Yağmur Hiç Durmadan Yağarsa Ne Olur?

Tüm Dünya'da durmaksızın yağmur yağması şimdilik pek mümkün olmasa da böyle bir senaryoda yaşamın ciddi manada olumsuz etkileneceği de bir gerçek.
Yağmur Hiç Durmadan Yağarsa Ne Olur?

su baskınları ve deniz seviyesinin yükselmesi haricinde dünya üzerindeki yaşamı etkileyecek bazı sonuçlar doğuracaktır yağmurun hiç durmadan yağması.

öncelikl,e oluşacak downforce tüm dünya'daki bitki örtüsünün zarar görmesine neden olacaktır. bunun sonucunda gıda temininden, havadaki oksijen seviyesine kadar etkilenecektir.

bitkiler fotosentez sayesinde havadaki karbondioksiti oksijene çevirir ve oksijenin canlı yaşamı için önemli olduğu kadar, güneş ışınları da fotosentez için öneme sahiptir. durmaksızın yağacak bir yağmuru sağlayacak yoğunlukta bulutlar güneş ışınlarını engelleyecek ve zaten bir kısmı zarar gören bitki örtüsünün yeterli oksijeni üretmesine engel olacaktır. ayrıca fotosentez yapamayan bitkiler de ölecektir. bu sayede soluduğumuz oksijenin %30'unu üreten bitkiler yok olacaktır.


güneş ışınlarının engellenmesi soluduğumuz oksijenin %50'sini sağlayan planktonların da ölmesine neden olacaktır. bu yüzden oksijen kaynağımızın %80'i yok olmuş olacaktır.

bitkilerin yoksunluğu, beslenmek için hayvan yetiştirmemizi de önleyecektir. belki bir ihtimal bol bol suya ihtiyaç duyan pirinç yetiştirmek mümkün olabilir.

"balık tutar, onunla besleniriz" diyeceksiniz ancak onlardan da uzak durmak gerekecektir; zira bu kadar yağışın oluşturduğu kuvvet kanalizasyon atıklarından ağır metallere kadar tüm kirliliği göllere, içme su kaynaklarına ve denizlere taşıyacaktır.


içme suyuna karışan kirleticiler hepatit, kolera ve tifo salgınlarına neden olacak; taşkınlar nedeniyle oluşan su birikintileri sivrisinek popülasyonunun aşırı artmasına, sıtma, deng humması ve sarı humma gibi hastalıkların yaygınlaşmasına neden olacaktır.

ayrıca, aşırı nem ile gelen küf de barınma sorununu neden olacaktır. yediğimiz rokforun içerisindekinin aksine oldukça zararlı ve ölümcül olabilen küf türleri bulunmaktadır.


yine yağışın oluşturduğu muazzam baskı ve toprağın suya doyması nedeniyle dünya genelinde ölümcül toprak kaymaları meydana gelecek, sonucunda yollar kapanacak, enerji nakil hatları ile iletişim ağları devredışı kalacaktır. oluşacak yeraltı erozyonları sayesinde yeraltındaki kayalar yerlerinden oynayacak ve depremler meydana gelecektir.

özetlemek gerekirse; yeryüzünde 300 günü aşkın süre ile yağmur yağabilen bölgeler olsa da tüm dünya'da durmaksızın yağmur yağması pek mümkün değildir. ancak bir şekilde böyle bir şey gerçekleşirse hayat tamamen yok olur diyebilmek mümkündür.

kaynak: youtube/life noggin