Orta Çağ'da İnsanların Camdan Yapıldıklarına ve Kırılacaklarına İnanmaları: Cam Sanrısı

Cam sanrısı, Orta Çağ ve erken modern toplumun üst sınıflarını rahatsız etmiş gibi görünen benzersiz ve şaşırtıcı bir zihinsel durum.
Orta Çağ'da İnsanların Camdan Yapıldıklarına ve Kırılacaklarına İnanmaları: Cam Sanrısı

kökenlerinin orta çağ dönemine dayandığı düşünülen cam sanrısı, orta çağ ve erken modern toplumun üst sınıflarını rahatsız etmiş gibi görünen, benzersiz ve şaşırtıcı bir zihinsel durumdur. hastalık, kişinin tamamen ya da kısmen camdan yapıldığına ve bu nedenle parçalanacağına ya da kırılacağına inanmasıyla karakterize edilirdi.

andré du laurens, cam sanrısı ve erken modern tıp teorisi

andré du laurens (1558-1609) fransız kralı henry iv'ün (1589-1610) kraliyet hekimiydi. onun vaka defterleri arasında cam sanrısı ile ilgili bir kayıt bulunuyordu. burada, bu akıl sağlığı durumundan muzdarip görünen bir lorddan bahseder. ancak laurens, adamın diğer her anlamda mantıklı olduğunu ve günlük hayatına devam edebildiğini belirtir. arkadaşlarıyla ilişkilerini sürdürebiliyordu ama onları kendisine yaklaşmamaları konusunda uyarıyordu.

laurens, diğer erken modern tıp teorisyenleriyle birlikte, hastalığın nedeninin bu dönemdeki diğer tüm hastalıkların nedeninde yattığına inanıyordu: dört humör. antik yunan döneminden beri hakim tıp teorisi olan bu teori, vücudun dört humör veya sıvı içerdiğini belirtiyordu. bu humörler kan, balgam, sarı safra ve kara safraydı. bu sıvılardan herhangi birinin dengesi bozulursa, birey hastalanır ve hastayı iyileştirmek için humörlerinin yeniden dengelenmesi gerekirdi.

örneğin, hastalığın aşırı kandan kaynaklandığı düşünülürse, hastanın kanı alınırdı; bunu yapmanın bir yöntemi sülük kullanmaktır. ya da hastalık aşırı safradan kaynaklanıyorsa, hastaya müshil verilebilir.

hımörler sadece fiziksel sağlıkla ilgili değildi; aynı zamanda zihinsel sağlıkla da bağlantılıydılar. her sıvı bir zihinsel durumla ilişkiliydi. kara safranın fazlalığı melankoliyle, yani modern dönemde depresyon veya aşırı üzüntüyle gevşek bir şekilde ilişkilendirilebilecek ruhsal durumla bağlantılıydı.

cam sanrısı, laurens ve diğerleri tarafından bu mizahla ilişkilendirilmiştir. sanrı, melankolinin bir belirtisi olarak görülüyordu ve bu da aşırı kara safranın bir belirtisiydi. kara safra yoğun ve çamurlu olduğu için tıp uzmanları bu safranın hastanın hayal gücüne kolayca yerleşebileceğini düşünüyordu.

bu da onları melankolinin tezahürüne açık hale getiriyordu; bazıları için bu tezahür cam sanrısı şeklindeydi. laurens, melankoliden muzdarip insanların cama bakıp sadece nesneyle özdeşleşmekle kalmayıp ondan yapıldıklarına inanma riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini ileri sürmüştür.

bu sanrıdan ingiliz bilim adamı robert burton'ın çalışmalarında da bahsedilmiştir. düşük ruh halleri ve bunların hastalığa nasıl katkıda bulunduğu hakkında yazdığı melankolinin anatomisi (1621) adlı eserinde, cam sanrısının melankolinin bir tezahürü olduğunu kabul etmiş, ancak bunun korku kaynaklı olduğunu belirtmiştir. burton, melankoliden muzdarip insanların sıklıkla paranoya gibi semptomlar yaşadığını ve bunun da cam sanrısını daha da kötüleştirdiğini öne sürmüştür.

bilimsel yazılardaki referansların yanı sıra, kurgu eserlerde de sanrıdan bahsedilmiştir. bunların en ünlülerinden biri miguel de cervantes'in (1547-1616) the glass graduate (1613) adlı kısa öyküsüdür. bu öyküde kahraman, afrodizyak olduğu düşünülen bir ayva yerken zehirlenir. olayın yarattığı travma bir cam sanrısına dönüşür.

ünlü mağdurlar

bu sanrı, orta çağ ve erken modern toplumda en çok üst sınıflar arasında yaygın olduğu için, kesinlikle birkaç ünlü kurban vardı. kara safranın bazı çağrışımları nedeniyle en çok varlıklı, eğitimli erkekleri etkilediği düşünülüyordu. kara safranın kalın ve çamurumsu olduğuna inanılır ve genel olarak kabul edilirdi, bu da vücut onu fazla ürettiğinde vücudun ağır, halsiz ve belki de üzgün hissedeceği anlamına gelirdi.

dahası, mizah genellikle akıl ile ilişkilendirilirdi. şair, filozof ya da akademisyen olan kişilerin melankolik bir eğilime daha yatkın oldukları düşünülürdü. bu nedenle, cam sanrısının melankoli ve kara safra ile çok yakından bağlantılı olduğu düşünüldüğünden, sonuç olarak entelektüellerle de bağlantılıydı.

bununla birlikte, kaynakların bu hikayeyi sunarken çarpıtılmış olabileceğini de belirtmek önemlidir. entelektüeller doğaları gereği akıl hastalıklarına dair yazılı bir kayıt bırakma olasılığı en yüksek olanlardır, oysa okuma yazma bilmeyen alt sınıflardan insanlar veya bunu yapacak güce sahip olmayan kadınlar tarihsel anlatıdan kaybolmuştur.

bu nedenle, sadece bu şekilde görünebileceğini kabul etmek önemlidir. alt sınıflardan insanlar ve kadınlar da bu hastalıktan muzdarip olmuş olabilir; bunu bilmiyoruz.

insanlar neden cam yanılsamasından muzdaripti?

orta çağ ve erken modern dönemdeki insanların sanrının nedenleri hakkında nasıl teoriler ürettiklerini gördük, ancak gerçekte nasıl ve neden kaynaklanıyordu?

birçok kişi bunun 17. yüzyılda şeffaf camın nispeten yeni bir malzeme olmasıyla ya da en azından bazı insanlar için yeni bir malzeme olmasıyla ilgili olabileceğine inanıyor. birçok insan kum gibi bir şeyin nasıl olup da cam haline getirilebildiğini anlamakta güçlük çektiği için cam genellikle büyülü bir madde olarak görülüyordu.

toronto üniversitesi'nde psikiyatri tarihçisi olan profesör edward shorter, bu huşu ve merak duygusunun cam sanrısı ile bağlantılı olabileceğini ileri sürmüştür. şeffaf camın yeniliğinin ve büyülü unsurlarının bunun ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtmektedir.

shorter, zihnin teknolojik avantajların yanı sıra yeni malzemelere de benzer sanrılar yükleme eğiliminde olduğunu savunuyor. örneğin, 19. yüzyıldaki çimento sanrılarına ya da modern çağda cia'in insanların düşüncelerini indirdiğine ve zihinlerini okuduğuna dair inanca işaret ediyor.

cama duyulan bu hayranlık, alman simyacı johann becher'in physica subterranea'da (1669) "insan, tüm hayvanlar gibi camdır ve cama dönebilir" diye yazmasına neden oldu. ölü bedenleri cama dönüştürebildiğini, böylece insanların kendilerini süslü vazolar şeklinde ölü akrabalarıyla çevreleyebildiğini iddia etti! becher, cam formundaki her bitki ve hayvanın kendi rengine sahip olduğunu teorileştirdi. örneğin ve beklendiği gibi, cam formundaki bitkiler yeşilken, insanlar süt beyazı camdan yapılmıştı.

psikanalist adam phillips gibi bazıları, hastalığın en yaygın olduğu dönemlerde toplumun kırılganlık, şeffaflık ve kişisel alan ya da mahremiyetle ilgili kaygılar taşıması nedeniyle bu sanrının ortaya çıktığını savunmuştur. kişinin bu kadar kırılgan bir malzemeden yapıldığına ve bu yüzden kolayca kırılabileceğine dair inancın, genellikle bu ezici baskıların zihinsel bir tezahürü olduğuna inanılmaktadır.

görünüşe göre 1830'larda tüm cam sanrısı vakaları kayıtlardan kaybolmuştur. pek çok kişi bunun sebebinin akıl hastalıklarının anlaşılmasındaki modern gelişmeler olduğunu varsaymıştır. ancak çağdaş araştırmacılar durumun böyle olmayabileceğini ortaya koymuştur.

hollandalı psikiyatrist andy lameijin bu hastalığın çağdaş vakalarını araştırmaktadır. hatta kendi hastanesinde bile bir vaka bulmuş ve "bu gerçek bir vakaydı - bunun bir cam sanrısı olduğu açıktı" demiştir. adam 1964 yılında leiden'deki üniversite kliniğine getirilmiş ve camdan yapıldığını iddia etmişti. lameijin bu ilginç hastalıkla ilgili gerçek hayat deneyimi olan biriyle konuşma fırsatını kaçırmadı. hastayla birkaç saat boyunca konuşarak hastalığın nasıl ortaya çıktığını ortaya çıkarmayı ve böylece geçmişteki vakalara ışık tutmayı umdu. hastayla nasıl hissettiğini ve kendi uzuvlarını görebilmesine rağmen kendisinin camdan yapıldığına nasıl inandığını tartıştı.

lameijin geçmişte bu hastalık hakkında daha fazla araştırma yaptı ve aslında 1830'larda ortadan kalkmadığını keşfetti. edinburgh'daki akıl hastanesinin arşivlerinde kayıtlı olan ve cam sanrısına atıflar içeren 1883 tarihli bir konferans buldu.

kayıtlar, bir tür akıl hastalığından muzdarip 300 kadın hastadan birinin bacaklarının camdan yapıldığına inandığını gösteriyordu. başka bir psikiyatrist daha sonra lameijin'e, 1930'lardan kalma bir hollanda hastanesinin arşivlerinde bulduğu bir vakayla yaklaştı. yine bir kadın, bacaklarının camdan yapıldığına inandığı için psikiyatri hastanesine yatırılmıştı. kayıtlara göre kadın insanlarla temas etmekten öylesine korkuyordu ki hemşireler kıyafetlerini değiştirmesini sağlayamıyordu. neyse ki kayıtlarda kadının ancak tedaviden sonra iyileştiği de belirtiliyor.

sonuç olarak, cam sanrısı sadece ortaçağ ve erken modern dönem akıl hastalıklarının bakımı ve anlaşılması konusunda değil, aynı zamanda dönemin toplumsal baskıları konusunda da ilginç bir fikir vermektedir. günümüzde yoğun ve ezici bir baskı ve/veya kaygının olası bir tezahürü olarak anlaşılan bu hastalık bize sadece erken dönem tıbbi bakım hakkında değil, aynı zamanda insanların içinde yaşadıkları toplumlara nasıl tepki verdiklerine dair de çok şey anlatmaktadır.

kaynak