Osmanlı Döneminde Evlerde Neden Çift Kapı Tokmağı Bulunurdu?

Çift kapı tokmağı Osmanlı mimarisinde özel bir anlama sahipmiş.
Osmanlı Döneminde Evlerde Neden Çift Kapı Tokmağı Bulunurdu?

kapının üzerindeki iki tokmaktan büyük olanı erkekler için, "küüt küüt" diye çalıyor, diğeri ise küçük bir şey "pıt pıt" diye çalıyor. gelen erkekse küüt küüt diye vuran büyüğünü kullanıyor, böylece kapıyı açmaya evdeki erkeklerden biri geliyor.. 

ne güzel düşünmüşler, ne zarif diye geçirmiştik içimizden ama sonra anladık aslında ne kadar bağnazca bir tutum olduğunu.

Özellikle Mimarlık Fakültesi Derslerinin Meşhur Örneklerinden 'Güvercin Yuvası Prensibi' Ne İçin Kullanılıyor?