Türkiye'de At Eti Neden Tüketilmiyor?

Türkiye'de at/eşek eti neden tüketilmiyor? Böyle bir kültür neden bizde yok?
Türkiye'de At Eti Neden Tüketilmiyor?

1. bizim ülkede kurban geleneğinin de büyük etkisi ile kurban edilen hayvanlar dışında başka bir dört ayaklı hayvanın yenmesi pek makul görülmez.

2. hareketli hayvanların etleri sert olur. yağı az olur. kanguru eti yekpare ettir mesela. en az yağlı et olarak bilinir. etin lezzetli olma sebebi ise yağdır.

3. eşek ve at yük taşıma, köylüye yardımcı olma gibi eski özelliklerin getirdiği bir alışkanlık yüzünden bu amaç dışında pek kullanılmaz. bu yüzden yine tercih edilmez.

4. çiftlik, üretim tesisi vb. etmenler ha keza büyük bir soru işareti olur.

bu konu, insanlık tarihi boyunca binlerce yıldır süregelen alışkanlıklar, coğrafi ve sosyal ihtiyaçlara bağlı olarak değişiklik gösterir. atlar, tarih boyunca, binek ve ulaşım aracı olarak, savaşlarda, ticarette ve tarımda kullanım alanlarını düşündüğünüzde, etleri için tüketilemeyecek kadar değerli hayvanlar olmuşlar. zaman zaman statü göstergesi olarak bile kullanılmışlar. 

türkler ve bazı orta asya toplumları için atlar neredeyse kutsal sayılabilecek canlılarken, islamiyet öncesinde at eti tüketmek, bu toplumlar için bile tabu değildi, aksine kültürlerinin bir parçasıydı. orta asya'nın tundrasında attan başka hayvan görmeyen toplumlar için çok normaldi çünkü. kımız gibi at ürünleri ve türevleri de bunu destekler.

özetle, biz ve bizim gibi orta doğu toplumlarının bu konudaki kriterleri çok büyük oranda inanç kaynaklıdır. kesinlikle tüketilebilir, ama asla ucuz ve sürdürülebilir değildir. buna, vatandaş dışında herkese hizmet eden efsanevi kontrol mekanizmamızı da eklerseniz, muhtemelen sağlıklı da olmayacaktır.