İsrail'le Savaşmak İçin Kurulan Terör Örgütü Lübnan Hizbullahı Kimdir?

İsrail’in 1982 yılında Güney Lübnan’ı işgali üzerine tepkisel olarak kurulan Lübnan Hizbullahı hakkında bilgiler.
İsrail'le Savaşmak İçin Kurulan Terör Örgütü Lübnan Hizbullahı Kimdir?

hizbullah, iki ayrı kelimenin birleşiminden oluşmuş, “al-lah’ın partisi” anlamına gelen, lübnan merkezli şii eksenli silahlı bir terör örgütüdür.

israil’in 1982 yılında güney lübnan’ı işgali üzerine tepkisel olarak kurulmuştur. hizbullah, abd, kanada, avustralya ve ingiltere de terör örgütleri lis-tesinde yer almaktadır. hizbullah’ın, silahlı milislerinin yanı sıra, siyasî ve sosyal örgütlenmeleri ve yapılanmaları da vardır. silahlı bir dire-nişin olması gerektiğine inanan ve lübnan’da uzun vadede iran tipi (bu güne kadar ger-çekleştirilememiş olsa da) bir islam cumhuriyeti oluşturulmasını destekleyen liderler, o zamanki emel (amal) hareketinden ayrılarak islamî emel (amal)’i oluşturmuşlardır. bu yeni oluşum ileride oluşacak “hizbullah” örgütünün bir nevi altyapısını oluşturmuştur.

hizbullah’ın, iran’ın devrim muhafızları’ndan finans ve eğitim desteği aldığı, hatta hizbullah’ın “lübnan’daki bir iran partisi olduğu” şeklinde yaygın iddialar bulunmaktadır.hizbullah yönetimi, yedi seçilen kişiden ve bir iranlı danışmandan oluşan danışma kurulundan (şurâ meclisi) oluşmaktadır. bu şurâ meclisi iran’daki uzmanlar meclisi gibidir ve hizbullah’ın siyasî, askerî ve sosyal kollarının bir nevi karar verme organı olarak çalışır. buraya bağlı olarak beş alt kurul bulunmaktadır. bunlar, siyasî, cihat, parlamento, yürütme ve yargı kurullarıdır.


bu kurullardan cihat kurulu (meclisi), örgütün -işgalcilere karşı- “direnişçi” sıfatıyla meşrulaştırdığı ve devam ettirdiği silahlı kanadını temsil etmektedir. bu birim iki kısımdan oluşmaktadır: askerî birim (islamî cihat adıyla) ve güvenlik ve istihbarat birimi.

hizbullah’ın bir diğer kolu olan siyasî kanadı da iki ana birimden oluşmaktadır: siyasî konsey ve bilgi konseyi. birincisi genel sekreter nasrallah ile şurâ meclisine danışmanlık yapmaktadır. ikinci birim ise hizbullah’ın söylemlerini şekillendirmekte ve aktarmaktadır. bu bağlamda, hizbullah’ın bir televizyon kanalı (el manar), dört radyo istasyonu, lübnan içinde ayrı bir telekominikasyon sistemi ve beş gazetesi bulunmaktadır. hizbullah’ın belki de en önemli birimi ve diğer terör örgütlerinden ayıran özelliği, sosyal hizmetler birimidir.