Travesti ile Transseksüel Arasındaki Fark Nedir?

Travesti nedir? Transseksüel nedir? Kimlere travesti ya da transseksüel denir? Kafanızın karışmış olabileceğini düşündüğümüz bu konuyu kısaca açıklamaya çalışalım.
Travesti ile Transseksüel Arasındaki Fark Nedir?

Öncelikle kısaca tanım yapalım

travesti, karşı cinsin giysilerini giyen, karşı cins gibi davranan kişilerdir ve bu durum her iki cinsiyet için geçerlidir.

transseksüel ise kendini karşı cinse ait hisseden, karşı cinse benzeme isteği duyan ve bazen de ameliyatla cinsiyet değiştiren kişidir. her transseksüel ameliyatla cinsiyet değiştirmez.

Biraz daha açmak gerekirse

bizde asıl anlamından farklı kullanılıyor travesti kelimesi genelde. travesti (ingilizcesi 'travesty') sözcüğü aslında bir şeyin gülünç, abes, acayip taklidi, temsili anlamına geliyor. kökenini incelersek, 17. yüzyıl fransızcasından geliyor, ve 'tra' öneki 'karşı [cins]', 'vesty/vestire' fiili ise 'giyinmek' anlamına geliyor; yani karşı cinsin kıyafetlerini giyinen, anlamına sahip. oysa bizde bu anlam tutulmakla birlikte travesti sözcüğüne 'göğüsleri olan ve penisini aldırmamış' kişi şeklinde bir ilave anlam da yükleniyor (tıpkı güney amerika halklarında olduğu gibi). 


oysa sözcüğün asıl anlamı 'cross-dressing' ile aynı; yani özünde 'travesti' ile 'cross-dresser' aynı şey ama buna ilaveten, 'meme implantları' gibi çağrışımları da mevcut. aslında bizim (ve güney amerika halklarının) 'travesti' sözcüğü ile kast ettiğimiz şeyin batı kültüründe karşılığı 'pre-operation transexual' (yani ameliyat öncesi transeksüel) iken, vajinoplasti operasyonu geçiren ve bizim transeksüel olarak adlandırdığımız bireylere 'post-operation transexual' (yani ameliyat sonrası transeksüel) deniyor. bayağı uzun ve karmaşık oldu ama durum bundan ibaret. ayrıca transeksüellik, dünya sağlık örgütü’nün (who) uluslararası hastalık sınıflama ölçütü icd-10’da bir cinsiyet rahatsızlığı türü olarak geçiyor.

Genellikle Biseksüellerle Karıştırılan Panseksüelller Hakkında Yanlış Bilinenler

LGBTİ'nin İ'si: İnterseks Hakkında Bilinmeyenler