İngilizce Sınavlarda Writing Puanınızı Yükseltmenizi Sağlayabilecek İngilizce Kalıplar

Özellikle TOEFL ve IELTS sınavlarında writing kısmı için puanlamada en kıt davranılan bölüm diyebiliriz. Bu kritik bölümden alacağınız puanı artırmak için bu İngilizce kalıpları kullanmanız oldukça işe yarar olabilir.
İngilizce Sınavlarda Writing Puanınızı Yükseltmenizi Sağlayabilecek İngilizce Kalıplar
iStock


(bkz: as a result of) -----> sonucu olarak
(bkz: consequently) -----> dolayısı ile
(bkz: in conclusion) ----->  sonuç olarak
(bkz: to sum up) -----> kısaca özetlemek gerekirse
(bkz: for example) -----> örneğin
(bkz: to illustrate) -----> örneğin
(bkz: for instance) -----> örneğin
(bkz: furthermore) -----> buna ek olarak
(bkz: besides) -----> yanında
(bkz: morevoer) -----> üstelik
(bkz: in addition) -----> bununla beraber
(bkz: in my opinion) ----->  benim fikrime göre
(bkz: as a matter of fact) -----> gerçek şu ki
(bkz: actually) -----> aslında
(bkz: in fact) -----> aslında
(bkz: virtually) ----->  adeta
(bkz: meanwhile) ----->  bu sırada
(bkz: neither nor) ----->  ne...ne de
(bkz: either or) -----> ya...ya da 
(bkz: due to) ----->  -den ötürü
(bkz: on account of) ----->  dolayısı ile
(bkz: however) ----->  bununla birlikte
(bkz: although) -----> rağmen
(bkz: despite of) -----> -e rağmen 
(bkz: even though) -----> -sa bile
(bkz: regardless of) -----> -e bakmaksızın
(bkz: in order to) -----> olması için
(bkz: vice versa) ----->  tam tersi
(bkz: by the way) -----> bu arada
(bkz: thereby) -----> dolayısı ile
(bkz: whereby) -----> vasıtasıyla
(bkz: despite the fact that) -----> karşın her ne kadar
(bkz: due to the fact that) -----> -den dolayı
(bkz: inspite of the fact that) -----> her ne kadar
(bkz: as though) -----> güya
(bkz: as if) -----> mış gibi
(bkz: for the sake of) -----> adına
(bkz: by means of) -----> vasıtasıyla
(bkz: thoroughly) -----> etraflıca
(bkz: partially) -----> bir dereceye kadar
(bkz: apart from) -----> -den ayrı olarak
(bkz: as long as) -----> -diği takdirde
(bkz: as far as) -----> kadarıyla
(bkz: as soon as) -----> en kısa zamanda
(bkz: first of all) -----> ilk önce
(bkz: whereabouts) -----> bulunduğu veya olduğu yer
(bkz: not only but also) -----> sadece ... değil, aynı zamanda...
(bkz: according to) -----> -e bakılırsa
(bkz: though) -----> -diği halde
(bkz: that is why) -----> işte bundan dolayıdır ki
(bkz: owing to) -----> sebebiyle
(bkz: initially) -----> öncelikli olarak
(bkz: thus) -----> bu yüzden
(bkz: briefly) -----> kısaca
(bkz: consideration) -----> göz önünde tutma
(bkz: from my point of view) -----> benim görüşüme göre
(bkz: last but not least) -----> sonuncu ama son derece önemli olarak
(bkz: literally) -----> kelimenin tam manasıyla
(bkz: accustomed to) -----> -e alışkın
(bkz: associated with) -----> ile birlikte
(bkz: be made up of) -----> ibaret olmak
(bkz: opposed to) ----->  -in aksine olarak
(bkz: gain access to) ----->  erişim sağlamak
(bkz: get through) -----> (zor bir durumu) atlatmak
(bkz: in the wake of) -----> ardından
(bkz: in return for) ----->  karşılık olarak
(bkz: inasmuch as) -----> -diğine göre
(bkz: in accordance with) -----> -e göre
(bkz: in advance of) ----->  öncesinde
(bkz: intrigued by
(bkz: painstakingly) -----> titizlikle
(bkz: practically) ----->  hemen hemen
(bkz: range from to) -----> arasında dağılım göstermek/değişmek
(bkz: provided that) ----->  ... olmak kaydıyla
(bkz: supposed to) ----->  farzetmek
(bkz: simultaneously) ----->  eşzamanlı olarak
(bkz: gradually) ----->  gitgide
(bkz: up till now) -----> şimdiye kadar
(bkz: recently) -----> son zamanlarda
(bkz: irrespective of) -----> -e bakmaksızın
(bkz: spontaneously) -----> spontane
(bkz: pros and cons) ----->  avantajları ve dezavantajları
(bkz: on behalf of) -----> -in yararına  
(bkz: on the contrary) -----> buna karşılık
(bkz: on the grounds that) -----> olması nedeniyle
(bkz: on the other hand) -----> diğer yandan
(bkz: on the spot) ----->  derhal
(bkz: make up one's mind) -----> aklını baştan çıkarmak

(bkz: derive from) -----> -den elde etmek
(bkz: deal with) ----->  hakkından gelmek
(bkz: come to terms with) -----> ile anlaşmak
(bkz: basically) ----->  temelde
(bkz: as to) -----> -e gelince
(bkz: as well as) ----->  yanı sıra
(bkz: as regards) -----> konusunda
(bkz: catch a glimpse of) -----> bir an için görmek
(bkz: deprive of) -----> -den mahrum etmek

Bu içerik de ilginizi çekebilir