğunu present perfect continuous tense ile ifade ederiz. yani bu tense, "josie has been sleeping since 13:00/for two hours." cümlesini kurabilelim diye vardır.

hiç şüphesiz, gereksiz değildir...