Kızılderili Soykırımının Son Halkası Sayılan Olay: Wounded Knee Katliamı

29 Aralık 1890 tarihinde gerçekleşen Wounded Knee Katliamı, ABD'deki son kızılderili katliamlarından biri.
Kızılderili Soykırımının Son Halkası Sayılan Olay: Wounded Knee Katliamı

wounded knee katliamı, (29 aralık 1890), güney dakota'nın güneybatısındaki wounded knee creek bölgesinde birleşik devletler ordusu birlikleri tarafından yaklaşık 150-300 lakota kızılderilisinin katledilmesine verilen isidir.

katliam, abd ordusu'nun 19. yüzyılın sonlarında ova kızılderililerini bastırma çabalarının doruk noktasıydı. kızılderili aktivistlerin 1973 yılında bölgeyi işgali sırasında katliama kamuoyunun dikkatini yeniden çekmesine rağmen, rezervasyon yaşamına ve beyaz amerikan kültürüne asimilasyona karşı her türlü örgütlü direnişi kırdı.

amerika birleşik devletleri'nin batıya doğru genişleme döneminin büyük bölümünde, beyaz yerleşimcilerin toprak talep etme girişimleri yerli halkların şiddetli ve bazen de şiddet içeren direnişiyle karşılaştı. bu direniş, 19. yüzyılın ikinci yarısında abd federal hükümetinin çeşitli ova kabile liderleriyle defalarca antlaşmalar imzalaması ve bunları ihlal etmesiyle yoğunlaştı. bunlar arasında en önde gelenler, lakota'nın bir alt grubu olduğu sioux kızılderilileriydi. 1868'deki fort laramie antlaşması 60 milyon dönümlük büyük sioux rezervasyonu'nu kurdu ve her kabile arasında federal hükümeti temsil edecek kurumlar oluşturdu. lakotalar rezervasyonda kalır ve beyaz yerleşimcilere saldırmaktan kaçınırlarsa, kendilerine yiyecek tayınları, eğitim ve devlet tarafından finanse edilen diğer yardımlar sağlanacaktı. ancak, abd'nin rezervasyondaki doğal kaynaklara olan ilgisi, büyük sioux rezervasyonu'nun 1877'ye kadar 60 milyon dönümden 21,7 milyon dönüme küçülmesine neden olan bir dizi çatışmaya yol açtı. 1887'de çıkarılan genel tahsis yasası ile arazi miktarı daha da azaltılarak 12.7 milyon dönüme, yani ilk tahsisin ancak yüzde 20'sine indirildi. kesintisiz toprak parçası artık mevcut federal kurumların merkezinde yer alan altı ayrı rezervasyondan oluşuyordu.

rezervasyon hayatı, abd hükümetine boyun eğen lakotalar için ani ve zor bir alışma süreciydi. federal ajanlar onları, kuzeydeki büyük ovaların yarı kurak ortamına uygun olmayan ve avlanan göçebe bir halka büyük ölçüde yabancı olan bir yaşam tarzı olan çiftlik hayvanları yetiştirmeye ve mahsul yetiştirmeye teşvik etti. lakotalardan batılı kıyafetler giymeleri, ingilizce öğrenmeleri, hıristiyan ilkelerine uymaları ve geleneksel dinlerini terk etmeleri istendi. bu zorla asimilasyon süreci lakota kültürünü ve kimliğini parçaladı ve özellikle hükümetin tayın programı rezervasyon hayatından kaçmayı imkânsız hale getirdi. geniş avlanma alanlarına erişimleri olmayan lakotalar, hayatta kalmak için hükümet tarafından verilen tayınlara güvenmek zorunda kaldılar. 1889'da abd kongresi yıllık lakota tayın bütçesini kesti. bu durum 1889-90 yıllarındaki sert kış ve kuraklıkla birleşince kabile açlığın eşiğine geldi.

hayalet dansı dini hareketi 1890'da ovaları kasıp kavurduğunda lakotaların durumu böyleydi. hayalet dansı yeni bir hareket değildi: ilk kez 1870'lerde nevada'daki kuzey paiute'ler arasında ortaya çıkmış, ancak birkaç yıl sonra sönmüştü. babası tavibo, ilk hayalet dansı'nın önde gelen bir adanmışı olan ve oğluna bu dini öğreten wovoka adlı bir paiute peygamberinin önderliğinde 1889'da yeniden canlandı. wovoka aynı zamanda kendisini hıristiyanlıkla tanıştıran beyaz çiftçiler arasında büyümüştür.

wovoka, 1 ocak 1889'daki tam güneş tutulması sırasında baygınlık geçirdi ve kehanet olduğuna inandığı bir rüya gördü. onun binyılcı yorumuna göre, tanrı ona kızılderililerin barışçıl kalmaları ve düzenli olarak ritüel bir çember dansı yapmaları gerektiğini söyledi. eğer bu talimatlara uyarlarsa, 1891 yılında tanrı dünyayı avrupalı sömürgecilerin gelişinden önceki doğal haline geri döndürecekti. beyaz yerleşimcileri 9 metre toprağın altına gömecek ve kızılderili atalarını ölümden diriltecekti. bu, ova kızılderililerinin çoğu için cazip bir vaatti, ancak wovoka'nın kehanet mesajı özellikle yoksul lakotalar arasında güçlü bir yankı uyandırdı.

beyaz yerleşimcilerin ve abd ordusu'nun ellerinde maruz kaldıkları yoğun şiddeti ele almak için hayalet dansı'nı değiştirdiler ve kendilerini kurşunlardan koruyacağına inandıkları çeşitli sembollerle boyanmış beyaz "hayalet gömlekleri" eklediler. tüm lakotalar hayalet dansı'nı benimsemedi ama 1889 ve 1890'ın büyük bölümünde rezervasyonlarda popülerliği arttı.

ağustos 1890'da daniel f. royer pine ridge ajansının başına geçti; ekim ayında görev yerine ulaştı. bölgesinde yaşayan oglala lakotalarının çoğu tutkulu dansçılara dönüşmüştü ve royer bu dinden hem hoşnut değildi hem de korkuyordu. bazı federal ajanlar ve yetkililer bu uygulamaya daha hoşgörülü yaklaşırken, royer hayalet dansçıların militan olduğuna ve abd hükümetinin lakotaları "medenileştirmek" için on yıllardır sürdürdüğü çabayı yok etme tehdidi oluşturduğuna inanıyordu. kızılderili işleri bürosu (bıa) tehcir edilecek kızılderili "sorun çıkaranların" bir listesini istediğinde royer listesinin başına etkili dansçıları yerleştirdi ve ordunun konuyu ele almasını talep etti.

kasım ayında abd ordusu, hayalet dansı'nın yükselişini durdurmak amacıyla lakota rezervasyonlarına geldi. bir kaynağa göre bu, 1865'te iç savaş'ın sona ermesinden bu yana federal birliklerin en büyük konuşlandırılmasıydı. standing rock ajansı yakınlarında, lakota ve kuzey cheyenne'leri 1876'da little bighorn'da abd ordusuna karşı zafere götüren güçlü bir hunkpapa lakota şefi ve ruhani lider olan oturan boğa yaşıyordu.

250 takipçisinin çoğu dansçıydı ve kendisi kişisel olarak bir uygulayıcı olmasa da federal hükümetin onları daha fazla baskı altına almasına izin vermeyi reddetti. rezervasyonun temsilcisi binbaşı james mclaughlin, dinin yayılmasına izin verdiği için oturan boğa'yı tutuklamaya karar verdi.

binbaşı general nelson a. miles lakota topraklarındaki abd ordusu güçlerine komuta ediyordu ve hunkpapa liderini rezervasyondan çıkarmak için barışçıl bir yaklaşım benimsemeyi umuyordu. mclaughlin bu planı baltalamayı seçti ve bunun yerine 15 aralık'ta 43 kabile polisini oturan boğa'nın kulübesine gönderdi. oturan boğa uysal davrandı ama yandaşları onu protesto etmeden bırakmadılar. şiddetli bir mücadele başladı ve yaklaşık dokuz hunkpapa öldürüldü; ölenler arasında oturan boğa da vardı.

oturan boğa'nın ölümü, rezervasyon yaşamına karşı olan lakota'ların yüreğine korku saldı. sayıları binlerle ifade edilen bazı lakotalar, bir abd saldırısına hazırlanmak üzere güney dakota badlands'ın stronghold bölgesinde toplandı. diğerleri ise oglala şefi red cloud'un lakota geleneklerinin kan dökülmeden korunması için müzakere etmeye çalıştığı pine ridge'e akın etti. beyaz amerikalılar tarafından koca ayak olarak bilinen miniconjou lakota şefi sitanka, pine ridge'dekilere katılmayı ve bu gergin meseleye barışçıl bir çözüm bulunmasına yardımcı olmayı umuyordu.

kendisi hayalet dansçı olmasa da halkının çoğu öyleydi ve bıa'nın düşmanlar listesine alınmıştı. yaklaşık 350 miniconjou'yu cheyenne nehri rezervasyonundan güneybatıya, pine ridge rezervasyonuna götürürken, abd ordusu onun niyetlerinden korkmaya başladı. miles, 7. süvari birliği'nden bir müfrezeye koca ayak'ın yolunu kesmelerini, grubundaki tüm silahlara el koymalarını ve onları omaha kalesi, nebraska'daki askeri hapishaneye götürmelerini emretti.

28 aralık 1890'da, albay james w. forsyth komutasındaki 7. süvari birliği, pine ridge ajansının yaklaşık 20 mil kuzeydoğusunda yer alan wounded knee deresi yakınlarındaki miniconjou kampına ulaştı. merhum general george armstrong custer, 15 yıldan kısa bir süre önce 7. süvari birliği'ni little bighorn'da ölüme götürmüştü. koca ayak forsyth'in gözcülerini gördü ve onlara direnmeden teslim olacağını bildirdi. 29 aralık'ta forsyth, silahlara el koyma sürecini başlatmak için miniconjou ile bir araya geldi. onları yakındaki bir açıklığa topladı, adamlarına bir konsey çemberi oluşturttu ve çemberi süvarileriyle çevreledi. ayrıca açıklığı çevreleyen bir tepenin üzerine dört hotchkiss topu yerleştirdi.

forsyth'in şartları netti: miniconjou tüm silahlarını teslim etmeliydi. koca ayak tereddütlüydü ama barış göstergesi olarak birkaç silah teslim etti. forsyth tatmin olmadı ve adamlarının bir dizi gizli silah keşfettiği halkın ve kamplarının tamamen aranmasını emretti. giderek daha müdahaleci hale gelen arama miniconjou'dan bazılarını kızdırdı.

sits straight adında bir adam hayalet dansı yapmaya başladı ve kutsal hayalet gömleklerini giydikleri takdirde kurşunların kendilerine dokunmayacağını iddia ederek grubun diğer üyelerini uyandırmaya çalıştı. sits straight'in dansı çılgınlığa ulaştıkça askerler de gerildi. black coyote adlı sağır bir miniconjou silahını vermeyi reddedince, silah kazara ateş aldı ve 7. süvari birliği'nin ateş açmasıyla gergin durum şiddete dönüştü. miniconjou'ların çoğu silahlarını çoktan bıraktıkları için savunmasız kalmışlardı. ilk birkaç dakika içinde aralarında koca ayak'ın da bulunduğu çok sayıda miniconjou vurularak öldürüldü. bazı kadın ve çocuklar olay yerinden kaçmaya çalışmış ve yakındaki bir vadide korunmaya çalışmış, ancak hotchkiss silahları dakikada 50 adet 0.9 kg'lık mermi atarak onların bulunduğu yere ateş açmıştır. biraz daha ilerlemeyi başarabilen miniconjou'lar atlı askerler tarafından öldürüldü. 7. süvari birliği ayrım yapmadı.

katliamın hemen ardından forsyth, 51 yaralı miniconjou'nun pine ridge ajansına nakledilmesini emretti. orada yaşayan yüzlerce lakota dehşet içinde bölgeden kaçtı; hatta bazıları misilleme olarak 7. süvari birliğini pusuya düşürdü ve miles'ın daha fazla direnişi bastırmak için bölgeye daha fazla asker göndermesine neden oldu. 2 ocak 1891'de bir grup lakota katliam bölgesine gitti ve hayatta kalan birkaç kişiyi kardan kurtardı. ertesi gün abd ordusu 146 miniconjou'yu hotchkiss silahlarının yerleştirildiği ve bugün mezarlık tepesi olarak bilinen yerde toplu bir mezara gömdü. cesetlerin çoğu çıplaktı. modern araştırmacılar, neredeyse yarısı kadın ve çocuk olmak üzere toplam 250 ila 300 miniconjou'nun öldürüldüğünü tahmin etmektedir. en az 25 abd askeri de ölmüştür ve bunların çoğu muhtemelen dost ateşine kurban gitmiştir.

bıa, wounded knee'deki yıkımı bir savaş olarak göstermeye çalıştı, ancak daha sonra yapılan araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri olayın bir katliam olduğunu açıkça ortaya koydu. silahlara el konulması nedeniyle kayda değer bir silahlı direniş olmamış ve abd ordusu savaşçılarının sayısı mevcut miniconjou'lardan önemli ölçüde fazla olmuştur. yedinci süvari birliği'nin little bighorn'da uğradıkları aşağılanmanın intikamını almak için bu vahşeti gerçekleştirmiş olması muhtemeldir. miles onların eylemleri karşısında dehşete düşmüş, forsyth'in komutasını elinden almış ve olaylarla ilgili bir soruşturma başlatmıştır. ancak forsyth'in masum olduğuna karar verildi ve eski görevine iade edildi. ayrıca, 20 abd süvarisi, abd silahlı kuvvetlerinin bir üyesine verilen en yüksek onur olan kongre onur madalyası aldı. haziran 2019'da abd temsilciler meclisi'nin bazı üyeleri, bu ödülleri iptal edecek bir yasa tasarısı olan lekeyi kaldır yasası'nı sundu. önlem, kongre'de görev yapan ilk kızılderili kadınlardan biri olan temsilci deb haaland tarafından desteklendi.

wounded knee katliamı, amerika birleşik devletleri ile ova kızılderilileri arasındaki son büyük silahlı çatışma oldu. hayalet dansı dini, wovoka'nın halkına "şu anda açık olan tek yolu, beyaz adamın yolunu" takip etmeleri için yalvarmasıyla birlikte söndü. ancak şubat 1973'te 200 kadar amerikan kızılderili hareketi aktivisti, pine ridge rezervasyonu'nda devam eden sivil hak ihlallerine karşı halkı uyarmak için wounded knee'deki mezrayı işgal etti. burayı "bağımsız oglala sioux ulusu" ilan ettiler ve abd federal hükümeti sioux başkanını görevden alana, tüm kızılderili anlaşmalarına uyma sözü verene ve ülke genelinde amerikan kızılderililerine yönelik muameleyi düzeltene kadar burayı terk etmeyi reddettiler. federal birlikler bölgeyi 71 gün boyunca kuşattı ve ancak iki kişinin ölümü ve birkaç kez karşılıklı ateş açılmasının ardından gönülsüz bir uzlaşmaya varıldı. bunu takip eden yüzlerce tutuklamaya rağmen aktivistler, amerika birleşik devletleri'nin amerikan kızılderililerinin haklarını ve egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesine dikkat çekme hedeflerine ulaştılar.