Japonların Ne Kadar Naif İnsanlar Olduğunun Kanıtı Niteliğinde Bir Sanat: İkebana

İkebana, çiçek düzenleme sanatı olarak biliniyor. İkebana, sanatının naifliği ve minimalliği sizi kendinizden geçirtecek bir güzelliğe sahip. Böylesine ince düşünce ve titizlik içeren bir sanat ancak Japonlara ait olabilirdi. Sözlük yazarlarıyla bu güzel sanatı biraz daha detaylı inceliyoruz.
Japonların Ne Kadar Naif İnsanlar Olduğunun Kanıtı Niteliğinde Bir Sanat: İkebana
iStock.com


bu japon çiçek düzenleme sanatında buketler üst üste değerlendirilen üç düzey olarak tasarlanıp düzenlenir ve gönderilecek kişiye göre buket değişir. her buketin taşıdığı bir anlamı, bir mesajı vardır ve bu nedenle her buketin bir dinamiği bulunmaktadır: 

en altta bulunan çiçek veya yeşillikler buketin hitap ettiği kişinin geçmişini simgeler, buketin orta katı kişinin bu gününü, en üst kademesi de geleceğini simgeler. bu şekilde genç bir insana verilecek olan kişinin buketi üst kısımda yoğunlaşırken, hayatta daha tecrübeli olan kişilere hitab edecek (bkz: politically correct) aranjman da ağarlık alt düzeye verilir.

estetiğin kıt malzeme üzerindeki zaferi

ikebana, sözcük anlamı ile yaşayan ya da yaşatılan çiçek anlamına gelir... canlı çiçeklerden yapılamayacağı gibi bonsai bir ikebana değildir mesela... ikebana için buket buket çiçek de gerekmeyebilir, yeri gelir tek bir dal çiçekle, hatta tek bir dal ile bile ikebana sanatı gerçekleştirilebilir... örneğin kış mevsimini temsil etmek için genelde yapraksız çiçeksiz dallar kullanılır... 


ama geleneksel ikebanada ağırlıklı olarak 3 farklı tarz kullanılır... bunlar ayakta duran adam(shin), yürüyen adam(gyöü) ve koşan adam(so)olarak çiçeğin dinamizmini ortaya koyar... tai (ten, gök), yo(jin, insan) ve tome(chi, yer;dünya) adı verilen üç ayrı katman ile çiçeği tam olarak insanla özdeşleştirir...

yaşam felsefesi tasarımın her aşamasında görünür. nesne ilişkilerinin oluşumunun en güzel örneğidir. çiçeğin seçimi, düzenleme sırasındaki tutum ve davranışlar çok önemlidir. çiçek tasarımı hıza ve beceriye değil, alçak gönüllülüğe, çiçeklere saygıda kusur etmemeye bağlıdır.(bkz: o hana mi)

japonya'da yapılan insanların delicesine uğraştıkları bir sanat. muazzam bir zariflik ve minimal görüntüyle göze çok hoş geliyor. dünyada da kendine çok ciddi olmasa da bir kitle edinmeye başlayan bir sanat haline geliyor. 


bunda japon büyükelçiliklerinin katkısı da büyük tabii. bununla ilgili workshoplar düzenleyerek kültürlerini yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. bizim ülkemizde popülerliğin sebebi ise workshoplardan ziyade bulmacalarda çıkması. sık sık karşılaşılan bu kelime sayesinde kültürümüz japon kültürüne bir adım daha yaklaşıyor :) darısı workshoplara katılmamızın başına diyelim.