Kuzey ve Güney Yarımkürede 21 Aralık Tarihinde Yaşananlar

Kuzey yarımkürede en uzun gecenin, güney yarımkürede ise en uzun gündüzün yaşandığı, coğrafi açıdan önemli bir gün 21 aralık.
Kuzey ve Güney Yarımkürede 21 Aralık Tarihinde Yaşananlar

kuzey yarımkürede 21 aralık

- güneş ışınları yengeç dönencesi’ne 43°06'lık açı ile gelir.

- kış mevsiminin başlangıcıdır.

- en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

- yengeç dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.

- bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. fakat 21 mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur.

- aydınlanma çemberi kuzey kutup dairesi’ne teğet geçer.

- yengeç dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.

- yengeç dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

güney yarımkürede 21 aralık

- güneş ışınları oğlak dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir.

- yaz mevsiminin başlangıcıdır.

- en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

- oğlak dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

- bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. ancak 21 mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur.

- aydınlanma çemberi güney kutup dairesi’ne teğet geçer.

- oğlak dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

- oğlak dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.