Londra Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

İngiltere'nin başkenti Londra'nın isminin nereden geldiğine dair farklı teoriler var.
Londra Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

londra denen bölgede henüz romalılar gelmeden çok önce de insanlar yaşamaktaydı. binlerce yıl boyunca küçük kabileler ülkenin çeşitli yerlerine yayılmış ve thames nehri'nde balık tutmuşlardır. nehrin çevresinde çeşitli tarih öncesi yapılar keşfedilmiştir.

örneğin; vauxhall'da gelgit sırasında görülebilen 6.000 yıllık keresteler mevcuttur. yine de bölgede kalıcı yerleşime dair izler bulunamamıştır.


yerleşik bir nüfusa sahip olmayan bölgenin, romalılar ms 43 yılında şehir kurana kadar herhangi bir adı bulunmamaktaydı. romalılar şehre londinium adını vermişlerdir ancak bu adın nereden geldiğine dair kesin kanıt bulunamamıştır.


bazı dilbilimciler ismin kelt öncesi dilden ve birlikte kullanıldığında geniş ve akan bir nehri yani thames nehri'ni tanımlayan "plew" ve "nejd" sözcüklerinden oluşan "plowonida" kelimesinden türetildiğini iddia etmektedir.

aynı dil bilimciler şehrin adının kelt döneminde "lowonidonjon" ve nihayetinde "londinium"a evrildiğini iddia etmektedirler.


başka bir teori ise "londinion" isminin keltçe bir yer veya önemli bir kişinin adından ya da keltçe "vahşi" anlamına gelen "lond"dan türetildiğini belirtmektedir.

bu iki teori için de yazılı kanıt bulunmamaktadır. yeni kanıtlar bulunmadığı sürece de şehrin isminin gerçek kökenini bulmak maalesef mümkün olmayacaktır.

kaynak: bbc history extra, wiki, londonist