ABD İç Savaşı'nda Fesli ve Şalvarlı Askerlerden Oluşan Garip Bir Birlik: Zuhaf Alayı

Zuhaf Alayı genellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu kökenli olarak bilinse de zamanında ABD'de bile görülmüş bir birlik tipiydi. İnceliyoruz.
ABD İç Savaşı'nda Fesli ve Şalvarlı Askerlerden Oluşan Garip Bir Birlik: Zuhaf Alayı
“The Brierwood Pipe", Winslow Homer, 1864

Zuhaf alayını normalde şöyle biliyoruz

zuhaf alayı sultan ii. abdülhamid tarafından yıldız sarayı’nda teşkil edilen muhâfız alayıdır. aynı zamanda fransızların cezayir işgali sonrası yerel halktan oluşturulan birliklere de bu ad verilmiştir.

zuhaf alayları ikiye ayrılıyor:

- sarıklı zuhaf alayları ki yemen, hicaz, bağdat ve trabluslu araplardan oluşuyor.

- fesli zuhaf alayları ki bunlar da kuzey arnavutluk'ta yaşayan gegalardan oluşuyor.

Gega nedir?

arnavutluk ülkesindeki iki büyük etnik gruptan biri. kuzey arnavutluk'ta yaşamaktalar. burada müslümanların ekserisi ve katolikler yaşıyor.diğer grup için ise (bkz: toska).

Jean-Adolphe Beauce'nin 1849 tarihli bir tablosunda tasvir edildiği gibi, Cezayir'i kolonize eden Fransız Zuhaf Alayı.

zuhaf alayı çok ilginç bir şekilde amerikan iç savaşı'nda etkin olan başka askeri unsurların da adıdır

bu birlikler, amerikan iç savaşı'nda, birleşik devletler subayı albay elmer ephraim ellsworth tarafından meşhur edilmiştir.

kendilerine has fesli ve şalvarlı kıyafetleri olan askerlerden oluşan bu birlikler, gönüllülük esasına dayalıydı.


birlik (bildiğimiz abd, kuzey) ordusunda 70'ten fazla, konfederasyon (güney) ordusunda yaklaşık 25 zuhaf alayı savaşta yer almıştır.

en ünlüleri

5. new york piyade alayı, "duryée's zouaves", ikinci manassas muharebesinde, konfederasyona bağlı teksas tugayı tarafından tamamına yakını katledilmiştir.

11. new york piyade alayı "fire zouaves", 1861'deki ölümüne kadar ellsworth tarafından yönetilen ilk alaydır, birinci manassas muharebesinde birliğin geri çekilen 'potomac ordusu'nun artçısı oldukları için güneyliler tarafından aynı savaşta feci bir şekilde hırpalanmıştır.

155. pennsylvania piyade alayı, hikayeleri 1910 tarihli under the maltese cross adlı alay tarihinden öğrenilebilir, elemanlar anadolu'nun bağrından çıkmış gibi...


ve 146. new york piyade alayı, "garrard's tigers" bu alaydaki askerler diğerlerinin aksine fes yerine sarık takıyorlardı.

146. new york, savaşın sonuna doğru ağır kayıplar verdi. alay, saunders field, meşhur wilderness muharebesinde neredeyse yok edildi.

birliğin aksine konfedere ordusundaki zuhaf'ların çoğu alaydan ziyade bölük şeklinde oluşturulmuşlardı. en bilineni "louisiana kaplanları" olarak da adlandırılan binbaşı chatham roberdeau wheat'in white's company b (the "tiger rifles") idi.

bu ırkçı salakların 'birçoğu, özellikle almanlar ve irlanda asıllı amerikalılar olmak üzere yabancı uyrukluydu ve neredeyse tamamı new orleans'ın kaba işçi sınıflarından geliyordu. bunlar özellikle 19. yüzyılın en düşük sosyal sınıflarından birini oluşturan ve mevcut en tehlikeli, kirli ve istenmeyen işleri yapan rıhtım çalışanlarından ve rıhtım kesiminde yaşayanlardan oluşuyordu.'

konfederasyon tarafındaki bir diğer önemli zouave birimi, 1861'de georges augustus gaston de coppens tarafından kurulan coppens'in birinci louisiana zuhaf taburuydu. hemen hemen kıtada ki tüm muharebelerde yer alan tabur 1865'te lağvedildi.

bu zuhaf'ların en ilginç özelliği, irlandalıların yanı sıra orta ve doğu avrupa'dan gelen göçmenlerden oluşmalarıydı. esasen çok büyük bir özenti sonucu oluşturulan bu birliklerde, sanırım osmanlı'ya yakın topraklardan geldikleri için fes, sarık, şalvar giymek askerlere pek de garip gelmedi.