Osmanlı Dönemi Harem Ağalarıyla İlgili Sizi Şaşırtacak Enteresan Bilgiler

Haremde yaşayan kadınlarla ilgili az çok bilgi sahibi olabilirsiniz ama harem sadece güzel kadınlardan ibaret bir yer değil. Haremde en çok ağırlığı olup, bu kadar geri planda kalan harem ağalarıyla ilgili bilmediğiniz çok şey var.
Osmanlı Dönemi Harem Ağalarıyla İlgili Sizi Şaşırtacak Enteresan Bilgiler


arap köle tüccarları tarafından afrika'dan henüz 7-8 yaşlarındayken kaçırılıp hadım edilen (bu işlem gayet ilkel koşullarda yapıldığından hadım edilenlerin ancak onda biri sağ kalırmış), küçük suratlı, ince boyunlu, tiz sesli adamcağızlar. gökhan akçura’nın "ay’a seyahat" adlı kitabında konuyla ilgili ilginç alıntılar var, bunlardan biri de ağaların kadınlara olan ilgileri ve cinsel yaşamları konusunda:

"cinsel uzuvlarının kesilmiş olmasına rağmen, harem ağaları kadınları severler. bu yoldaki hisleri çok şiddetlidir. saraylarda harem ağası, sevmek üzere, kendisine genç ve güzel bir kadın intihap eder. artık bu kadın onun gözdesi, kendi malıdır. onu himaye eder, kollar. (...) harem ağası kıskançtır; zalim ve gaddar olur. şayet sevgilisi, efendisinin nazarı dikkatini celbederse, bu hal onu nevmit eder, çılgınlaştırır, adeta kudurtur. tehdit, gözyaşı, buhranlar velhasıl tatmin ve teskin edilmeyen aşkın bütün tezahürleri görülür.

tenasül alâtından mahrum olmalarına rağmen harem ağalarında cinsi insiyak ve şehvet tam ve hatta mübalağalıdır. bu his iptidai değildir, bilakis çok iyi inkişaf etmiştir. harem ağası sever ve çiftleşme fiilinden çok haz duyar. eksik uzuvlarını kadınınkine sürterek veya her hangi diğer bir vasıta ve suretle sevgilisinin zevkini tatmin etmeye, keyfini getirmeye çabalar, hatta evlenen harem ağaları da vardır."


ilk çağlarda asur ve perslilerde ortaya çıkmış daha sonra memlüklere geçip osmanlı sarayında kurumlaşmıştır. harem-i hümayundeki görevleri koruma ve gözetmenliktir. osmanlılara mısır valilerinin gönderdiği en gözde hediyeler hadımlaştırılan harem ağalarıdır.

penisleri degil testisleri kesildigi icin gayet de iliskiye girip herkes onlari etkisiz eleman kabul ederken haremi elden gecirdikleri, hatta onlar ile munasebette bulunan kadinlarin daha sonralari haremden cikip baska pasalarla evlendiklerinde kocalarindan ayni zevki almadiklari ustune bu sebepten oturu cok kan dokuldugu rivayet olunan zumredir. 

(bkz: kurda kuzu emanet etmek)

1870 yılında çekilen bir harem ağası fotoğrafı.

siyahi olan hadım ağaları herem hizmetinde olurlardı. sayıları az, pahaca en değerli ağalar bunlardır.

tüm hadım ağalarının özellikleri elbette hadım edilmiş olmalarıydı.

ak ağalar (ak hadımlar) tümden değil kısmen hadım edilirler, ancak kara ağaların cinsel organları tümüyle kesilirdi. bu nedenle düzgün işeyebilmek için kuşaklarında taşıdıkları pipet benzeri bir kamışa gereksinim duydukları rivayet edilir.

bu hadımlar, belirli dönemlerde oldukça fazla sayıda ithal edilirdi ve çocuklarına bakamayacak kadar yoksul ailelerin, her ne kadar cinsel olarak ampüte edilmiş, sakat bırakılmış olsalar dahi, çeşitli saray, çiftlik ve zenginlerin emrinde ileride ferah bir hayat yaşama umuduyla tüccarlara sattıkları çocuklarının sayısı da bu güruh içerisinde hatırı sayılır miktardaydı.

17.yy içerisinde asıl temin kaynakları aşağıdaki şekilde nakledilmiştir;

ak ağalar; ağırlıkla güney hindistan'daki golkonda (kolkonda) krallığı, assam, butan, arakan ve ilerisindeki pegu gibi güney asya,

kara ağalar; neredeyse tamamı afrika.

fransız bir gezginin 1600'lü yılların ortasında verdiği örneklere göre, kara hadım ağaların fiyatları altı yüz ekü civarındayken, sıradan diğer hadım ağalar ise yüz ekü civarında.

en azından anlaşılmaktadır ki, kara hadımlar diğerlerinden 5-6 kat daha değerli.

her ne kadar içerisinde nice dramlar barındırdığı aşikar olan hayatlar içerse de, hadım dünyasının bir kısmının ahval'i de böyleymiş.