Mutlu ve Sömürülmeyen İnsanlar Ülkesi İçin Uğraşan Lider: Fidel Castro'nun Küba'ya Kattıkları

Küba'nın efsane lideri Fidel Castro bugün, 90 yaşında hayatını kaybetti. Geriye ise Küba için yaptıkları kaldı.
Mutlu ve Sömürülmeyen İnsanlar Ülkesi İçin Uğraşan Lider: Fidel Castro'nun Küba'ya Kattıkları

işte devrimden sonra ülkesine katkıları:

60 yeni üniversite açılmıştır (dünya ve bölgede sağlık alanında oldukça başarılı tıp fakültesi ağırlıklı).

onbinlerce spor kompleksi, kültür merkezi ve enstitüler açılmıştır (sağlıklı bir kuşak ve sosyalizmin kültürel anlamda yerleşmesini sağlamak amaçlı).


abd'de binde 12, türkiye'de binde 80 olan çocuk ölüm oranlarını binde 6'ya kadar düşürmüş bir ülke.

koruyucu hekimlik dalında çok ileri bir noktada olan küba'da, ortalama yaşam süresi erkeklerde 75 kadınlarda 77'ye kadar yükselmiştir.

küba'da okuma yazma oranı %100 ve dokuzuncu sınıfa kadar zorunludur.

oy verme yaşı 16, sendikalaşma oranı yüzde 95'tir.


küba"da yaşayan herkes sağlık ve eğitim hizmetlerinden ücretsiz yararlanır.

her aileye, aile büyüklüğüne göre konut tahsis ediliyor ( sokakta yaşayan kimse yok).

küba enternasyonalist dayanışma anlamında latin amerika ve 3. dünya ülkelerine binlerce doktor gönderen ve bu ülkelerden 17.000 tıp öğrencisine ülkesinde ücretsiz eğitim veren tek ülkedir.

işsizliğin olmadığı küba'da, her 100-120 aileye bir doktor düşüyor.


bütün yöneticiler yılda bir ay tarlalarda ya da üretimde çalışıyor.

nüfusu 11 milyon olan küba'nın (yüzde 66'sı beyaz, yüzde 12'si zenci, yüzde 20 kadarı melez) tüm vatandaşları ırk ayrımı olmaksızın halk parlamentosunda eşit temsil ediliyor.

her ailenin gıda karnesi ve sağlıklı beslenme hakkı anayasal güvence altındadır.