Savaştan Çıkan Japonya'yı Teknoloji Devine Dönüştüren Kalite Gurusu: W. Edwards Deming

II. Dünya Savaşı'ndan çıkan Japonya'nın kalkınmasında çok önemli rol oynayan Amerikan kalite gurusu ev istatistikçi William Edwards Deming'in hayatına dair kısa bilgiler.
Savaştan Çıkan Japonya'yı Teknoloji Devine Dönüştüren Kalite Gurusu: W. Edwards Deming

w. edwards deming, kalite'nin formülünü bulmuştur ve toplam kalite yönetiminin gurusudur. 

amerikan nüfus idaresinde çalışmakta olduğu yıllarda, bir süredir üzerinde çalışmakta olduğu kalite yönetimi ile ilgili çalışmasını tamamlamıştır. lakin çalışmaları amerika'da değer görmemiştir. 2. dünya savaşının sonunda; japonyaya vali olarak atanan general macarthur'un ardından, amerika'nın japonyaya atmış olduğu 2 atom bombasının nüfus üzerinde yarattığı etkileri gözlemlemek için amerika hükümeti tarafından japonyaya gönderilmiştir. 

yolculuk rotası olarak pasifik okyanusunu değil, avrupayı kullanmıştır. işte o sırada türkiye'den de geçmiştir. kurtuluş savaşında türk ulusunun vermiş olduğu mücadeleden, atatürk'ten, atatürk ilke ve inkılaplarından çok etkilenmiştir. bir ulus'un bu şekilde yeniden yapılanma sürecinde olması onun için bir umut ışığı olmuştur. muhtemelen "gelişim sürecindeki bu ülke çalışmalarımı göz ardı etmeyecektir" diye düşünmüş olsa gerek ki, türkiye ziyaretinde sümerbank yönetimi ile görüşüp, yaptığı çalışmaları sunmuştur. lakin sümerbank yöneticilerinden "mevzuatımızda böyle bir şeye yer yok" yanıtını almış ve ardından japonyaya gitmiştir. 

japonya'da da çalışmalarını çeşitli kesimlerle paylaşmış ve karşısındakinin lafını ağzına tıkmadan sonuna kadar dinleme özelliğine sahip japonlardan olumlu tepkiler almıştır. kısa bir süre sonra deming japonya'da guru olarak algılanmaya başlanmış ve çalışmaları kalite yönetimi açısından uygulamaya konmuştur. 1950'lerde japon malları şu an çin mallarının sahip olduğu repütasyona sahipti. deming kanunlarını uygulamaya koyan japonlar, kalite adına atmış oldukları doğru adımlar sayesinde kendilerini o günlerden bu günlere getirmeyi başarmışlardır. deming, japonya'nın bugünkü haline gelmesinde gerçekten çok önemli bir rol oynamaktadır. 

amerikalılar, deming'in önemini ancak 80'lerde kavrayabilmiş ve çalışmalarını kitap haline getirmişlerdir. kıymeti fark edilen deming amerikaya çağırılmış ve amerika'ya döndükten kısa bir süre sonra orada vefat etmiştir.