Nasyonel Sosyalizm Simgesi Olarak Bildiğimiz Gamalı Haçın Aslında Binlerce Yıldır Kullanılması

Genelde Hitler ve partisi Nasyonel Sosyalist Parti'nin sembolü olarak bildiğimiz bu imge, aslında çıkış noktası çok daha eskilere dayanan ve başka anlamları da olan bir işaretmiş.


gamalı haç, yunanca'daki gammadion kelimesinden gelir

ilk olarak m.ö 3000'de pakistan civarlarında kullanıldığı bilinmektedir. daha sonraki tarihlerde sümer krallığından çin'e, iskandinavya'dan maya medeniyetine kadar birçok yerde kullanıldığı görülmüştür..

Pakistan bölgesinde bulunan antik parçalar.

2.dünya savaşına kadar ingiltereabd gibi ülkeler dahil bir çok ülkenin tebrik kartlarında lucky star adıyla uğur getirmesi için kullanılmıştır. hatta 1.dünya savaşı'nda amerikan uçakları bu sembolü taşımıştır. vakt-i zamanında musevilerin de kullanmış oldukları bir semboldür.


hitler'in bu sembolü aryan ırkının sembolü olarak lanse etmesi ve aryan kelimesi ile bağdaştırması ise bu sembolün aynı zamanda antik çağa ait aryan güneş tanrısının sembolü olmasıdır... ayrıca hitler'in üyesi olduğu "black order of thule" adını taşıyan okültist hareketin de sembolü gamalı haç idi..


öte yandan kore'de günümüzde halen kiliselerde gamalı haç işareti vardır, anti-christ kavramıyla özdeşleşip paganizmin sembolü olan bir işaretin kiliselerde görülmesi ise ayrı bir ironidir...

ares kelimesinden türeyen ve manası aristokrasiye tekabül eden aryanlığa gelince, kökenlerinde hindistan ve iran vardır. hatta muhtemelen ilk aryanın derisinin siyah olması olasılığı generation x aryanistlerini hasta etmektedir.

alemde kendini tek sanmak fikriyatıyla yola çıkan bazı almanlar 5000 yıllık bir işareti kendilerine mal etmektedirler. (bkz: ah be abi)