Türkçenin Diğer Dillerle Olan İlginç Bağlantıları

Türkçenin Diğer Dillerle Olan İlginç Bağlantıları
iStock.com

arapçada sıfatların başına -mü eki koyduğunuz da, o sıfatı yapan kişi anlamına gelen sözcüğü elde edersiniz.

örnekler:

mühendis: hendese yapan (hendese, geometri, matematik vs hesapları)
müddei: iddia eden
müstafi: istifa eden
mümessil: temsilci, temsil eden
müderris: ders veren, öğretmen
müşteri: satın alan
müfteri: iftira eden
müezzin: ezan okuyan
müteahhit: taahhüt eden, söz veren
müşteki: şikayet eden
müflis: iflas eden
müşrik: şirk koşan
mürted: dönen, irtida eden

vs, vs

ayrıca, ingilizcede -ex ile başlayan bütün sözcükler dışsallık ifade eder.

örnekler:

exhale: nefes vermek
exile: sürgün etmek
exit: çıkış
extra: mevcudun dışında, bolca, çokca
ex: ölmek, canın çıkması
exaggerate: abartmak, olduğundan çok göstermek
exoderm: dış deri

vs, vs

türkçede sonu -gi -ki ile biten sözcüklerin büyük çoğunluğu dil devrimi sonrası bulunmuş olup, tamamının arapça veya farsçası vardır ve hala birbirlerinin yerine kullanmaktayız:

ilgi: alaka
bilgi: malumat
dergi: mecmua
sevgi: aşk
görgü: edep, terbiye
duygu: his

vs, vs