Şehzade Halil'in Kaçırılmasıyla Başlayan Kız Alıp Vermeli, 15 Yıllık Osmanlı-Bizans İttifakı

1347-1362 yılları arasında vuku bulan bu entrikalı siyasi çekişme silsilesini zevkle okuyacaksınız.
Şehzade Halil'in Kaçırılmasıyla Başlayan Kız Alıp Vermeli, 15 Yıllık Osmanlı-Bizans İttifakı

konumuz: yarı osmanlı yarı bizans şehzadesinin cenevizli korsanlar tarafından kaçırılması ve orhan bey'in oğlunu kurtarmak için bizans'tan yardım istemesi, ilerleyen süreçte bizans'ın osmanlı'yı bir hristiyan beyliğe dönüştürme hayali...

Orhan Bey

1341 yılında iii. andronikos'un ölmesiyle bizans'ın başına geçen john kantakouzenos, balkanlar'da bir sırp işgalini savuşturmak için başkentten ayrıldığında saray darbesi yapılır ve devlet 6 yıl süren kanlı bir iç savaşın içerisine sürüklenir. rakibi v. john palaiologos'a karşı önce aydınoğulları'ndan sonrasında ise osmanlılar'dan yardım talep eder.

hatta bu ittifakı sağlamlaştırmak için orhan gazi'ye en büyük kızıyla evlenmesini teklif eder. orhan gazi ve theodora kantakouzene, selymbria (silivri) kasabasında gösterişli bir törenle evlenir.


evlilik sağlamlaştıktan sonra birkaç bin osmanlı askeri bizans trakyası'na gönderilir ve kantakouzenos savaşın gidişatını etkili bir şekilde kendi lehine değiştirir. ardından 1347'de konstantinopolis'i ele geçirir ve kendisini v. john'un kıdemli ortak imparatoru ilan eder.

bu evlilikten şehzade halil dünyaya gelir

1357'de on iki yaşındaki şehzade halil, cenevizli korsanlar tarafından osmanlı topraklarına yapılan bir baskın sırasında esir alınır.


oğlunun kaçırılmasına büyük üzüntü duyan orhan gazi, korsanlarla müzakereleri yürütmesi için tahta yeni geçen bizans imparatoru v. john palaiologos'tan yardım isteyecek kadar ileri gider. imparator, yarı bizans prensinin osmanlı beyliğinin varisi ilan edilmesi karşılığında orhan gazi'ye yardım etmeyi kabul eder. ayrıca bursa'ya olan tüm borçlarının silinmesi ve son olarak bizans topraklarına yönelik tüm osmanlı akınlarının durdurulması gibi şartların yer aldığı bir anlaşma yapılır.


orhan gazi eli mahkum john'un şartlarını kabul eder ve bizanslılar cenevizlilerle pazarlık yaparken trakya'daki tüm osmanlı fetihleri askıya alınır. bizanslılar korsanlar tarafından talep edilen fidyenin yarısını öder ve iki yıl süren müzakerelerin ardından şehzade halil serbest bırakılır ve önce istanbul'a gönderilir.

şehzade halil vasıtasıyla osmanlı'yı bir hristiyan beyliğe döndürmeyi amaçlayan imparator, osmanlı-bizans prensi'ni osmanlı topraklarına göndermeden önce 10 yaşındaki kızıyla evlendirir.


v. john'un osmanlılar ile ilgili planları , orhan gazi'nin en büyük oğlu ve veliahtı olduğu varsayılan süleyman paşa'nın 1359'da bir av gezisi sırasında beklenmedik bir şekilde öldüğünde daha da ileriye gider.

1362 yılında orhan gazi'nin vefat etmesiyle şehzade halil, bizans'ın da desteğiyle tahtı ele geçirmek mücadele eder ancak birinci murad tarafından mağlup edilir ve bu hayal suya düşer.

edit: görseller kings and generals adlı youtube kanalından alınmıştır. tarih sevenler için muazzam bir kanal, tavsiye olunur: