Tarihin En İlginç İttifakı: Fin Yahudilerinin Nazilerle Birlikte Sovyetler'e Karşı Savaşması

Tarihte pek çok ilginç ittifak kuruldu ancak böylesi muhtemelen bir daha görülmemiştir.

dünya siyasi tarihinde enteresan ittifaklar hep olmuştur. bunlardan biri de finlandiya yahudilerinin nazi ordusuyla birlikte sovyetlere karşı savaşmasıdır. alman ordusunun içinde yahudi askerler (alman vatandaşı) olmuştur ama başka ülke vatandaşı nadirdir.

ikinci dünya savaşı'nda finlandiya, hiçbir yahudinin toplama kamplarına gönderilmediği alman müttefiki bir ülkedir. naziler, baltık üzerinden sovyetler birliği'ne girebilmek için finlerin yardımına ihtiyaç duyuyordu. finlerin iki seçeneği vardı. ya almanya'nın yanında savaşmak ya da rusya tarafından tekrar işgal edilmek. ilkini seçtiler. nazilerin en güçlü devlet adamlarından heinrich himmler o dönem finli yetkililere, yahudileri sınır dışı etsinler diye baskı yapmak için finlandiya'ya dahi gitmiştir. ancak finliler, 'yahudi sorunu' olmadığını ve kimseyi sınır dışı etmeyeceklerini veya kamplara göndermeyeceklerini cevabını vermiştir.

sovyet cephesinde alman askerleri, yahudi askerlere karşı misafirperverdir. hatta yahudiler için özel bir dua çadırı kurmalarına izin verirler. ve yahudilerin ibadetlerinin hiçbirine karışmazlar.

finlandiya ordusu'nun yahudi askerleri ve ll. dünya savaşı sırasında cephe hattında kurdukları derme çatma sinagog:


fınlandiya'daki yahudilerin neredeyse tamamı rusların torunları olduğundan, rusya'dan nefret eden birçok finli tarafından ikinci sınıf olarak görünüyorlardı. finlandiya'ya sadakatları henüz test edilmemişti. vatandaşlıklarını, birçoğunun sovyet işgaline karşı savaşta öldüğü 1939-40 kış savaşı'nda savaşarak kazandılar. ancak ll. dünya savaşı'ndaki sovyet cephesi, küçük yahudi cemaatinin sadakatini gerçekten test etti. nazi birliklerinin yanında savaştılar ama kendilerini asla nazi müttefikleri olarak düşünmediler. sadece sınırın ötesindeki acımasız bir savaşta ortak bir düşmana karşı savaşıyorlardı. finlandiya'dan gelen 300 yahudi askerden 23'ü savaşta hayatını kaybetmiştir. hayatta kalan askerlerden 3 tanesi (biri kadın) kahramanlıklarından dolayı nazi demir haç madalyası ile ödüllendirilmek istenir ama bu askerler madalyaları kabul etmezler.

kaynak