TOEFL Dersleri Veren Birinden: Sınavda İşinize Yarayabilecek Writing & Speaking Kalıpları

Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme kabiliyetini ölçen bir sınav TOEFL. Bu zorlu sınavda belli başlı kalıplar işinizi kolaylaştırabilir.
TOEFL Dersleri Veren Birinden: Sınavda İşinize Yarayabilecek Writing & Speaking Kalıpları
iStock

toefl dersleri verdiğimden mütevellit production kısmında (writing - speaking) öğrencilerin faydalanması için belli başlı yapılar ve kalıplar derliyorum ve söylenmek istenenleri bu kalıplara sokunca daha organize ve kolay writing - speaking üretebiliyor öğrenciler. 

writing 1 (integrated writing) için gerekli kalıpları

............................key language for ıntegrated writing.......................................

the article states that ………… and provides three reasons for that. however, the lecturer/professor/lecture explains that ……………. and refutes each of the author’s reasons.

first, the reading claims that ……….. the professor refutes this point by saying that ………………. he/she states that ……………….

second, the article posits that …………… however / on the other hand, the professor argues that ……………. according to the lecturer, ……..

third/finally, the reading says that ……………….. the professor opposes this point by explaining that ………………… we also learn that…………..

some verbs to use: suggest, say, report, posit, argue, claim, conclude, oppose, refute, be against, and dispute the claim…

other introduction sentences:
the lecture challenges the idea in the reading text that ……..
the lecture casts doubt on the reading passage by implying/saying/stating……
the listening lecture disagrees with the idea in the reading text that ……………

şimdi de speaking 1 ve 2 için hazırladığım yardımcı kalıpları ve ifadeleri paylaşayım

production kısmının ikinci aşaması olan speaking'de 6 soru vardır. sınavı alan kişi ilk iki soruda diğerlerine oranla daha özgürdür. daha önce yazılmıştır muhakkak ama gene de hatırlatma olsun diye tekrarlayalım. ilk speaking sorusu "iyi bir komşuda/arkadaşta ne gibi özellikler olması senin için önemlidir? sık gittiğin bir yeri tanımla ve o yerin senin için neden önemli olduğunu örneklerle açıkla, yılın hangi günü senin için önemlidir? neden?" tarzı tamamen kişinin deneyimlerine bağlı bir soru sorulur ve hazırlanmak için 15 saniye konuşmak için de 45 saniye verilir. ikinci soruda sınavı alan kişiye iki seçenek verilir ve kişiden hangisinin daha iyi olduğu ya da hangisinin tercih edileceğinin örneklerle ve sebeplerle açıklanması istenir. "grup çalışmaları mı yoksa tek çalışmak mı senin için daha verimlidir? neden? kedi mi köpek mi? vs" aynı şekilde 15 saniye hazırlık, 45 saniye konuşma için ayrılır bu soruda.

işimize yarayacak kalıplar (daha çok ikinci soru için ideal çünkü kıyaslama söz konusu. fakat ilk soru için cevabı verdikten sonra direkt reason kısmına atlayabiliriz)

ı think …, /ın my opinion, … / for me,… / ı believe…
ı consider x to be better than y.
ı prefer x rather than/ to y.

ı prefer traditional food rather than/to exotic food.
ı’d rather (verb base) than (verb base).
ı’d rather live in a big city than live in a small city.
ı prefer (ving) instead of (ving).
ı prefer eating in restaurants instead of cooking.

..............................to give reasons..............................

the reason ı like playing computers games is that it is really enjoyable.
ı like computer games. that’s because ……/ that’s why
ı like computer games. first of all, ….. for one thing, …..

...........................to add more points...........................

another reason/example is/was
plus, …/ ın addition, …. / furthermore,.. / what’s more,…/ moreover, ….
also (ıt also improves my english) / ıt is also good for english.

..............................to give examples.........................
for example/ for instance + sentence

tam gaz devam edelim. sırada speaking 3 için faydalı yapılar var

bu soruda test olan kişi 50 saniye içinde bir metin okur. metinde kampüs içinde yapılan / yapılacak olan bir değişiklik anlatılır. işte bisikletler için park alanları yoğunluktan dolayı kampüsün kuzeyine taşınacaktır ya da evcil hayvanlarla ilgili yeni düzenlemeler filan gelmiştir. metni okuduktan sonra da bir buçuk - iki dakikalık bir listening gelir. burada iki öğrenci - her zaman biri kadın diğeri erkek - konu üzerine youm yapmaktadır ve biri dominant bir şekilde değişikliği eleştirmektedir (aynı fikirde olabilir - zıt görüşte de olabilir). soru da öğrencinin (daha çok konuşanın) konu üzerine görüşleri sorulmaktadır.

şimdi de faydalı yapılar. kolay gelsin.

............................useful language for speaking task 3.........................
according to noun, (according to the policy, students need a parking sticker)
subject says/thinks/believes that + sentence (the man says that the policy is unfair)
subject tells object that + sentence (the woman tells him that she likes the idea)

.....................................to show agreement.........................................
the man/woman agrees with the reasons stated/given by the policy/proposal.…
the woman/man is in favor of having more students.
the woman supports the idea of building a new stadium.

...................................to express disagreement......................................
the man doesn’t agree that pets are unsafe / agree with the idea that pets are unsafe.
the students are against the proposal.
the woman/man opposes the proposal.

.....................................other useful phrases..............................
the reading states that ……… however, the man’s / woman’s opinion is that ……………………., and he/she provides a few reasons. first, he/she ………………………

the man/woman doesn’t agree with ………………….. the reading text/policy/notice/professor states that ……………, but the man/woman thinks that ………………. he/she also says that …………….. finally, he/she believes ………………..

the students are discussing a/an notice/announcement/policy that says ………………………….. the man/woman is in favor of the notice and gives a few reasons. she/he says that ………………… another reason is that she/he believes ……………………….. finally, he /she states that ………………

speaking bölümünün 4. sorusu sınava girenlerin en çok zorlandığı sorulardan biridir

bu da 3. soru gibi reading ve listening'in entegre edilmiş halidir. burada akademik bir alandan kısa bir parçayı 45 saniye süre içinde okuyoruz ve gerekli notları alıyoruz. ardından da 60 - 90 saniye arsı değişen bir lecture (listening) geliyor karşımıza. dinleyip not aldıktan sonra soru reading ve listening'te verilen bilgilerin birbiriyle ne şekilde alakalı olduğu oluyor. mesela long- term memory ile alakalı bir metin okuyoruz. bu metin genelde tanımlayıcı bir metin oluyor. lecture da bu konu üzerine örnekler veriyor gerçek hayattan. yapacağımız şey metne ve listening'teki örneklere refer ederek ikisini harmanlamak. çok pratik gerektiren bir bölümdür ve dediğim gibi zordur.

şimdi de bu soru için kullanacağımız belli başlı kalıplara bakalım.

useful language for speaking question 4

ıntroduction:
the article/lecture is about ……… (topic)………………..
the article/lecture is about ……… (topic)………………..which can be defined as …… / which means ….. /which is ……..

examples and explanations:
(1st major point)
the professor / lecturer provides an example of ………… to illustrate this point / the topic.

she / he states that …….(sentence)………………….
he/she goes on to say that …………. (sentence)………………

(2nd major point)
he/she gives a further example. + 2nd example /explanation
he /she / lecturer adds another example + 2nd example/explanation

speaking 5. soru için kendimce derlediğim kalıpları da vererek aradan çıkıyorum

5. soru sadece listening'ten oluşuyor. 3 ve 4'teki gibi reading - listening entregre değil. burada muhabbet biri kadın biri erkek iki öğrenci arasında geçiyor ve ortada campus- related bir sorun oluyor. öğrencilerden biri oda arkadaşı yüzünden uyuyamıyor ya da biri ödevi göndereceği gün dosyayı yanlışlıkla siliyor vs. bunu üzerine diğeri sorunu olan arkadaşı dinliyor ve iki çözüm önerisinde buluyor ve sorunu olan kişi de bu çözümleri değerlendiriyor. sizden de sorunu ve çözüm önerilerini özetlemek ve bu iki çözüm önerilerinden size daha mantıklı geleni anlatmak isteniyor. yani soru şudur:

explain the problem. state which of the two solutions you think is better and why?

yardımcı ifadeleri veriyorum:

sorunu özetlemek için:
the man’s/woman’s problem is that ………..(sentence)………….
the problem the man/woman has is that ………….(sentence)……………….. and the students discuss two solutions.

çözümlerden bahsetmek için:
first, …………(sentence) ………………
second, …………….(sentence)…………………….

ya da:
firstly, she/he suggests/recommends v+ing
secondly, he/she suggests/recommends that subject + verb base (she suggests that the student take a quick nap between classes).

sizin görüşünüz:
ıf ı were the man/woman, ı would choose the second/ first solution.
ı think / ın my opinion, the second/first one is better because ……………………….

seçtiğiniz öneri hakkında daha fazla detay için:
like the man/woman said, the student can/might ....
that’s why …………………..