Neandertallerin Homo Sapienslere Genlerini Aktardığını Öne Süren Irk Karışımı Teorisi

Bulgulara göre Neandertal ırkı aniden yok olmayıp, genlerini başka ırklara aktarmayı başarmış. Günümüz modern insanı olarak bizlerin içinde az da olsa Neandertal bulunmakta anlayacağınız.
Neandertallerin Homo Sapienslere Genlerini Aktardığını Öne Süren Irk Karışımı Teorisi
iStock

ırk karışımı teorisi, geçmişteki neandertal popülasyonunun yok olmadığını, homo sapiens'ler ile karıştığını öne süren teoridir.

sapiens'lerin neandertal yerleşim yerlerine yayılınca, iki insan popülasyonunun tamamen birleşene kadar birbirleriyle karıştıklarını, bugünkü avrasyalıların saf sapiens değil, sapiens ve neandertallerin karışımı olduğunu ileri sürer. teoriye göre doğu asya'ya ulaşan sapiens de benzer şekilde oradaki yerli erectus'la karışmıştır dolayısıyla çinliler ve koreliler sapiens'le erectus'un karışımıdır.


birkaç yıl öncesine kadar bilim dünyası, bu teoriye karşın yerine geçme teorisi'ni kabul ediyordu. ta ki bozulmamış neandertal dna'sına ulaşana dek. bilim insanları neandertal dna'sı ile günümüzdeki insanların dna'sını karşılaştırınca şaşırtıcı sonuçlar elde etti. modern avrupa insanı dna'sının yüzde 1 ila 4'ünün neandertal dna'sı olduğu keşfedildi. çok geçmeden denisova insanına ait bir dna'nın bulunmasıyla, aborjinlerin yüzde 6'ya yakın bir oranla denisova dna'sına sahip olduğu ortaya konuldu.


çok ciddi rakamlar olmasa da, bu bulgular neandertal ve denisova topluluklarının az da olsa genlerini sapiens'lere aktardığını göstermektedir. yine de sapiens'lerin yeryüzündeki tek insan türü olmasına giden süreçte diğer popülasyonların yok oluşunun sebebi kesin olarak bilinememektedir.

kaynak: sapiens a brief history of humankind

Mevzubahis denisova insanına dair daha ayrıntılı bilgi için

Milattan Önce 30.000'li Yıllarda Nesli Tükenen İnsan Türü: Neandertal

Neandertalleri İnsanoğlunun Sonsuz Yalnızlığının Panzehri Olarak Ele Alan Bir Bakış Açısı