Kadın-Erkek İlişkilerinde Başarısız Erkeklere Kadın Doğasının Sırrını Veren The Red Pill Öğretisi

The Red Pill öğretisi, iyi ve kötü birçok yoruma rağmen son zamanların en çok ses getiren akımlarından biri. Erkeklere, ikili ilişkilerde kadından nasıl üstün konuma gelebileceğini, ilişkide istedikleri kıvamı nasıl tutturabileceğini kendince açıklayan bu akımı Sözlük yazarlarıyla detaylıca inceliyoruz.
Kadın-Erkek İlişkilerinde Başarısız Erkeklere Kadın Doğasının Sırrını Veren The Red Pill Öğretisi
iStock


the red pill akımı ana hatlarıyla nedir ne değildir?

the red pill, dezenformasyona uğraması sebebiyle ne olduğu, amaçları ve hedefleri tam olarak anlaşılamamış öğreti. maddeler halinde sıralayacak olursak,

1- red pill kadın düşmanı değildir. size kadınlara kötü davranmanızı, onları aşağılamanızı hiçbir zaman öğütlemez.

2- red pill, kadın doğasını anlamak ve ona uygun davranmak üzere insanların fikirlerinden ve tartışmalarından yola çıkarak oluşturulmuş, sistemli teoriler bütünüdür.

3- red pill erkeğin kendini geliştirmesini, özgüven kazanmasını, mantığını ve zekasını kullanarak sorunlarının üstesinden gelmesini savunur.


4-
red pill, doğruluğu binlerce insanın tecrübeleriyle kanıtlanmış gerçeklerden beslenir. az sayıda istisna ile red pill'in gerçekliği yadsınamaz.

5- red pill'i araştıran, öğrenmek ve uygulamak isteyen erkekler genellikle kadın- erkek ilişkilerinde hatalar yapmış, başarısız olmuş kimselerdir. red pill buna çözüm getirme amacıyla vardır.

6- red pill'i okumak ve anlamak için uzun süre gerekir. bir iki saat reddit'te takılarak öğrenilecek bir şey değildir.

7- red pill'e karşı çıkanları umursamamak gerekir. her bünye acı gerçekliği kaldırmayabilir. zamanınızı harcamayın.

8- red pill, kadın ile erkeğin siyasal, sosyal, ekonomik, hukuki, toplumsal yerini yeniden konumlandırmak amacıyla vardır. yapılan hatalardan ders çıkarmak ve insanın optimum mutluluğu yakalaması red pill'in başat fikirlerinden biridir.


9- red pill, hatun tavlama stratejisi değildir. bir yaşam biçimi öğretisidir. cımbızlamalar yapıp tek bir fikre indirgemek manipülasyondur.

10- red pill size bir şey satmaz. sizden ekonomik bir çıkar sağlamaya çalışmaz. liberal bir fikir değildir. siyasi bir fikir hiç değildir.

11- red pill, ideolojilerin %80'lik kısmı gibi ithaldir fakat hiçbir topluma ait değildir.

12- red pill, görüş ayrılığına ve dezenformasyona eğilimli bir öğretidir. çoğu şey çarpıtılabilir.

13- red pill sizin ırkınızla ilgilenmez. kişisel gelişiminize odaklanır.


14- red pill, eleştiriye açık bir öğretidir. bilimden beslenir. din gibi dogmatik değildir.

15- red pill' i okumak ve anlamak adına (bkz: the red pill öğretisi) ziyaret edilebilir.

16- red pill, feminizmin iki yüzlü, adaletsiz, inkarcı görüşlerine karşıdır.

17- red pill, acımasız gerçekleri kabullenmenin gerekliliğini temel alır.

18- red pill, risk almaktan korkan, tembel insanlara göre değildir.

19- red pill, sizi iyi yönde değişmeye zorlar.

20- red pill'i kabul etme süreci inkar etmeyle başlar.

the red pill akımı erkeklere kadınlar doğasıyla ilgili neler söylüyor?

"bu post, red pill teorisinin esas düşüncelerini somutlaştıran bir çok genelleme içermektedir. bu liste belli başlıdır fakat teferruatlı değildir, madde maddedir. bu bir vaka analizi değildir ve her maddede açıklama yapma zorunluluğu yoktur. bu yüzden çabuk ve kolay anlamak için dizayn edilmiştir. paylaşılan hiçbir fikir akademik tez, düşünce ya da konsept değildir. bunu farkı red pill düşüncelerinin yanlı bir kodlaması olarak düşünün.

feministler eşitlik istediklerini iddia ediyorlar ama asıl istedikleri sorumluluğu olmayan güç.

 cinsiyet dengesinin bozulmasına yol açacak şekilde, kadının ve erkeğin ayrıcalıklarını tek tarafa vermek istiyorlar. kadın olmanın ayrıcalıklarının ( ekonomik açıdan kendilerine sunulmuş imkanlar, güzelliklerine dayalı fırsatlar yakalama ve fiziksel zarar görmemeye dayalı ayrıcalıklar) yanı sıra erkeklerinki gibi( otorite, kariyer sahibi olmak için saygınlık, dış görünüşünden dolayı sert bir şekilde yargılanmamak vb. ) hem pragmatik hem de gerçekçi olmayan ayrıcalıklar istiyorlar. biyolojik dayanağı reddederek, bunun bir sosyal inşa olduğunu, eşit olmadığımızı görmezden geliyorlar.

kadınlar mantıksız ve tutarsızdır. 

mantık için kapasiteleri vardır fakat bu onların yöntemi değildir. bu, fabrika ayarlarında olmayan bir şey için çaba sarf etmek zorunda olmalarıdır. mantıklı bir kadın, duygusallaşmak için kolayca kışkırtılır. kararları mantıksal çıkarımdan ziyade anlık duygusal durumlarına göredir.

kadınlar doğası gereği entrikacıdır. 

bu, tipik erkeği manipüle etme konusunda kısmen yetenekli oldukları anlamına gelir. evrim teorisinin temel fikri gereği alt cins olan kadın erkeğe direk fiziksel açıdan karşı koyamadığından bunu erkeklere karşı bir araç olarak kullanmayı öğrenmek zorunda kalmıştır. (kuşkusuz çok az senaryo dışında hepsi kaybedecekti) bu onların güçlerinin telaffuzunu fiziksel şiddetten ziyade mental eğilim haline getirir. fiziksel şiddet yasadışı iken mental şiddet değildir. bu, kadınların sisteme hesap vermeden yollarını bulmasını sağlar. hukuk, kişilerarası ahlakı kapsayan kanunlar yapmaz. erkeğin iç güdüsü hedefe ulaşmaktır. kadınınki ise zihninize sıçmaktır.

eğer zenginseniz ırk önemli değildir. 

birçoğunuz, küçük fikirli ve yüzeysel, beyaz-siyah-arap-hintli-asyalı, her ne olursa olsun, kültürünüze dayanan bir dünya algısı taşır; belki de yaşadığınız yerde beyaz adam tanrıdır ancak tüm ırksal bariyerlerin para ve güç tarafından üstesinden gelinebilir. eğer 2 inch (5 cm) siki olan hatunların güldüğü 5/10'luk bir asyalıysanız 7 haneli dijital banka hesabı bunu dengeler. ırksal ayrım, zenginlik ve fakirlik söz konusu olduğunda kadınlar adına önemsizdir. bunu asla unutmayın! beyaz vs. siyah, doğu yakası, batı yakası, sızlanmaları önemsiz. zenginliğin, eşitsizliğin belirtileri, bunların alt çizgisi zenginlik.

kadınlar üstün nitelikli bir eşe sahip olacak şekilde hipergamiktir

ondan daha zengin ya da onunla aynı zenginlikte olmalısın. ondan daha eğitimli ya da onunla aynı eğitim düzeyine sahip olmalısın. ondan daha iyi görünmelisin ya da onunla aynı görünüşte olmalısın. ondan daha popüler olmalısın ya da onunla aynı popülerlikte olmalısın. bir alanı diğeriyle dengeleyebilirsin. ( para, statü, görünüş) ama eğer iki alanda da ondan aşağıdaysan unut gitsin.

yukarıdan bahsettiğim şeyler yüzünden erkeklerin %20'si kadınların %80'iyle sevişiyor, kadınlar buluşuyor, erkekler buluşamıyor ve evet, kadınlar çalışma hayatına girdiğinden beri bu, sosyal eşitsizliğin artmasına sebep oldu.


eğer bir kadın senden daha iyi olduğunu düşünüyorsa sana saygı duyamaz. eğer sana saygı duyamazsa seni sevemez. 

kadınlar erkekleri, erkeklerin kadınları sevdiğinden daha farklı severler. kadınların sevgisi hayranlık temellidir. hayranlık duyma saygının yoğunlaşmış halidir. saygı, güçten türemiştir. sevilmek istiyorsan güçlü ol. yoksa sevilmezsin. zayıf olduğun için hor görülürsün.

kadınlar, duygusal olarak güçlü olmak için erkeklere sırtını dayarlar. 

buna sıklıkla "sınırları çizme" deriz. zihinsel açıdan güçlü olmak zorundasın. böylelikle hatun sana yaslanabilir. bunu çekici bulurlar. sen ona yaslanamazsın( duygusal anlamda) çifte standart vardır. eğer yaslanırsan ilişki biter. o senin problemlerinin üstesinden gelemez ve seni artık çekici bulmaz. sen bir erkeksin. ondan daha iyi olmalısın. bunun anlamı ondan daha güçlü olmalısın. kadınlar bu yüzden duygusal olurlar ve biz tepkisiz olmak zorundayız. biz güçlüyüz ve duygularımızı görmezden geliriz. bu yüzden duygularını yaşayabilirler ve ilişkiden keyif alabilirler. mantıklı olma konusunda bizden daha çok zorlanırlar. bu nedenle mantıklı olmak bizim sorumluluğumuzdadır.

her zaman herkese karşı sınırlarını koy. pısırık olma. bu muhtemelen buradaki en önemli madde.


yukarıda söylenenden hareketle, kadınlar zayıf erkeklere az sempati duyarlar. 

cinsiyet eşitliği saçmalığına rağmen bir erkeğin zayıf bir erkeğe duygusal ve ekonomik anlamda destek olmasına, bir kadının destek olmasından daha çok denk gelirsiniz.

kadınlar para ve aşk söz konusu olduğunda erkeklerden daha bencillerdir. erkeğin sevgisinden fedakarlık beklenir. kadınınkinden değil.


kadınlar pragmatik olarak severler ve çocukları dışında sevgililerini koşulsuz sevme kapasiteleri yoktur. erkek, kadını koşulsuz sever. aşkın hiyerarşisi vardır. erkekler-> kadınlar-> çocuklar


kadınların cinsiyet grupları konusunda ön yargıları vardır bunun anlamı mantığa ve meseleye bakmadan diğer kadınlarla saf tutarlar. 

kadınlar sürü gibidir. birbirlerine yakın durup kartel oluştururlar ve grubun gücünü düşmanlarını yok etmek için kullanırlar.

kadınlar cinsel çoğunluğa sahiptir. 

eğer parası, koca malzemesi olan, ona 12 buluşmadan sonra çakabilecek bir adamsan eğer kadın kadehlerce şaraptan sonra senin temel düzeyde çekici değil, sadece şirin biri olduğunu düşünür. eğer kaslı bir piçsen, onunla ilk buluşmadan 2 saat sonra yatabilecek bir adamsındır. bu cinsel çoğunluğa ritmik dilde "alfa siker, beta hesap öder" deriz.

erkeklerin zaafları ne kadınların ne de toplumun umrundadır. eğer zayıfsan, depresyondaysan, küçüksen, fakirsen, eğitimsizsen, özgüvensizsen ve güçsüzsen kimsenin umrunda olmayacaktır.

insanlar sadece seni güçlü olduğun zaman veya güzel bir kadın olduğun zaman önemserler. kendi kıçını kendin kurtaracaksın. kimse seni siklemez. toplumun kadınlar için her zaman kurtarma ipi vardır. beyaz şövalye duruma el koyar vs. bir erkek olarak öyle bir lüksün yoktur. senin güç kazanma arzun ve kabiliyetin kadınlardan daha yüksektir ama senin dibe vurma kabiliyetin de onunkinden daha barizdir. erkekler olarak kadınlardan daha aşırıyız. kadınlar ortalamadır çan eğrisinde fazla hareket etmezler. erkekler olarak biz ya çok başarılı, feministlerin kıskanıp aşağılamaya çalıştığı ataerkil poster çocuğuyuzdur ya da fakir, kimsenin siklemediği, sessiz, alt sınıftanızdır.

hukuk, mantık, onur ve adaleti önemsemeksizin kadının güvenliğini ve mutlu yaşamını öncelik alır. 

aile yasaları yozlaşmıştır ve feminist dogma ideolojiler tarafından kontrol edilmektedir. anayasalardaki eşitlik kuralları modern duruma göre yeniden yazılmıştır.

batılı kadınlar ( ingilizce konuşulan ülkeler batı/ kuzey avrupa) kendilerine etiket edinmiş, geldiği psikolojik pozisyondan dolayı kendilerinin senden daha iyi olduğunu düşünüyorlar. 

birçok zaafı olmasına rağmen bu saçmalığa inanıyorlar çünkü erkekleri onların arzularını tatmin edecek enstürmanlar olarak görecek biçimde yetiştirilmişler. onlara erkeklerin kendilerini etkilemesi gerektiği, yani erkeğin onu dışarı çıkarıp yemeğe götürmesi ve kalbini kazanmak için çaba harcaması gerektiği söylendi. kadın, ilişki durumunda, makyaj ve görünümü üzerinde düzenli olarak çaba harcar ve bunlara önem gösterir ama onun ilişkideki rolü tamamen pasiftir. mükemmel bir pozisyona sahip olduğunu düşünür ve kendi gibi en yüksek kaliteden erkeklere denk olduğuna inanır. red pill'in bu noktadaki amacı onun başarıya giden yoldaki kapasite farkındalığının seninkinden düşük olduğunu göstermektir.

kadınlar, erkeklerin onlara ihtiyaç duyduğundan daha fazla erkeklere ihtiyaç duyar. erkekler genellikle seks ister ve belki bir aile. 

böylelikle var olan bilgi birikimini ve genetiğini ölmeden önce bir sonraki kuşağa bırakırlar( böylece çocukları üzerinden hayata devam ettiklerine inanırlar. ) ancak kadınlar kararlılık, mantıklı bir zihin ve duygusal tutarlılık " onun fırtınadaki kayası olmak için" ve ayrıca " bütün hissetmek için" bir erkeğe ihtiyaç duyarlar. yalnız annelerin ve bütün yaşlı, yalnız kadınların yaşantısına bakın. acınası bir haldeler. bu kadınların mutlu olmak için erkeğe ihtiyacı var. erkeklerin ise mutlu olmak için kadınlara değil sekse ihtiyacı var. bekar erkek mutsuz değildir. bekar kadın mutsuzdur.

kadın, değer kaybeden bir varlıktır. onların temel varlığı ve eşsiz satış noktası cinsel çekicilikleri ve doğurganlıklarıdır. 


erkekler doğmamıştır. olgunlaşmıştır. fakirlik, zorluk, hayal kırıklığı, baskı, acı... bunlar oğlanları erkek yapan şeylerdir. 

bu yüzden red pill'e geldiniz. bu nedenle oğlanlar askerden erkek olarak gelirler. karmaşa ve acı güçlü bir erkeğin zihnini oluşturur. sıkıntılarını aşamayan ve bunlardan ders çıkaramayan erkekler büyüyemez. erkekler önceki hallerinden daha güçlü olmak için, önlerinde oluşan problemi mantığıyla çözmelidir. erkekler asla doğmazlar. onlar ekonomik, mental ve fiziksel açıdan kanlı savaşların ortasında dünyaya gelirler. bir erkek farklı tipte bir askerdir. erkek, korkusunu bastırmayı ve bunun üstesinen gelip başarılı olmayı öğrenmiştir.

erkekler, kadınlardan daha fazla risk alırlar ve almaları beklenir. 

korkak olmak, özgüvensiz olmak, risk almaya gönülsüz olmak erkeği başarısızlığa iter. bir fikre sahip, risk alan biri olmalısınız.

yalnız anneler (genellikle) erkek değil oğlan yetiştirirler. 

( dışarıdan herhangi bir etki yoksa) oğlanlar xbox ve pizza yemek dışında fazla bir şey yapmazlar. hayata dair amaçları yoktur. kızlarla çok az şansları vardır. kendilerini 40'larında ota ve içkiye verirler. günümüzde eğitim gören kadınlar erkeklerden daha fazla. bunu bir iki saniye düşünün. sistem size karşı kuruldu. bu nedenle silkinip kendinize gelin.

the red pill, pragmatizm ve doğru gözlem üzerine kuruludur. 

idealist değildir. bazı yönleriyle liberal olduğunu da söyleyebilirsiniz. size lanse edildiği şekilde sahte idealistik akademi algısındaki gibi liberal değildir. liberalizm yozlaşmıştır. günümüz liberalleri kendilerine karşı olan fikirleri sansürler ve sustururlar. politik partilerden bahsetmiyorum. ideolojik olarak sola yakın insanlardan bahsediyorum. düşünceleri ve fikirleri idealizm üzerinedir. ölçülebilen gerçekler üzerine değildir. liberalizm, pragmatist bilim için din haline gelmiştir.

sosyal piyasa değeri her şeydir. düşük kalitede bir adamın söylediği şey boktan olurken yüksek kalitede bir adamın söylediği şey seksi ve değerli olabilir. 

daima fiziksel görünüşünüze odaklanın ve yapabileceğinizin en iyisi olmaya çalışın. bu, hayatınızı bütün alanlarda kolaylaştırır. sadece cinsel olarak değil ekonomik olarak da faydasını görürsünüz. buna halo etkisi fenomeni, denir.

değeriniz her şeydir. her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. 

eğer geliştirmezseniz bu dünyada yarışamazsınız ve hayatınız acınası bir hal alır. dört duvar arasında pizza ,xbox , porno ve birkaç online arkadaş ile kendinizi uyuşturursunuz . kendinizi sıradan olma zincirinden kurtarın.

diyetinizin ve antrenmanınızın kendi potansiyelinizi gerçekleştirmek için kullanacağız beceriler üzerinde önemli etkisi vardır. 

obezler ve kötü beslenenler(kilolu olmak şart değil) genellikle düşük enerjilidir ve hiçbir şeyi yapacak doğru zihinsel durumda olmadıkları için zamanlarının büyük çoğunluğunu verimsizce harcarlar . önce vücudunuzun ihtiyaçlarını yerine getirmelisiniz böylelikle vücudunuz zihninizin dünyaya aktif olarak dahil olmasına izin verecektir . zihinsel olarak planlarınızı gerçekleştirmek için fiziksel olarak aktif olmalısınız . ağırdan alma sakin yaşayanlar için yavaş etkileyen bir zehirdir . fiziksel olarak aktif olan insanlar hayatın her alanında kendilerini gerçekleştirirler . antrenman canlandırır. durmayın, yapın .

vücudunuz zihninize ev sahipliği yapan bir tapınaktır , yukarıda bahsettiğim gibi yüksek testosteron, kabiliyetlerinizi arttıracak, kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlayacak, size hiçbir şeyin veremeyeceği bir enerji artışı kazandırıp pozitif döngü oluşturacaktır. 

koşu uyuşturucu gibidir. kendinizi koşudan sonra çok iyi hissedeceksiniz. gerginliğiniz azalacak ve özgüveniniz artacaktır. devam edin. etkiler üst üste birikerek karakterinizin bir parçası olacaktır. "

not: çeviri bana aittir. hatalar olabilir. yardımları için whitepoint7'ye teşekkürler.

kaynak: https://www.reddit.com/…ibiotic_nuke_come_and_feed/

reddit'in the red pill, nükleer antibiyotik. gel ve beslen, başlıklı yazısında güzel özetlediği oluşum.