Tahmin Etmesi Zor Ama Geriye Bakınca Kaçınılmaz Görünen Durum: Siyah Kuğu Olayı

Siyah kuğu olayı ya da siyah kuğu teorisi Lübnan asıllı Amerikalı yazar, istatistikçi, matematik ve finans teorisyeni Nassim Nicholas Taleb'in ürettiği bir kavram.
Tahmin Etmesi Zor Ama Geriye Bakınca Kaçınılmaz Görünen Durum: Siyah Kuğu Olayı

siyah kuğu teorisi/olayı, normal şartlarda tahmin edilmesi zor olan ama geriye dönüp bakıldığında kaçınılmaz gibi görünen, yüksek etkili bir olay. siyah kuğu olayı beklenmedik bir olaydır ve bu nedenle buna hazırlanmak zordur, ancak çoğunlukla sonradan edinilen bilgilerin sağladığı faydayla kaçınılmaz olduğu şeklinde rasyonelleştirilir.

siyah kuğu terimine bilinen en eski atıf romalı şair juvenal'in evlenmeye layık bir kadının potansiyel niteliklerini anlattığı satire vı adlı şiirinde geçer. "rara avis in terris, nigroque simillima cygno" dizesi "dünyada nadir bulunan bir kuş, siyah kuğuya çok benzer" anlamına gelir. o zamanlar siyah kuğuların var olmadığı varsayılıyordu. tüm kuğuların beyaz olduğu varsayılıyordu çünkü kuğularla ilgili tüm tarihi kayıtlar onları beyaz tüylerle gösteriyordu. bu nedenle siyah kuğu terimi herhangi bir imkansız olayı veya durumu tanımlamak için kullanılıyordu. ancak 1697'de hollandalı kaşif willem de vlamingh, o zamanlar avrupalılar tarafından büyük ölçüde keşfedilmemiş bir ülke olan avustralya'da koyu renkli tüyleri olan kuğularla karşılaştı. böylece siyah kuğu, bir şeyin gerçekleşmemiş olmasının gelecekte de gerçekleşmeyeceği anlamına gelmediği gerçeğinin bir metaforu haline geldi. bu metafor, herhangi bir düşünce sisteminin kırılganlığına benzer ve varsayımın yanlışlığının bir kanıtıdır. bir dizi sonuç, temellerinden herhangi birinin yanlış olduğu kanıtlandığında geri alınabilir. bu durumda, tek bir siyah kuğunun gözlemlenmesi, türler hakkında uzun süredir devam eden varsayımı geçersiz kılmıştır. kuğuların beyaz olması gerektiği varsayımını takip eden her türlü mantık da bu keşifle geçersiz kılınmıştır.

siyah kuğu terimi profesör, ekonomist ve yazar nassim nicholas taleb tarafından popüler hale getirilmiştir. ilk olarak 21. yüzyılın başlarında finansal piyasalar bağlamında siyah kuğu olaylarını araştıran taleb, daha sonra kapsamını tarihsel, bilimsel ve diğer olayları da içerecek şekilde genişletmiştir. taleb, insanların çevresel uyaranları anlamlı bilgiye dönüştürme konusunda iyi olmalarına rağmen, dünya hakkındaki inançlarında dar görüşlü olma eğiliminde olduklarını savunmaktadır. inançlar konusunda dogmatik olmak, insanları doğru olarak kabul edilenin dışında kalan kavramlara karşı körleştirir. bu durum, siyah kuğu olarak adlandırılan ve dünya görüşünde değişiklik gerektiren sürpriz olaylara karşı bir kırılganlık yaratır. siyah kuğu olayları, bu tür olaylarla ilgili bilgilere erişim derecelerine bağlı olarak insanları farklı şekilde etkiler: bilgi ne kadar fazlaysa, etki o kadar az olur.

taleb bir siyah kuğu olayını üç özelliğe sahip olarak tanımlar:

1) aykırı bir olaydır, yani o kadar nadirdir ki gerçekleşme olasılığı bile bilinmemektedir.
2) gerçekleştiğinde aşırı bir etkiye sahiptir.
3) aykırı durumuna rağmen, olaydan sonra bu olay için açıklamalar üretilir ve gelecekte öngörülebilir hale gelir.

bu tür olaylar, internetin keskin yükselişinde olduğu gibi olumlu ya da 2007-08'deki subprime mortgage krizinde olduğu gibi olumsuz olarak sınıflandırılabilir. görünüşte öngörülemeyen bu tür olaylar bir kez meydana geldiğinde, ortak bilgi birikimine dahil olma eğilimindedirler, bu nedenle tekrarlanmaları çok nadirdir. örneğin, yukarıda bahsi geçen finansal kriz dünya genelinde finansal piyasaları etkilemiştir. ancak krizin ardından uygulamaya konulan mali kontroller, benzer bir olayın tekrarlanma olasılığını çok düşük hale getirmiştir. hisse senedi piyasalarında siyah kuğu olayları altı standart sapmayı aşan piyasa çöküşleri olarak tanımlanır. gerçekten de çoğu finans piyasası, verileri modellemek için normal dağılım modelini veya çan eğrisini yaygın olarak kullanma eğilimindedir. bu da aykırı değerleri modellemede göz ardı edilmesi gereken nadir durumlar olarak ele alır. öte yandan siyah kuğu mantığı, bu aykırı değerlerin daha yakından incelenmesi gerektiğini öne sürer.

iki eğilim, insanların siyah kuğu olaylarına karşı özellikle hassas olmasına neden olur. bunlardan ilki geçmişe dair bilinenlere dayanarak anlatılar oluşturmak, ikincisi ise geçmişin geleceğin güvenilir bir tahmincisi olduğu düşüncesidir. insanlar, teyit önyargısı adı verilen bir yanılgı olarak, önceden oluşturulmuş inançlara dayalı kanıt arama eğilimindedir. bu önyargılarla çelişen tüm kanıtlar göz ardı edilme eğilimindedir. bu durum, insanların yaptıklarıyla ilgili risklerin yanlış değerlendirilmesine yol açarak potansiyel bir siyah kuğu olayına açık kapı bırakabilir. dolayısıyla siyah kuğu mantığı, bilinmeyeni bilinenden daha önemli hale getirir. doğduğundan beri her gün beslenen bir hindinin durumunu düşünün. şükran günü yemeği için öldürülmesi o hindi için bir siyah kuğu olayı olacaktır, ancak öldürmeyi yapan kasap için durum böyle değildir. siyah kuğu mantığı teorisi, insanları dünya hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplamaya, bu bilgileri titizlikle gözden geçirmek için kendilerini eğitmeye ve önyargılarının farkında olmaya çağırır.