Nikola Tesla Neden 3, 6 ve 9'u Evrenin Sırrı Olarak Nitelendirmişti?

Ünlü mucit Nikola Tesla 3, 6 ve 9 sayılarına karşı takıntılıydı.
Nikola Tesla Neden 3, 6 ve 9'u Evrenin Sırrı Olarak Nitelendirmişti?

“sadece 3, 6 ve 9'un ihtişamını biliyor olsaydınız, o zaman evrenin anahtarına sahip olurdunuz. ”

nikola tesla'nın bu sözleri öyle rastgele söylemediği, bu sayılar ile ilgili enteresan takıntıları olduğu yönünde birçok yazı ve araştırma var. kaynaklara göre nikola tesla, gezegenin etrafındaki düğüm noktalarını hesaplamıştı ve bunlar muhtemelen üç, altı ve dokuz sayılarıyla bağlantılıydı ve tesla bu sayıların son derece önemli olduğunu iddia etti. hatta bu teori, arzularını tekrar tekrar yazarak yani "tezahür ettirerek" hayatlarını iyileştirmeyi uman insanlar tarafından bugün bile benimsenmiştir.

büyük mucidin ünlü sözü gerçekten söyleyip söylemediği kesin olmasa da, sayılara takıntılı olduğuna şüphe yok. onun için ne ifade ediyorlardı? tesla neden 3 6 9'un önemli olduğunu düşündü? karmaşık matematik ve insanlık tarihi ile ilgisi var.

üçler insanlık tarihinde de sıklıkla görülür. üçgenlerin de piramitlerde olduğu gibi üç kenarı vardır. "baba, oğul ve kutsal ruh"ta olduğu gibi, insanlık tarihinde çok sayıda üçlü birlik vardır. tesla'nın kendisi, "evrenin sırlarını" içerdiğine inandığı "enerji, frekans ve titreşim" üçlüsüne işaret ederdi.

tesla, hayatında da bu sayılarla ilgili saplantısını çeşitli şekillerde ortaya koydu:

- örneğin bir binaya girmeden önce bloğun etrafında üç kez yürürdü.
- bulaşıklarını 18 peçeteyle yıkardı (18, 9, 6 ve 3'e bölünebilir).
- mucit aynı zamanda sadece oda numarası üçe bölünebilen otel odalarında kalıyordu.

bazıları onun okb'si olduğunu söylerken bazıları da onun batıl inançlara sahip olduğuna inandı ama tesla'nın bu konu ile ilgili söylediği de şuydu: "3 6 ve 9'un ihtişamını bilseydiniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz."

üç rakamı sadece tesla için değil, tarih boyunca pek çok insan için önem taşımaktadır. örnekler arasında bir atomun üç atom altı parçacığı (proton, nötron ve elektron), hristiyanlıkta kutsal üçlü (tanrı, isa ve kutsal ruh) ve cenneti, yeri ve uçurumu temsil eden üç mısır tanrısı yer alır.

ayrıca sanskrit dilinde zaman kavramı üç kısma ayrılır: “kaal” olarak bilinen geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek. bu, üç sayısının çeşitli kültürlerde ve bilgi alanlarında önemli olduğunu göstermektedir.

nikola tesla 3 6 9 teorisi veya evrenin anahtarı

nikola tesla, sayılara, özellikle de 3, 6 ve 9 sayılarına büyük bir ilgi duyuyordu. bu sayıların inanılmaz derecede önemli olduğuna inanıyor ve dünyanın önemini anlamasını diliyordu. ortaya çıkan soru, tesla'nın bu belirli sayılara neden bu kadar çok önem verdiği ve insanların onlar hakkında ne anlamasını istediğidir. bu, genellikle "nikola tesla 3 6 9 teorisi" olarak adlandırılan şeyin geliştirilmesine yol açtı.

nikola tesla'nın 3, 6 ve 9 sayılarına olan hayranlığının önemini anlamak, matematiğin temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. matematik, tüm zamanların en değerli ve aynı zamanda en güçlü konusu olmuştur ve olmuştur. evrenin her yerinde iki artı iki her zaman dört eder. muhtemelen nikola tesla 3, 6, 9 sayılarının gücünü biliyordu.

3

tarih boyunca, üç numara eski uygarlıklar, farklı kültürler, dinler, ruhani mistikler ve hatta bilim tarafından hayatımızda önemli bir rol oynuyor olarak görüldü. üç, birliği, mükemmelliği, yaratılışı, temelleri, hatta kozmosu ifade eder. kutsal geometri çalışmasında, borromean halkaları olarak bilinen “yaşamın üçayağı”, yaratılışın ikinci gününün enerji formunu temsil eder.

halkalar, yaşam tohumunun özü ve yaradılışın kalıplarını içerdiğine inanılan “yaşam çiçeğinin” altında yatan güçtür. yaşam çiçeği birçok kişi tarafından uzay ve zamanın fiziksel temsili olarak kabul edilir. yaşam tripodunda üst üste binen üç halka üç boyutlu formda olduğunda, enerji üretilir ve yayılır. bu enerji yaratıcılığımızı geliştirebilir ve bilinç düzeyimizi genişletebilir.

üç kuralı, sayının gücünü ve etkinliğini vurgulayan bir ilkedir. latince "omne trium perfectum" ilkesine dayanarak, üçlü olarak gelen her şey mükemmel ve eksiksizdir. üçler kuralı, yazı yazmak, fotoğrafçılık, filmler ve hatta reklamlar dahil olmak üzere günlük yaratıcı ifadelerimizin çoğunda bulunabilir.

6

altı sayısı, iki kat daha güçlü, ancak pozitif ve negatif enerjiler bütünün parçaları olduğunda “ evrensel dualite ” veya “ cinsiyetler yasası ” ile yüceltilir.

9

dokuz sayısı (3×3) doruktur, üçlerin mücevheridir. anlamı kutsaldır, hem tekilliği, hem de bütünün başlangıç noktasını, boşluğu temsil eder. dokuz her şeyi ve hiçbir şeyi temsil eder. dokuz, doğurganlığın, yaratılışın sembolü olan “yaşam tohumunu” temsil eder ve evren ve yaşam için plan görevi görür.

giza – orion korelasyon teorisi

ortak bal peteğinin altıgen kiremit şekli de dahil olmak üzere, doğanın üçlü ve altılı simetri kullandığına dair pek çok kanıt buluyoruz. ilginç bir şekilde sadece doğada değil, eski kurumlarda da bu simetri var. bunların en büyüklerinden biri giza – orion korelasyon teorisidir.

buna göre, giza'nın en büyük üç piramidinin konumu ile orion'un orion takımyıldızının kuşağı arasında bir korelasyon vardır ve bu korelasyon, giza piramit kompleksinin orijinal inşaatçıları tarafından bu şekilde tasarlanmıştır. orion'un yıldızları, eski mısırlılar tarafından yeniden doğuş ve öbür dünya tanrısı osiris ile ilişkilendirilmiştir. teorinin versiyonuna bağlı olarak, orion takımyıldızının resmini tamamlamak için ek piramitler dahil edilebilir ve samanyolu galaksisiyle eşleştirmek için nil nehri dahil edilebilir.

ayrıca üç büyük piramitten hemen uzakta üç küçük piramitten oluşan bir grup görüyoruz, bu da toplam piramit sayısını 6 yapıyor. bu üç piramit, orion takımyıldızı ile ilişkilidir. bu bir tesadüf mü yoksa 3 ile 6'nın bir anlamı var mı? henüz ispatlanamadı.

ve nikola tesla'nın şunu söylediği de varsayılıyor: "evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün."

kaynaklar: 123