İnsanlıktan Önce Gelişmiş Bir Medeniyet Olabileceğini Öne Süren Silüriyen Hipotezi

Dünya üzerinde insanlardan önce birileri gelişmiş bir medeniyet inşa etmiş olabilir mi?
İnsanlıktan Önce Gelişmiş Bir Medeniyet Olabileceğini Öne Süren Silüriyen Hipotezi


Silüriyen hipotezi nedir?

silüriyen hipotezi, adam frank ve gavin schmidt tarafından önerilmiş bir düşünce deneyidir. silüriyen dönemi'nde (400 milyon yıl önce) dünya'da ortaya çıkmış olabilecek insan-dışı gelişmiş bir medeniyetin olanağına ve onun tespitine dair bir deneydir. 

("silurian", doctor who'daki silurianlar adlı hayali reptil ırkın adı aynı zamanda.)

"frank ve schmidt'e göre, fosilleşme nispeten nadir olduğundan ve dünya'nın açıkta kalan yüzeyinin çok azı kuvaterner döneminden (~2,5 milyon yıl önce) öncesine ait olduğundan, böyle bir uygarlığın teknolojik eserler gibi doğrudan kanıtlarını bulma olasılığı düşüktür."

cambridge.org

Hipotezin temelleri

- silüriyen dönemi'nde dünya'nın, karmaşık yaşam formlarını destekleyecek kadar oksijen ve güneş ışığıyla dolu olması.

- bu dönemde, omurgalıların evrimi hızla ilerlemiş ve denizlerde çeşitli balık türleri ortaya çıkmıştır.

- bazı jeologlar, silüriyen kayaçlarında, bilinmeyen bir kaynaktan gelen radyoaktif izotoplar ve nanoteknolojiye benzer yapılar gibi tuhaf izler bulmuşlardır.

Hipoteze karşı argümanlar

- silüriyen dönemi'nde kara bitkileri ve böcekler gibi önemli kara hayvanları henüz evrimleşmemişti.

- bu hipotezi destekleyen jeolojik bulgular, yeterince sağlam ve kanıtlanmış değildir.

- gelişmiş bir medeniyetin varlığı, kalıntılar, eserler veya teknolojik izler gibi somut kanıtlar gerektirir.

Sonuç

silüriyen hipotezi, ilgi çekici bir fikir olmasına rağmen, şu anda bilimsel bir temele sahip değildir. bu hipotezi doğrulamak veya çürütmek için daha fazla araştırmaya ve jeolojik kanıtlara ihtiyaç vardır.