İnsanların Günlük Hayatta Karşılaştıkları Deneyimlere Aslında Nasıl Anlam Verdiklerini İncelemesi: Etnometodoloji

Kişilerin sosyal yaşamında kurduğu ilişkileri sırasında konuya nasıl anlam verdiklerinin incelenmesi.
İnsanların Günlük Hayatta Karşılaştıkları Deneyimlere Aslında Nasıl Anlam Verdiklerini İncelemesi: Etnometodoloji
iStock.com

insanların, gündelik toplumsal etkileşimler sırasında başkalarının söylediklerine ya da yaptıklarına nasıl anlam kazandırdıklarının incelenmesi

ingilizce ethnomethodology, kelimesinden evrilmiştir. insanların günlük hayatta karşılaştıkları deneyimleri, nasıl anlamlandırdıklarının ampirik yani deneysel olarak incelenmesidir.

ilk olarak 1960’lı yıllarda california üniversitesi öğretim üyelerinden harold garfinkel tarafından geliştirilmiş ve sosyal ilişkilerin analizine yönelik yeni bir bakış açısı sunmuş olan bir teoridir. bu teori conversation analysis, yani karşılıklı konuşma analizi ve membership categorization analysis olmak üzere iki farklı araştırma türünün doğmasına kaynaklık etmiştir.

kayıt tutmak, gözlem ve deşifre etmek gibi teknikler vasıtasıyla veri toplar.

iStock.com


analiz edilmek üzere oluşturulmuş değil, doğal akış içinde oluşmuş, o an ortaya çıkan speech'leri veri olarak alır. here ve now ile ilgilenir. there and then ile ilgilenmez. geneli tanımlamaya çalışır.

Harold Farfinkel

etnometodolojiyi bulan adam. sosyologtur. hayat kendisini degisik sehirlere savurur. gittigi yerlerde zencilere yapilan ikinci sinif muameleyi gozlemler.


sonra gozlemlerini derinlestirir. insani anlama uzerine yeni metotlar gelistirir. chicago'da hakimlerin nasil kararlar aldigi uzerine arastirmalar yapar. studies in ethnomethodologies kitabi meshurdur.