McDonald's'ın Meşhur M Logosunun Ortaya Çıkış Hikayesi

Günde 69 milyon müşteriye hizmet veren, dünyanın en büyük fast-food restoran şirketi McDonald's'ın M'li logosunun ilginç bir hikayesi var.
McDonald's'ın Meşhur M Logosunun Ortaya Çıkış Hikayesi
İlk McDonald's restoranı.

mcdonald's'ın meşhur 'm' logosunun ilk açılan mcdonald's restoranını dıştan çevreleyen parabol şeklindeki iki ayrı kolondan esinlenerek oluşturulduğu.

restorana dışarıdan belli bir açıyla bakıldığında iki ayrı parabol şekilli kolon birbiri içine geçiyor ve 'm' logosu ortaya çıkıyormuş.

enteresandır ki firma yıllar sonra logoyu güncellemek istese de freudcu psikologlar bu 'm' logosunun çocuğunu doyurmaya hazır iki anne memesine benzediği gerekçesiyle yetkilileri bu karadan vazgeçirmiş.


ek olarak 'm' logosu bugün dünya'da en çok tanınan marka logosu olmayı başarmış.