Karadeniz'de 150-200 Metre Derinliğin Altında Neden Canlı Yaşayamaz?

Karadeniz'de 150-200 metre derinliklerden sonra belli başlı bakteriler haricinde canlı yaşayamadığını biliyor muydunuz?
Karadeniz'de 150-200 Metre Derinliğin Altında Neden Canlı Yaşayamaz?

istanbul boğazı üzerinden marmara denizi'ne, oradan da çanakkale boğazı yoluyla ege ve akdeniz'e bağlı bir iç denizdir karadeniz. kuzeyinde azak denizi bulunur ve bu denizden kerç boğazı ile ayrılır. son süper kıta pangea'da bulunan tetis denizi'nin, aral ve hazar gölüyle beraber bugünkü kalıntısını oluşturur.


karadeniz, azak denizi dahil (36.875 km²) toplam 461.000 km² alan kaplar (hazar denizi 371.000 km²). ortalama derinliği -1300 metre olup, en derin yeri inebolu'nun 30-40 km açıklarında -2258 metredir. sinop ile yalta arası en dar yeri 250 km, doğu-batı uzantısında ise en geniş yeri 1200 km kadardır. ülkemizin bulunduğu güney kıyılarında kıta sahanlığı genişliği azdır. kuzey kıyılarında kıta sahanlığı yer şekillerinden dolayı daha geniştir. özellikle azak denizi ve denizin kuzeybatı uzantısı tamamen sığdır.


tuna, don gibi birçok nehrin dökülmesi ve yağış oranının fazla olması sebebiyle tuzluluk oranı yüzeyde ortalama %o 18-19 (binde 18-19) dolayındadır. azak denizinde bu %o 10'a kadar düşer. derinlerde ise ortalama %o 21-22 seviyesindedir. yüzey suyu ve derinlik suyu arasında yoğunluk farkının tuzluluk farkından dolayı az olması ise bu iki su kütlesi arasında döngü oluşmasını engellemiştir. bu sebeple derinlik suları oksijensiz kalır ve kükürtlü hidrojen gazı (hidrojen sülfür) oluşur. bu da -150 200 metreden sonra canlı yaşamını bazı bakteriler dışında oldukça kısıtlar. bu sürece karadenizin mediterranizasyonu ya da akdenizleşmesi denir.