Star Wars Dünyasına Girmek İsteyenler İçin Tüm Evreni Bir Bir Açıklayan Kronolojik Bir Özet

Serinin son filmi Star Wars: The Last Jedi'ın da gösterime girmesiyle birlikte Star Wars bayramı başladı. Biz de bu vesileyle bu klasik evreni bir hatırlatalım istedik. Sözlük yazarı "lutfu tellioglu"ndan geliyor.
Star Wars Dünyasına Girmek İsteyenler İçin Tüm Evreni Bir Bir Açıklayan Kronolojik Bir Özet

Disney, Star Wars franchise'ını aldıktan sonra kendi onayını verdiği Star Wars öykülerine Canon, eski öykülere ise Legends ismini verdi. Bu kronoloji, Canon olmayan bilgiler de içeriyor. Ek olarak spoiler uyarısını da yapalım.

güç her zaman vardı

(bkz: the force)
tanrı fikri ile özdeşleştirilmiş bir şey bu.

midichlorian yoğunluğu sayesinde gücü bilinçsizce kontrol edebilenler, zaman içinde bu alandaki kontrollerini sistematik bir şekilde geliştirmeye başladılar. gücün, bedenin fiziksel hareketleri üzerinde de kullanılabildiğinin fark edilmesi üzerine, blaster denen lazer tabancalarından çok daha etkili ve lazer atışlarını karşılayabilen kristallerden (bkz: kyber) lightsaber denilen ışın kılıçları yapılmaya başlandı. lightsaber yapımında kullanılan kristaller, force'un kullanımı için kilit rol oynayan midichlorianların varlığından etkilenmiyordu. bu yüzden bir ışın kılıcını, force kullanmak suretiyle durdurabilmek mümkün değildir. aksini iddia edenlere aldırış etmeyiniz. eğer ışın kılıcı elektrik veya başkaca bir enerji ile değil de doğrudan ışın kılıcı kristallerinden biriyle (rengi önemli değil) yapıldıysa, midichlorianlar bu kristallerin ortaya çıkardığı akıma müdahale edemediğinden engellenmesi mümkün değildir. blaster atışları ise bu hızda bir atışa yeterli konsantrasyon kullanılabilirse force ile durdurulabilir.

gücün kullanımı, güç ile fiziksel temas olmaksızın nesnelerin hareket ettirilebilmesi, kaldırılabilmesi, itilebilmesi, çekilebilmesi tamamen force sensitive canlıların bünyesindeki midichlorianlar ile kendi konsantrasyon ve güce hükmedebilme yeteneğine bağlı olarak boşluktaki midichlorianlar arasında bağlantı kurarak kainatı da kendi vücudunun bir parçası haline getirmek demektir. ancak midichlorianların da bir sınırı vardır. havadaki blaster atışını durdurabilir ancak örneğin güç kalkanları ve enerji kalkanları midichlorianlar arasındaki bağlantıyı keser. enerji kalkanıyla hapsedilmiş olan kişi, force ile buradan çıkamaz. kalkan dışındaki midichlorianlar ile bağlantı da kuramaz. midichlorianları kontrol etmek suretiyle gücü kullanmak için konsantrasyon (bkz: focus) kilit kelimedir. konsantrasyonun artması, çok ama çok ağır nesnelerin kaldırılabilmesi, hatta birden fazla devasa nesnenin kaldırılabilmesi, gezegenler hatta galaksiler, sistemler arasında dahi midichlorian bağlantısı kurarak fiziksel temas olmaksızın nesnelerin kontrolü, düşünce manipülasyonu gibi pek çok kabiliyeti beraberinde getirir. peki konsantrasyon nasıl artar? kimine göre meditasyon ile, kimine göre ulvi bir amaç ile, kimine göre benliğin yok edilmesiyle, ya da öfke ile, nefret ile.


daha sonra da güç ile kılıç ustalığı bir araya getirilmeye başlandı

klon savaşlarından (bkz: clone wars) yaklaşık 5000-6000 yıl kadar önce, dai bendu adında bir şovalyeler tarikatı vardı. tarikat (veya cemaat) galaktik cumhuriyetin de henüz hizmetinde değildi. bağımsız bir gruptu. bu şovalyeler ışın kılıcı da kullanır ve güce hükmederlerdi. ancak muhafazakar bakış açısıyla gücün tüm yönlerini değil, yalnızca aydınlık tarafın (bkz: light side of the force)meziyetlerinden faydalanabildikleri yönlerini kullanırlardı. ardından hundred-year darkness denilen yüz yıllık karanlık süreci başladı. bu süreçte bu şovalyeler arasından bazıları gücün tüm sırlarına vâkıf olabilmek ve onu daha verimli kullanabilmek için gücün karanlık tarafının da (bkz: dark side of the force) kucaklanması gerektiğini ileri sürdü. bu fikrin kabul görmesi üzerine grup je'daii adını aldı. je'daii gücün her iki tarafının da dengeli bir biçimde kullanılabileceğini ileri sürüyordu. ancak ömrü çok uzun olmadı. nitekim gücün karanlık tarafı savaşçıyı kendine çekiyor ve denge imkansız hale geliyordu. karanlık taraf ya da aydınlık taraftan birinin seçilmesi gerekiyordu. karanlık taraf savunucuları (bkz: bogan) ve aydınlık taraf savunucuları (bkz: ashla) fikir ayrılığı içine girdiler ve nihayet birbirlerinden tamamen ayrıldılar.

bunun üzerine ikiye ayrılmış olan şovalyeler grubu, jedi ve sith adlarını aldı

jedi iyidir, sith kötüdür gibi bir düşüncede olmayın sakın. ne jedi iyidir/kötüdür ne de sith. iyi ve kötü dediğiniz şey tamamen sizin bakış açınıza bağlıdır. görecelidir. sizin için iyi olan benim için iyi olmayabilir. kilit nokta budur. star wars zaten iyi ve kötü arasındaki savaşı anlatmaz. iyinin ve kötünün göreceli olduğunu anlatır öncelikle.

ışın kılıcı teknikleri bakımından (bkz: shii cho) (bkz: makashi) (bkz: soresu) (bkz: ataru) (bkz: shien / djem so) (bkz: niman) (bkz: juyo/vaapad) aynı teknikleri öğrenen ve kişiye bağlı olarak farklı disiplinleri kullanan ve uygulayan bu iki grubu birbirinden ayıran en temel unsur düşünce yapısıydı. jedi benliği geride bırakarak başkalarının menfaatlerinin ön planda tutulması gerektiğini ileri sürerken sith, bunun doğal olmadığını, güç istencinin kişinin kendisinde yoğunlaşmasının doğal bir sonuç olduğunu ileri sürüyordu. jedi sith'i bencillikle, sith ise jedi'ı samimiyetsizlikle itham ediyordu. nitekim hem jedi aslında sith'in belirttiği gibi gücü dolaylı olarak dahi olsa kendi menfaati için kullanıyor ve sith'i haklı çıkarıyordu, hem de sith jedi'ı haklı çıkararak bencilliği peşinen kabul etmek suretiyle kendilerine sınır koyacak ahlâkî çıtayı düşürerek birbirleri ile de mücadele etmek durumunda kalıyordu. ne var ki jedi, sith'in haklı çıkması durumunda o jedi'ı dışlayarak, öldürerek, sindirerek bunun aslında jedi öğretisine uygun olmadığı, gerçek jedi'ın bu olmadığı (bkz: gerçek islam bu değil) fikrini ileri sürerek kendini savunmaya çalışıyor ise de, sith jedi'ın haklı çıkacağını zaten biliyor ve kendi aralarındaki mücadelenin de canlı doğasının doğal bir sonucu olduğunu peşinen kabulleniyordu.


bu iki savaşçı cemaatin her ne kadar birbirine ters düşmüş ise de aralarında henüz bir savaş yoktu. ancak jedi'ın, ışın kılıcı yapılacak kristallerin (kyber) bulunduğu gezegenleri ve o madenleri kendilerine ayırmaları sonucu sith'e az sayıda maden kaldığından, gösterilen bu agresif ve yayılmacı tutum sebebiyle ciddi bir uyuşmazlık yaşandı. bunun savaşa dönüşmesi kaçınılmaz oldu. iki grubun seçkin savaşçıları takodana'da savaştılar. (bkz: battle of takodana). kazanan, sayıca üstün olan jedi oldu. nitekim jedi, daha fazla ışın kılıcı kristali seçeneğine sahipti ve bu da daha fazla youngling ve padawan eğitebilmesine olanak tanıyordu. jedi tarikatı kyberi kendi doğal haliyle bulup kullandığından, kılıçlar çoğunlukla mavi ve yeşil oluyordu. zaman zaman kristallerin mor ve sarı gibi renkler aldığına da şahit olunmuştu. sith kristalleri doğal haliyle değil, yapay, kristalin özünde olmayacak kadar güçlü, sıkı ve dark forces için kullanabileceği bir takım diğer özelliklerle modifiye ettiğinden kristalleri bu forging işlemi sırasında kanıyor, ağlıyordu. ışın kılıçları da bu yüzden kırmızı oluyordu. ancak aynı şekilde kırık bir kristali tamir etmek için de forging işlemi yapılabilirdi ve ışın kılıcı buna bağlı olarak farklı renkler de alabilirdi. ahsoka tano'nun beyaz ışın kılıçları, darksaber gibi örnekleri mevcuttur. kylo ren'in kırık kyberi sebebiyle unstable lightsaber'ı da bunun bir sonucudur.

takodana savaşından sonra maz kanata o bölgeye bir kale dikmiştir ve kalenin içini bar olarak işletmektedir

savaştan sonra galip gelmiş olan jedi tarikatı, cumhuriyet ordusunun en gözde askerleri ve cumhuriyet'in savunucuları oldular. nitekim cumhuriyet, galip geldiği için daha güçlü olduğunu düşündüğü ve benliklerinin olmadığını, varlık amaçlarının yalnızca başkalarının iyiliği olduğunu ileri süren jedi tarikatı ile çalışmayı daha mantıklı bulmuştu. bu sayede tapınaklarını da merkezileştirip güçlü bir eğitim ağı kurmayı başarmışlardı.

(bkz: ahch-to)
(bkz: lothal)

sith ise sahip olduğu 3 tapınakta ayrı eğitimler vermekte ve galaksinin çeşitli yerlerinde gücün yoğun olduğu yeni apprenticeler aramaktaydı. ancak bir yandan da kendi içlerinde sürekli bir güç savaşı meydana geldiği için jedi'a karşı bir türlü birlik olmayı başaramıyorlardı. onlar da bir imparatorluk kurmuştu ve galakside varlıkları biliniyordu.

(bkz: sith empire)

sith imparatorluğu coruscant'a sith tapınağı inşa etmiştir ve fakat bu tapınak gezegeniyle birlikte jedi tarafından işgal edilmiş ve alınarak cumhuriyet topraklarına katılmıştır. bundan yüzyıllar sonra darth malgus önderliğinde geri alınacak olan tapınak o süreye kadar jedi tapınağı olarak hizmet vermiştir.


daha sonra revan gelir

revan bir jedi olmasına rağmen, dark side'a geçmiş ve darth revan olmuştur. sith tarikatına çok büyük katkılar yapmış, edindiği bilgileri kadim sithler ile birlikte saklanması için holocronlara kaydetmiştir. kendi çırağı darth malak tarafından bir nevi sırtından vurularak ihanete uğramıştır. daha sonra jedilar tarafından zihni force ile yeniden düzenlenerek jedi yapılmıştır. revan kimliğini öğrenmiş ve fakat light side'da kalmayı tercih etmiş, sith'in geri dönüşünü ertelemiştir.

revan'dan kalan sith holocronlar karanlık lordlar vadisine götürülür ancak jedi burada bulabildiği tüm holocronları, sithlerin bir daha bu bilgilere ulaşamaması için kendi tapınaklarına götürmüştür. yoksa kendileri ihtiyaç duyduklarından değil. nitekim jedi zaten dark side'ın gücünün bilincindedir ancak bunun kullanılmasının tehlikeli olduğunu düşünür.

sith içindeki bu kavgaya bir son vermek lord kaan'a düşer. skere kaan, darth ünvanını kullanmaz. zira darth bir meydan okumadır. yalnızca jedi'a değil, birlikte savaştığı sith dostlarına da bir meydan okumadır. en büyük olduğu iddiasıdır. bu yüzden darth ünvanının kullanımını yasaklar. karanlığın kardeşliği adında bir örgüt kurar. (bkz: brotherhood of darkness) artık sith birbiri ile savaşmak yerine tıpkı jedi gibi sistematik bir eğitimle ilerleyecek ve jedi'a karşı bir ordu olacaktır. ancak birlik/beraberlik düşüncesi, güçsüz dahi olsa kendinden olduğu için onu koruma, yok olmasına müsade etmeme düşüncesi, bağlılık, sadakat düşüncesi savaşçıyı karanlık taraftan uzaklaştıran ve karanlık tarafın verimli kullanamamasına yol açan düşüncelerdir.

bu sırada iyilik meleği gibi gösterilen jedi tarikatı, iş yapar gibi görünürken galaksinin uzak köşelerinde madenlerde acımasızca, üç kuruşa, sağlıksız koşullarda çalışan işçiler vardır

sırf jedi istedikleri savaşa girebilsin, cumhuriyetin merkezi ısınabilsin, refah içinde yaşayabilsinler diye ölen işçiler ile doludur galaksinin her köşesi. cumhuriyet ile iş birliği yapmak istemeyen gezegenler vurulmakta, jedi tarafından cezalandırılmaktadır. cumhuriyet, jedi tarikatını da kullanarak diğer gezegenleri sömürmektedir. fakirlik içinde büyümüş, yoksulluğa bağlı olarak babasından hep şiddet görmüş, refah yüzü görmemiş bir maden işçisi, kumarda kendisine kaybettiği için hakaret eden bir cumhuriyet askeri ile münakaşaya girer. askerler daha sonra bu iri adamın yolunu keser. adam da kendini korumak için bir askeri öldürmek durumunda kalır. başka çaresi kalmadığını anlayan adam kaçar ve sith'e sığınır. daha sonra alacağı sith eğitimi ile tarikatın yönünü değiştirecek bu kişi daha sonra darth ünvanını kullanacak olan darth bane'dir.


uzun ve zorlu eğitim sürecinde bane, karanlık tarafın gücünü keşfederken bir sürü bilgi öğrenir

öğrendikleri ile yetinmeyip karanlık lordlar vadisine giderek kadim sith lordlarının notlarının yer aldığı holocronlardan revan'ın öğretilerini de izler, öğrenir. karanlık tarafın kendisini terk ettiğini düşündüğü anlarda, güce kavuşmak için akıl almadık şeyler yapar ve yeniden güce vakıf olur. büyük jedi-sith savaşında akıl oyunlarıyla kendi arkadaşlarını jedi'ın üzerine yollar ve hem kendi arkadaşlarını hem de savaşmakta oldukları jediları topyekün yok eder. ancak jedi sayıca daha fazladır ve bulundukları yerde sayıca daha bir sürü jedi vardır. bu savaşın ardından jedi, sith tarikatının tamamen yok olduğunu düşünür. nitekim geriye kalan yalnızca darth bane ve yeni bulduğu genç rain kalmıştır. (bkz: darth zannah) darth bane'in planı tıkır tıkır işlemiştir. böylece yeni bir dönem doğmuştur. bu süreçte gücün karanlık tarafı kullanılırken verdiği zevk sebebiyle güç doruğa ulaştığında kontrol dışı gülmeye sebep olması, sith'in gözlerdeki sülfürik sarı rengin sebebi öğrenilir. evet, gücün karanlık tarafına geçenlerin gözleri sararır.

(bkz: rule of two)

buna göre artık yalnızca iki sith olabilecektir. bunlardan biri master, diğeri ise apprentice olacaktır. master, yeterli güce ulaşan apprentice'i tarafından bir gün öldürüleceğinin bilincinde olacak ve bu bilinçle sürekli uyanık olacaktır. apprentice ise sürekli güçlenmek ve eninde sonunda masterını öldürebilecek seviyeye ulaşmak durumundadır. bu seviye güç ile olabileceği gibi, ışın kılıcındaki yetenek veya sinsilik, kurnazlık gibi zihinsel meziyetlerle de olabilir. artık darth ünvanı yeniden kullanılmaya başlanır.

(bkz: dark lord of the sith)

daha sonra bu durum (iki sith kuralı) jedi tarafından öğrenilir. ancak ortalıkta görünen sith yoktur. ta ki senatoya kadar sızdığı tahmin edilen ancak karanlık tarafın gölgelemesi sebebiyle güç yoğunluğu görünmeyen, uykusunda öldürdüğünü ileri sürdüğü darth plagueis'in öğrencisi darth sidious tarafından yetiştirilmiş olan darth maul, tattooine'de qui gon jinn'e saldırana kadar.

qui gon jinn'in amacı, eski bir inanışa göre, midichlorianlar tarafından yaratılmış olan, babası olmayan, seçilmiş kişinin (bkz: the chosen one) güce denge getireceği yönündedir. nitekim sith sayıca 2 kişi olmasına rağmen, karanlık tarafın gücü çok yoğundur. bu efsane jedi ve sith tarafından bilinmekte fakat farklı yorumlanmaktadır. nitekim seçilmiş kişi gerçekten güce dengeyi getirecek olan, büyük sith anlamındaki sith'ari olacaktır ancak bunu karanlık tarafı bitirerek değil, aydınlık tarafı kendisi ile birlikte bitirerek yapacaktır.

qui gon jinn, padawanı obi wan kenobi ile birlikte tattoinne gider ve orada minik anakin skywalker'ı bulur. babası olmayan bu çocukta midichlorian yoğunluğu gelmiş geçmiş tüm jedi ve sithlerden daha fazladır. nitekim kendisi midichlorianlar kullanılarak hayat verilmiş bir canlıdır. kendisini yaratan ise tüm önemli teorilere göre darth plagueis the wise'dır.

the tragedy of darth plagueis the wise


(bkz: supreme leader snoke)

anakin skywalker'ı yanına alan qui gon jinn, padawan'ı ile birlikte ayrılıkçı federasyona karşı savaşını sürdürürken yolları darth maul tarafından kesilir. iki jedi ile aynı anda savaşan darth maul qui gon jinn'i fiziksel olarak öldürür. qui gon jinn daha sonra gücü kullanarak ruh formunda geri dönmeyi başarır ancak artık fiziksel varlığı yoktur. obi wan kenobi'yi de öldürecekken, obi wan kenobi, ustasının ışın kılıcı ile darth maul'u ortadan ikiye böler.

darth maul daha sonra karşımıza yeniden çıkacak ve bu sefer eski ustası darth sidious tarafından kullanılmak üzere alt edilecektir.

yeniden ortaya çıkan sith tehtidi karşısında jedi artık daha temkinlidir. artık av başlamıştır. ancak bu ölenin usta mı yoksa çıkar mı olduğu belirsizdir.

always two there are. no more no less. a master and an apprentice


anakin skywalker'ı eğitme görevi obi wan kenobi'ye verilir. obi wan, bildiği her şeyi genç padawanına öğretmektedir. anakin skywalker, inanılmaz yetenekli ve başarılı bir jedi olmuştur. ancak jedi tarikatından ayrılan count dooku galakside kaos yaratmaktadır. darth sidious'un yeni çırağı olan count dooku, darth tyrannus adını almıştır.

bir jedi olan sifo dyas'ın emriyle oluşturulmaya başlanmış klon ordusuna karşı droidleriyle savaşan tyrannus, general grevious ile birlikte hareket eder. bulundukları bölge jedi ve klonlar tarafından basılır. çok sayıda jedi ölür fakat tyrannus kaçmak zorunda kalır. o sırada esir düşmüş olan anakin, obi wan ve padme kurtarılır. anakin ve obi wan, tyrannus'un peşine düşer. iki jedi ile karşılaşan sith tyrannus, ikisini de yener. obi wan bacağına aldığı ışın kılıcı kesiği sebebiyle hareket edemezken, anakin skywalker'ın kolu kopar. tyrannus uzaklaşacakken jedi master yoda belirir. yoda ile tyrannus'un savaşı sonuçsuz kalır ve tyrannus kaçmayı başarır.


galakside kaos hakimdir

bu kaostan kurtulmak için daha önce başkan seçilen güvenilir, dürüst, demokrasiye sadık senatör palpatine'e özel yetkiler verilerek kendisi savaş bittikten sonra iade edilmek üzere, geniş yetkilerle donatılmış olarak şansölye ünvanını alır.

ancak şansölye yıllar sonra count dooku (darth tyrannus) tarafından kaçırılır ve kurtarılması için anakin skywalker ve obi wan kenobi görevlendirilir. darth tyrannus ile tekrar karşılaşan ikiliden obi wan kenobi yine başaramaz ve yenilir ancak anakin skywalker darth tyrannus'un kolunu keser ve ışın kılıcını elinden alaran boğazına dayar. silahsız bir esiri öldürmek jedi öğretilerine ters olmasına rağmen anakin savaşırken nefret ve öfkenin kullanımının kendisini ne kadar güçlendirdiğini fark eder. yanında bulunan şansölyenin de cesaretlendirmesiyle tyrannus'un kafasını keser. daha sonra anakin ile palpatine arasında bir dostluk bağı kurulacaktır.

ilerleyen dönemde palpatine anakin'e karanlık taraftan da bahsetmeye başlar

anakin'i jedi konseyine kendisini temsil etmesi için atar. ancak konsey, şansölyenin kendi işlerine müdahale etmesinden rahatsızdır ve anakin'e usta ünvanını vermezler. anakin ile konsey arasında mesafe oluşmaya başlar. konsey anakin'i şansölyeye karşı casusluk yapmak üzere görevlendirir. anakin istemeyerek bu görevi kabul eder ancak şansölye palpatine bu durumun farkındadır.

Palpatine

zaman içinde anakin, şansölyenin aslında kendisini gizleyen sith master'ı olduğunu palpatine'den öğrenir.

(bkz: darth sidious)

ancak gerek aralarında oluşmuş olan dostluk sebebiyle, gerek karanlık tarafın güce etkilerinin, rüyalarında öleceğini gördüğü karısının hayatını kurtarabilme ihtimali sebebiyle onu öldürmeye kalkışmaz. bu arada evet, anakin jedi kurallarına aykırı olarak padme ile gizlice evlenmiştir. padme ikizlere hamiledir.

anakin bu durumu üstlerine bildirir. 4 tane jedi konseyi üyesi şansölyenin odasını basar ve ışın kılıçlarını açarlar.

(bkz: mace windu)
(bkz: kit fisto)
(bkz: agen kolar)
(bkz: saesee tiin)

şansölye bu yaptıklarının darbe girişimi olduğunu (aslında (bkz: kalkışma) demek daha doğru. nitekim bu hamle, jedi tarikatının emir komuta zinciri dışında gerçekleşmiştir. master yoda'nın müdahale emri olmamıştır ve müdahaleden haberdar değildir) ve hukuksuz olduğunu söyler ancak kılıçlar çekilmiştir artık. darth sidious yerinden kalkar ve 4 jedi konsey üyesine karşı tek başına savaşmaya başlar. iki tanesini anında, birini de hemen onlardan sonra öldürür. geriye yalnızca mace windu kalmıştır. mace windu ile giriştiği mücadelenin ardından mace windu onun kılıcını düşürmeyi başarır. ancak sidious force lightning kullanır. bu sırada anakin skywalker içeri girer. sidious'un force lightning, mace windu'nun ışın kılıcı tarafından yeniden kendi üzerine gönderilir. sidiousun yüzü ve vücudu yara bere içinde kalır.

mace windu, silahsız kalan palpatine'i öldürmek üzereyken anakin ona yardım eder ve windu'nun kolunu keser. bunun üzerine sidious yeniden elektrik vererek windu'yu öldürür. anakin sidious'un öğrencisi olup karanlık tarafa geçmeyi kabul eder. anakin skywalker'ın adı artık darth vader olacaktır. sidious, daha önceden hazırlamış olduğu planı devreye sokar ve anakin'i klonlarla beraber jedi tapınağını basmaya gönderir. anakin skywalker ve onun komutasındaki klon ordusu, tapınaktaki tüm jediları, padawanları, younglingleri (çocukları) öldürürler. tapınak dışındaki jedilar için ise:

(bkz: order 66)

klonlar, birlikte savaşmakta oldukları jediları arkalarından vururlar.

master yoda ve obi wan kenobi dışında hiçbir jedi sağ kalmaz. büyük jedi üstadları dahi öldürülürler.

(bkz: plo koon)
(bkz: ki adi mundi)

Obi Van Kenobi.

bu darbe girişiminden sonra şansölye palpatine, cumhuriyeti lağvederek galaktik imparatorluğu kurar ve imparator olur

yoda ve obi wan gizlice jedi tapınağına girerek bu ihaneti kimin yaptığını öğrenirler. artık yalnızca 2 jedi ve 2 sith kalmıştır. obi wan anakin'i, yoda ise imparator palpatine'i öldürmeye gider. yoda başarılı olamaz. nitekim imparator darth sidious çok ama çok güçlüdür. kaçmayı başaran yoda, obi wan'dan haber bekler. obi wan ise anakin'i uzun ve çetin bir savaştan sonra kollarını ve bacaklarını kesip vücudu yanacak şekilde bırakmış ve ışın kılıcını almıştır. darth vader yalnızca daha önce tyrannus tarafından kesilmiş olduğu için metal protez olan kolu ile yukarı tırmanarak kurtulur. darth sidious gelip kendisini ve yanmış vücudunu oradan kurtarır.

vader'ın karısı padme luke ve leia adındaki ikizleri doğrurken ölür. obi wan kenobi tarafından luke skywalker tattoine e, anakin'in eski ailesinin yanına götürülür. leia ise organa ailesine verilir. artık biri luke skywalker, diğeri leia organa olmuştur.


soylu organa ailesinin kızı olduğunu düşünen leia da artık diplomatik öneme sahip bir prenses olmuştur

çırak darth vader ve usta darth sidious (imparator) death star adı verilen general tarkin kumandasındaki gezegenleri paramparça edebilecek güçte, devasa bir silah inşaasına girişirler (bkz: death star). bu silah sayesinde, ayrılıkçı sistemler tespit edildikten sonra, büyük uzay mekikleriyle gezegene yaklaşıp, ardından tie-fighter ordusu ile sıcak savaşa girmeye gerek kalmayacaktır. bir yandan da imparatorluk karşıtı isyan hareketi başlamıştır. isyancılar x-wing adını verdikleri küçük ve seri uçaklarıyla tie-fighterlara karşı koymaya çalışırlar. bir nevi gerilla taktiği uygularlar.

death star'ın planları isyancıların eline geçer. nasıl mı?

(bkz: rogue one)

rogue one sonrası edit: death star'ın planları bir imparatorluk mühendisi olan galen erso tarafından kızı jyn erso ya dolaylı olarak ulaştırılmış, çalınması sağlanmıştır. galen erso, death star'ın yapımı sırasında bilerek bir hata yapmış ve onun nasıl patlatılabileceğine ilişkin projeyi kızına aktarmıştır. jyn ve beraberindeki rebel ekibi tarafından çalınarak isyancılara ulaştırılmıştır. planları alan prenses leia'nın gemisi, darth vader'ın saldırısından son anda kurtulmayı başarmıştır. ancak daha sonra darth vader tarafından yakalanacaktır. planları bir droide yükleyerek ben kenobi'ye göndermek niyetindedir.

leia organa, o güne kadar ben kenobi olarak kendini gizleyen obi wan kenobi'ye, bir droid vasıtasıyla (bkz: r2d2) bir mesaj gönderip yardım ister. r2d2 ve bir protokol droidi olan c-3po mesajı iletmek için yola çıkar ancak tatooine'de satış yapacak olan hurdacıların eline geçer. droidler bir şekilde skywalker ailesinin eline geçer ve genç luke skywalker içindeki mesajı görür. mesajda güzelce bir kız obi wan kenobi adında birinden yardım istemektedir. luke, o güne kadar kendisine nispeten yakın oturan aile dostları ben kenobi'nin yanına gider ve bunu iletir. neticede ben kenobi'nin aslında obi wan kenobi olduğu ortaya çıkar ve obi wan kenobi, luke skywalker'ı babasının eskiden bir jedi olduğu, daha sonra darth vader tarafından öldürüldüğü konusunda ikna eder. babasının kılıcını luke'a verir ve onu eğitmeye başlar. daha sonra droid'in peşine düşen imparatorluk askerleri (bkz: imperial stormtrooper) luke'un ailesini öldürür. luke gidecek başka yeri olmadığından obi wan ile yola çıkar ve jedi eğitimine başlar. bu süreçte death star'a gitmek için asi bir pilot ve hızlı bir silahşör (silahşör dediysek blaster silahşörü) olan han solo ve bir wookie olan ekürisi chewbacca ile tanışır. chewbacca aynı zamanda order 66 sırasında master yoda'nın kaçmasına yardım eden eski bir dosttur.


prenses leia organa diplomasi kurallarını hiçe sayar bir şekilde babası lord vader tarafından esir alınmıştır

luke skywalker, obi wan kenobi, han solo ve chewbacca prensesi kurtarmaya giderler. bu sırada darth vader, eski ustası obi wan kenobi'nin varlığını hisseder ve ikili yıllar sonra yeniden karşılaşırlar. bu kez darth vader kazanır ve obi wan kenobi'nin fiziksel formunu yok eder. luke skywalker, ustası obi wan kenobi'nin yok oluşuna kendi gözleriyle şahit olur.

bu sırada death star'ı yok etmeye yönelik girişimde bulunan isyancılar, aynı zamanda başarılı bir pilot olan luke skywalker'ın da yardımlarıyla bu amaçlarına ulaşırlar ve death star'ı yok ederler. ancak bu, ardından yeni bir death star inşa edileceği gerçeğini değiştirmez.

ustası kalmayan luke skywalker'a gaipten sesler gelir. bu seslerin sahibi obi wandan başkası değildir. kendisine yoda'yı bulmasını söyler. luke skywalker, hala saklanmakta olan yaşlı usta yoda'yı bulur. bu küçük yeşil yaratığın bu kadar güçlü olduğunu bilmeyen luke, ondan eğitim almaya başlar.

bu süreçte han solo, chewbacca ve leia organa, cloud city'de, lando'nun ihaneti sonrası darth vader'ın eline geçer. darth vader, klon savaşları sırasında, klonların kopyalandığı kişi olan jango fett -ki babası mace windu tarafından kafası kesilerek gözleri önünde öldürülmüştür. babası dediysek, kendisi de yine klon tabiki- bir kelle avcısı olan (bkz: bounty hunter) özel kopyası boba fett ile birliktedir. han solo, carbonite ile dondurulur. nitekim darth vader han solo veya leia organa'nın peşinde değildir. bir jedi olan luke skywalker'ın peşindedir.

Luke Skywalker.

luke skywalker, babası olduğunu henüz bilmediği darth vader ile (bkz: anakin skywalker) ile karşılaşır

darth vader kazanır ve oğlunun kolunu keser. luke kaçmaya çalışırken, darth vader ona obi wan'ın kendisine babası ile ilgili her şeyi anlatıp anlatmadığını sorar. luke, onun yeterince anlattığını, babasını öldürenin kendisi (darth vader) olduğunu söyler. darth vader ise bunun doğru olmadığını, babasının kendisi olduğunu söyler. luke duyduklarına inanmak istemez ve kaçar. ancak darth vader kendisine hislerinde doğru cevabı aramasını söylemiştir ki luke da zaten bunu hissetmektedir. yine de kaçtıktan sonra usta yoda'ya bunun doğru olup olmadığını, darth vader'ın onun babası olup olmadığını sorar. yoda utanarak bunu onaylar ve "evet, o senin baban" cevabını verir.

luke tıpkı babası gibi protez metal bir kolla yaşamını sürdürür ve jedi eğitimine devam eder. imparatorluğa yeniden saldırı düzenleme fikri vardır isyancıların. ancak luke, hen isyancı dostlarının gücüne güvenerek hem de tekrar darth vader ile karşılaşmak istediğinden bizzat imparatorluğa teslim olur ve ışın kılıcını babası darth vader'a teslim eder. babasını ikna etmeye çalışan luke başarılı olamaz ve imparator darth sidious'un huzuruna çıkarılır. darth sidious, isyancıların tüm planlarından haberi olduğunu, yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını luke'a söyler.

provakasyonlara karşı sürekli direnmeye çalışan luke sonunda başarısız olur ve imparatora saldırmaya çalışır. ancak darth vader onu engeller ve ikili yeniden savaşmaya başlar. bu kez kazanan luke skywalker olur ve babasının metal protez kolunu keser. onun da kendisi gibi kesik kollu olduğunu görür. imparator kendisine babasını öldürmesini ve kendi çırağı olmasını, karanlık tarafa geçmesini söyler. ancak luke imparatorun bu isteğini kabul etmez ve karanlık tarafa geçmeyeceğini söyler. bunun üzerine imparator onu öldüreceğini söyler ve kendisine force lightning uygulamaya, elektrik vermeye başlar. metal kolu kesilmiş olan darth vader, oğlunu acılar içinde görmeye dayanamaz ve arkadan imparatora yaklaşarak onu yakalar ve elektrik akımının olduğu bir çukura atarak öldürür. ancak imparatorun yaydığı enerji kendisine de zarar vermiştir ve kendisi de fiziksel formunu kaybedecektir. ne var ki bir sith olarak değil, karanlık tarafta değil, yeniden aydınlık tarafta ölecektir darth vader. öldükten sonra da ruhsal form olarak yoda ve obi wan kenobi ile birlikte luke skywalker'a görünecektir.


artık gezegende bilinen tek jedi luke skywalker'dır

sith ise kalmamıştır. ya da öyle sanılmaktadır. oysa darth sidious'un uykusunda öldürdüğünü ileri sürdüğü eski ustası darth plagueis aslında ölmemiştir (teori).

luke skywalker jedi tarikatını yeniden inşa etmek üzere bir akademi kurar ve yeniden jedi yetiştirmeye başlar. ancak imparatorluğun küllerinden doğan first order, son derece aktiftir. imparator ölmüştür ama sistem henüz yıkılmamıştır.

han solo ile leia organa (skywalker) arasında bir ilişki filizlenmiş ve ben solo doğmuştur. ben solo, luke skywalker tarafından jedi eğitiminde iken, sahip olduğu yüksek güç (bkz: genetik) dikkatlerden kaçmamıştır. ancak çıkan karışıklıklar sebebiyle luke skywalker jedi akademisini kapatmış ve inzivaya çekilmiştir. nerede olduğu kimse tarafından bilinmemektedir.

first order'ın lideri supreme leader snoke bilgedir. (bkz: darth plagueis the wise)

ben solo'yu alır ve ona karanlık tarafa yönelik eğitim vermeye başlar. kendisini de ren şovalyelerinin lideri olarak addeder ve kylo ren ismini verir

jakku'ya terk edilmiş rey ismindeki genç kız, bir stormtrooper iken ordudan bir direniş pilotu (bkz: poe dameron) ile birlikte kaçan asker fn-2187 ile tanışır. fn-2187 nin ismi yoktur. poe ona finn adını verir. poe'nun amacı, direnişe luke skywalker'ı nerede bulacaklarını gösteren haritanın bir parçasını içeren diski götürmektir. ancak kylo ren'in eline geçeceğini anlayan poe, diski bir bb üniesi olan droid bb-8'e yükler. bb-8 rey'in eline geçer. rey ve finn, bb-8 ile birlikte yola çıkarlar ancak yolda han solo ve chewbacca tarafından yolları kesilir. eski gemisi milenium falcon'a kavuşmuş olan han solo mutludur.

çeşitli badireler atlatan 4 maceraperest, maz kanata'nın barına ulaşırlar. rey burada luke skywalker'ın ışın kılıcına dokunur ve bir takım flashbackler yaşar. luke'un bulunduğu adayı görür. bu aslında rey'in eski bir jedi youngling'i olduğunu göstermektedir.

first order, death star'dan çok daha güçlü bir istasyon olan starkiller base'i inşa etmiştir. aynı anda birden fazla sistemi yok etme gücüne sahip olan bu silah enerjisini yakınında bulunan yıldızlardan almaktadır.

direnişin amacı starkiller base'e saldırı düzenlemek ve kullanılmaz hale getirmektir. kylo ren ise luke skywalker'ın yerini gösteren haritaya ilişkin bilgiye ulaşmak için arayışını sürdürür. maz kanata'nın barına düzenlenen saldırıda rey'i yakalar ve esir alır. ancak rey'i sorgularken beyninin içindekileri okumayı başaramaz. zira rey force sensitive'dir. rey daha sonra jedi mind trick kullanmayı dener ve birkaç denemeden sonra başarılı olur ve kaçmayı başarır. finn, han solo ve chewbacca ise zaten onu kurtarmaya gelmiştir.

Rey.

yola çıkmadan önce leia, han solo'ya oğullarını kurtarmasını, geri getirmesini, onun içinde hala aydınlık tarafa dair bir şeyler olduğunu söyler

han solo ise luke'un bile başaramadığını kendisinin başarmasının mümkün olmadığını ancak elinden geleni yapacağını söylemiştir.

han solo ile kylo ren karşı karşıya gelir. han solo oğluna geri dönmesini, hala umut olduğunu söyler. kylo ren ise snoke'un bilge olduğunu ve bunun değişmeyeceğini söyler. ardından ışın kılıcını han solo'nun gövdesine saplar ve onu öldürür. finn, rey ve chewbacca şok olur ve bağırmaya başlarlar. bu sırada chewbacca ateş eder ve kylo ren'i karnından vurur. kylo ren çok fazla kan kaybeder. bu sırada üsse yönelik saldırı devam eder. kylo ren, rey ve finn'i yakalar. rey'i force push ile ağaca çarparak bayıltır. kan kaybı devam etmektedir. finn, luke'un ışın kılıcını alır ve kylo ren'e saldırır. kan kaybı sebebiyle force'a odaklanma güçlüğü yaşayan kylo ren, hafif bir yara alsa da finn'i etkisiz hale getirmeyi başarır. ancak artık yarası ve kan kaybı çok fazladır. yere düşen ışın kılıcını almaya çalışırken ışın kılıcını çekmeyi başaran isim kylo ren değil, reydir. bu kez rey ile savaşmaya başlayan kylo ren, ona karşı da üstünlük sağlar ve uçurumun kenarına geldiklerinde rey'e bir öğreticiye ihtiyacı olduğunu, isterse ona gücün yönlerini öğretebileceğini söyler. güç kelimesini duyan rey gözlerini kapatır. kan kaybından güçsüz düşmüş olan kylo ren'i yere düşürmeyi ve yaralamayı başarır. ardından üste gerçekleşen kırılmalar sonucu ikilinin savaşı sona erer. rey, bb-8 ile birlikte direniş ordusunun yanına döner. kylo ren ise eğitimini tamamlamak ve karanlık tarafa tam aidiyeti sağlamak için snoke'un yanına.

Filmleri de izlemek istiyorsanız sizi şöyle alalım