Tarih Boyunca Filler Aracılığıyla Uygulanan Korkunç İdam Yöntemleri

Pek çok idam yöntemini duymuş olabilirsiniz ancak fil yoluyla idam, tahmin edersiniz ki biraz sıkıntılı bir uygulamaydı... Örneklerine bakalım.
Tarih Boyunca Filler Aracılığıyla Uygulanan Korkunç İdam Yöntemleri

fil ile infaz

filler insanlık tarihinde önemli rol oynamış ve bazı kültürlerde saygı görmüş. filler aynı zamanda ölümcül cellatlar olarak da kullanılmış. şöyle ki...

farklı toplumlarda fil ile infaz

filler, geçmişte bazı toplumlar için bir idam cezası biçimi ve bir savaş silahıydı. antik kaynaklarda birkaç örneğine rastlanabileceği üzere, bu cezalandırma yöntemi batı dünyasında da zaman zaman kullanılmıştır. örneğin, romalı tarihçi quintus rufus curtius historiae alexandri magni adlı eserinde şöyle yazmıştır:

"sonra perdikkas, onların felçli ve kendi gücünde olduğunu görünce, iskender'in ölümünden sonra yapılan ilk toplantıdan koşarak çıkarken meleager'i izleyen otuz kadar kişiyi diğerlerinden ayırdı ve tüm ordunun gözü önünde onları fillerin önüne attı. hepsi hayvanların ayakları altında ezilerek öldü..."

batı'da yaygın bir infaz yöntemi değildi. fil ile idam güney ve güneydoğu asya'da, özellikle de hindistan'da daha sık kullanılmaktaydı. bu tür idam cezası gunga rao olarak da bilinir ve orta çağ'dan beri kullanılmaktadır.

bu infaz şeklinin popülaritesi 19. yüzyıla kadar devam etti ancak ingilizlerin hindistan'daki varlığının artmasıyla birlikte bu acımasız cezanın popülaritesi azalmaya başladı.


fil ile infazın amacı ve yöntemleri

fil ile infazın en yaygın uygulanma şekli, hayvanların kurbanlarını kaba kuvvetle ezerek öldürmeleriydi. düşman askerlerinin yanı sıra, belirli suçları işleyen siviller de bu şekilde cezalandırılabiliyordu. bu suçlar arasında hırsızlık, vergi kaçakçılığı ve isyan yer alıyordu.

bir suçluyu öldürmek için kullanılabilecek pek çok vahşi hayvan vardır. kaplanlar, aslanlar, timsahlar, yılanlar gibi...yine de filin seçilmesi, bu hayvanlarda benzersiz bir şey olduğunu göstermektedir.

diğer pek çok vahşi hayvanla karşılaştırıldığında, filin akıllı ve kolay eğitilebilir olduğu düşünülmektedir. ayrıca fillere suçlulara işkence etmeleri ya da onları yavaşça infaz etmeleri de öğretilebilirdi. örnek olarak, bir file, kafatasını ezerek acısına son vermeden önce bir suçlunun uzuvlarını kırması emredilebilirdi.

bir başka örnek de babürlüler döneminde delhi'de fille yapılan bir infaza tanık olan fransız gezgin françois bernier'in anlattıklarında bulunabilir. fransız'a göre filler, "dişlerine takılan sivri uçlu bıçaklarla" suçluları parçalara ayırmak üzere eğitilmişlerdi. dahası, fillerin eğitilmesi bir hükümdarın doğa güçleri üzerindeki kontrolünü göstermenin bir aracı olarak kullanılabilirdi.

Fil yöntemiyle idam uygulanan coğrafya.

diğer asya ülkelerinde fil ile infaz

hindistan'ın yanı sıra diğer asya ülkelerinde de fil ile infaz uygulanmıştır. hindistan'da olduğu gibi, suçluları infaz etmek için filin zekâsından ve kaba kuvvetinden faydalanılıyordu. yine de infaz yönteminde bazı farklılıklar vardı. örneğin sri lanka'da, bu olaylar sırasında kullanılan fillerin dişlerine sivri uçlar takıldığı söylenir. filler kurbanlarını kesmek yerine bıçaklıyor ve ardından kurbanlarının iç organlarını parçalıyordu.

eski siyam krallığı'nda (şimdiki tayland) filler kurbanlarını ezerek öldürmeden önce havaya fırlatmak üzere eğitilirdi. cochinchina krallığı'nda (güney vietnam) ise suçlular bir kazığa bağlanırken bir fil üzerlerine saldırır ve onları ezerek öldürürdü.

bu idam şekli acımasız ve dehşet vericiydi. bu aynı zamanda fillerin geçmiş toplumlar için sahip olduğu güç ve kudretin yanı sıra önemini de göstermektedir. filler birçok kültürde saygı görmekle kalmamış, aynı zamanda (geçmişteki birçok hayvan gibi) ölümcül ve yıkıcı görevleri yerine getirmek için de kullanılmışlardır.

kaynak