"Meşhur Çizgi Film 'Şirinler'deki Düzen Sosyalizm mi?" Önermesine Farklı Bir Bakış Açısı

Sözlük yazarı "kal ho naa ho", yıllar boyunca merak edilen Şirinler düzeni ve sosyalizm yaklaşımına başka bir açıdan yaklaşmış.
"Meşhur Çizgi Film 'Şirinler'deki Düzen Sosyalizm mi?" Önermesine Farklı Bir Bakış Açısı
Şirinler

sosyalist gözükse bile tüm topluluk lümpen proleterya sınıfından oluştuğu için aslında karanlık bir oluşumdur.

grup içinde her birey, aşçı, marangoz, işçi, çiftçi gibi isimler alınmış olsa bile, tüm hayatları içine kadar bilinen şirinlerin hiçbirinin (pastacı hariç) bu işleri yaptıkları görülmemiştir.

ayrıca özel hayatlarını para karşılığında televizyon kanallarına satan bu şirin kabilesi, bu yönüyle de sosyalist komünist düzenden oldukça uzaktır.

komün içerisindeki oligarşik yapılanma da dikkatli gözlerden kaçmamaktadır. 

hiçbir mesleki yeteneği ya da entellektüel birikimi olmasa bile, komprador şirine hanım kızımız güruh içindeki en yerleşik unsurlardan biridir. kararları bütün kabilenin kaderini etkileyebilecek düzeyde olup, akılları fikirleri şirineyi şirinlemekte olan şirinlerin tüm idealist hedefleri bu yolda heba olmaktadır.

ayrıca eş-dost kontejanından haybeye meslek sahibi olan elemanlara da rastlanmaktadır. huysuz şirin, öfkeli şirin, sakar şirin gibi yine mesleki becerisi olmayan kişiler toplum mekanizmasında yer bulabilmekte, ekmek elden şu golden geçinerek halka katkıları olmadığı halde sistem içerisinde dışlanmamaktadırlar.

herhangi bir seçimle başa gelmemiş olan şirin baba ne idüğü belirsiz bir halde yetki sahibidir. 


bütün diğer şirinler yaşıt olmasına rağmen, sırf yaşından dolayı bu kırmızı külahlı amca muhtar gibi herkese emir vermektedir. tahminimce diğer yaşlı şirinleri ortadan kaldırarak kendi egemenliğini kurmuş olan bu yaşlı kurt şirinler kabilesinin sosyal güvenlik sistemi içindeki açıklardan yararlanarak kendi geçimini temin eden bu zat, arada sırada hazırladığı iksirler ile koyun şeyhi gibi davranıp, gariban gençleri kandırarak kendi emellerine alet etmektedir.

nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi, sabıka kaydı gibi tüm belgeler şirin baba tarafından çıkarılmakta olup, tapu-kadastro ve bayındırlık işlemleri gayet başıboş şekilde idare edilmektedir. önüne gelen şirin, boş bulduğu mantarın içini oyarak orayı kendi evi haline getirebilir, çevresini çitle çevirdiği alanı kendi bahçesi olarak ilan edebilir ve bu iddia ile birlikte şirin baba'ya başvurarak gerekli resmi kağıtları çıkartabilir.

toplayıcı bir topluluk olan şirinler, sağdan soldan aşırdıkları böğürtlen ve mantarlarla geçinmekte, herhangi bir ticari girişimde bulunmamakta, bir sermaye oluşturmamakta ve vakitlerini üretim-tüketim için gerekli olan ekonomik gelişim araçları yerine dedikodulara, haylazlıklara, bir takım gulu gulu danslarına ayırarak heba etmektedirler.

köyde herhangi bir iç ya da dış güvenlik teşkilatına da rastlanmamaktadır. 


gargamel ve kedisi gibi dış mihrakların saldırılarına dağınık savunma birlikleriyle müdahale eden şirinler, gerilla taktikleri kullanarak tehlikeleri geçici olarak savuşturmakta fakat uzun dönemli güvenlik politikalarından yoksun oldukları için yeni saldırılara maruz kalmaktadırlar.

gargamel'in hemen her girişimi püskürtülmüş olsa bile, bir tane bile şirinin aklına "en iyi savunma saldırıdır" fikri gelmediğinden, başlarından geçen onca olaydan sonra yine pastacılık, böğürtlen toplayıcılığı gibi naif işlere geri dönmekte, sakar şirin, kendini beğenmiş şirin, huysuz şirin gibi kişilere, "yahu kardeşim siz de şu taşın altına elinizi koyun, en azından şu barış zamanında bir işe yarayın" denmemektedir. hal böyle olunca da yine kendilerini tehlike içinde bulmaları kaçınılmaz olmaktadır.