Orta Çağ'da Çocuk Olsanız Aşağı Yukarı Nasıl Bir Hayatınız Olurdu?

Çocuklar Orta Çağ'da gündelik olarak ne yaparak hayatlarını geçiriyorlardı?
Orta Çağ'da Çocuk Olsanız Aşağı Yukarı Nasıl Bir Hayatınız Olurdu?

1960 yılında, ilk çocukluk tarihçilerinden biri olan philippe ariès, orta çağ avrupa'sında çocukluk fikrinin var olmadığını açıklamış. o zamanın büyük bir bölümünde yeni doğanlar doğuştan kötü olarak görülmüş.

daha sonra çocukluk, hayatın ayrı bir aşaması olarak görülmeye başlanmış ve 17. yüzyıl ingiliz düşünürlerinden john locke, yeni doğan bir çocuğun zihnini, büyükleri ve daha iyileri tarafından doldurulacak boş bir sayfa olarak gördüğünü söylemiş.

çok daha sonra, jean jacques rousseau, çocukların kendi görme, düşünme, hissetme ve akıl yürütme biçimlerine sahip olduklarını ve doğanın amaçladığı şekilde gelişmeye bırakılmaları gerektiğini savunmuş.

ben, philippe ariès'in "orta çağ'da çocukluk yoktu" tezinin çürütüldüğü, nicholas orme’s'in medieval children kitabı üzerinden hazırlanan makaleyi daha çok sevdim.

"sevgiyi göstermenin kültürel olarak farklı yolları olsa da, şimdi olduğu kadar güçlüydü. bir çiftin sahip olduğu çocuk sayısı da sahip oldukları sevgi miktarını azaltmıyordu. insanlar şimdikinden daha fazla çocuk sahibi olma eğilimindeyken (doğum kontrol yöntemleri bilinmesine rağmen kilisenin öğretilerine aykırıydı), yeni bir bebeğe ölen bir çocukla aynı isim verilse bile çocuklar harcanabilir veya değiştirilebilir olarak görülmüyordu.

ideal, sevgi dolu ebeveynliğin bir örneği, meryem ana'nın bebek isa'ya ninni söylediği bir on dördüncü yüzyıl şiirinden gelmektedir:

"ninni, ninni, benim küçük çocuğum,
uyu ve sakin ol;
eğer küçük bir çocuksan,
yine de istediğin olsun."

o dönemde eğilim isa ve meryem'i insanlaştırmak yönündeydi, bu nedenle ikisinin okuyucular ve dinleyiciler için son derece tanıdık olması gereken şefkatli bir anda hayal edilmesi şaşırtıcı değildir.

küçük yaşlardan itibaren çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun görevlerle evde yardımcı olmaları beklenirdi. hayvanlara ve kardeşlerine bakabilir, getirip götürebilir, yemek pişirebilir ve hatta aile işlerine yardımcı olabilirlerdi. orta çağ taş eşyalarında bırakılan küçük parmak izleri, çocukların aile hayatının her alanında yer aldığını gösterirken, adli tıp raporları bazen çocukların neler yapmasına izin verildiği konusunda bize fikir vermektedir. günümüzde olduğu gibi, çocuklar ev kazalarına, boğulmaya, düşmeye ya da oynarken ve keşfederken hayvanlar tarafından yaralanmaya açıktı.

bazı erkek çocuklar trivium ve quadrivium öğrenmek için yerel katedral veya manastır okullarına gidebiliyordu. genellikle bu çocuklar ya daha alt kademelerde (kâtip olarak), ya rahip olarak ya da daha yüksek mevkilerde (piskopos, doktor veya avukat gibi) din adamı olmak üzere yetiştiriliyordu. bu erkek çocuklar, yerlerini güvence altına almak için manastıra bağışta bulunan ebeveynleri tarafından manastır hayatına da adanmış olabilirdi. kızlar da aynı şekilde hayatlarını inzivada geçirmeleri için manastırlara verilirdi. bu, çocuklardan kurtulmanın bir yolu değildi (her ne kadar ebeveynlerin onları yetiştirmeye gücünün yetmediği bazı durumlar olsa da), daha ziyade çocukların ebeveynlerin tanrı'ya sunabilecekleri en değerli şeyler olduğu gerçeğinden kaynaklanan manevi bir bağlılıktı.

onlara duydukları sevgiye rağmen, hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin davranışlarını düzeltmek amacıyla çocukları elleriyle ya da sopalarla dövmelerine izin veriliyordu. aslında bu teşvik ediliyordu ve yetişkinler binlerce yıldır kullanılan aynı argümana atıfta bulunuyorlardı: "sopayı bırak, çocuğu şımart." belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kötü öğretmenlerden nefret eden okul çocuklarının tekerlemeleri günümüze kadar ulaşmıştır.

soylu erkek çocuklar genellikle başarılı birer yetişkin olmak için ihtiyaç duydukları eğitimi alabilecekleri başka hanelere yerleştirilirdi. yedi yaşına kadar olan erkek çocuklar şövalyelik eğitimine tahta kılıçlar, yaylar ve küçük atlar ya da midillilerle başlar, birlikte yaşadıkları şövalyeleri izleyerek öğrenirlerdi. ayrıca hem kendi dillerinde hem de latince okumayı ve bazen de yazmayı öğrenirlerdi.

kızlar da onlardan beklediğimiz gibi kırılgan bebekler değillerdi, çünkü kızlıklarından itibaren evlerini yönetmeleri öğretiliyordu, tıpkı gelecekteki kocaları yokken onlar adına yapacakları gibi. bu, bütçe yapmaktan yetki devretmeye, elle giysi yapmaktan yüzlerce kişiye ziyafet vermeye kadar her şeyi anlamak anlamına geliyordu.

olası kazalara veya zalim efendilere, ev işlerine ve evden uzakta geçirilen zamana rağmen, orta çağ'da çocukluk sıkıcı bir dönem değildi. çocuklar oyun oynamaya teşvik edilir ve yetişkinler de onlara bu fırsatı sağlardı. arkeologlar oyuncak şövalyeler ve atlardan, minik tencere ve tavalara kadar her şeyi keşfetmişlerdir.

gallerli gerald çocukken kardeşleriyle kumdan kaleler yaptığını bile anlatır, ancak gerald bunun yerine tatlı bir şekilde kumdan manastırlar inşa etmiştir. çocuklar top oyunları, sopa oyunları ve sporların yanı sıra tavla ve satranç gibi bugün masa oyunları olarak adlandırdığımız oyunları da oynarlardı. canterbury ve salisbury katedrallerinin dehlizlerinde, ortaçağ çocukları tarafından banklara oyulmuş dokuz erkek morris tahtası bugün hala görülebilmektedir.

bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir derler ve orta çağ toplumu çocuklarına bakmaya kararlıydı; kilise, yerel lordlar veya vaftiz ebeveynleri gerektiğinde yardım etmek ve yetimlere bakmak için devreye giriyordu. tüm bu bakım ve desteğe rağmen, tıpkı şimdi olduğu gibi, her çocuk cennet gibi bir yetiştirilme tarzına sahip değildi. yine de, tıpkı şimdi olduğu gibi, ortaçağ çocukluğu eğlence ve oyunlarla, öğrenme ve keşfetmeyle, deneme ve yanılmalarla, gözyaşları ve kahkahalarla doluydu.

kaynak