Türkiye'yi Her Yönüyle Anlayabilmek İçin Okunması Gereken Kritik Kitaplar

İçine doğduğumuz ülkeyi tam anlamıyla kavrayabilmek için bazı okumalar yapmak kesinlikle gerekli.


devlet-i aliyye - halil inalcık


türkiye’nin düzeni - doğan avcıoğlu


türkiye iktisat tarihi 1908-2009 - korkut boratav


asya üretim tarzı ve osmanlı toplumu - sencer divitçioğlu


osmanlı-türkiye iktisadi tarihi 1500-1914 - şevket pamuk


türkiye'de popülizm (1908-1923) - zafer toprak


türkiye, islam ve sekülarizm - şerif mardin

türkiye'de toplum ve siyaset makaleler - şerif mardin


denge oyunu - selim deringil

simgeden millete - selim deringil


modernleşen türkiye'nin tarihi - erik jan zürcher

milli mücadelede ittihatçılık - erik jan zürcher


türkiye’de devlet ve sınıflar - çağlar keyder


anka'nın yükselişi ve düşüşü - sander


paradigmanın iflası - fikret başkaya


kürt sorunu ve devlet - tarih vakfı yurt yayınları


türkiye kurulurken kürtler - sinan hakan


azgelişmişlik sürecinde türkiye - stefanos yerasimos


türkiye'de çağdaşlaşma - niyazi berkes


türkiye cumhuriyeti'nde tek-parti yönetiminin kurulması 1923-1931 - mete tunçay


cereyanlar - tanıl bora


edebiyatçı olarak da refik halid karay, yakup kadri karaosmanoğlu, kemal tahir, orhan kemal ve yaşar kemal...

yukarıdaki eserlerde geçen her fikre katılmam, okuma eylemi zaten kendi dünya görüşümüz açısından mühimmat depolamak üzerine olmamalı. unutmayalım ki farklı bakış açılarını yansıtan, yeni yaklaşımlara sahip eserler zihin açıcı ve öğreticidir.