Avrupa'da Bolca Gördüğünüz Kilise, Katedral, Bazilika ve Şapellerin Birbirinden Farkları Nedir?

Avrupa şehirlerinin old town adı verilen bölgelerinde bolca gördüğünüz dini yapıların fiziki büyüklük dışında bir farkları var mı? Varsa nedir? Buyrunuz.
Avrupa'da Bolca Gördüğünüz Kilise, Katedral, Bazilika ve Şapellerin Birbirinden Farkları Nedir?
iStock

yurt dışında (bazen de türkiye'de) bir şehire gezmeye gidince gezilecek turistik yerlere bakılır genelde. eğer hristiyan popülasyonun yaşadığı veya geçmişte yaşamış olduğu bir şehir ise, içinde turistik bir dini yer olması muhtemel. bu dini yerin ismi genelde church (kilise), cathedral (kathedral), basilica (bazilika), chapel (şapel), monastery/abbey (manastır) olur. insanlar genelde kilise, tarihi kilise vb. deyip geçerler bu yerlere ama arada farklar var. şöyle açıklanabilir...

kilise

kendisine atanmış papaz/rahip (pastor/priest) olan, toplanma ve ibadet etme işlemlerinin yapıldığı bina. katolik, ortodoks, protestan vb. olabilir mezhebe göre.


katedral

kendisine atanmış bir psikopos (bishop) olan kilise. yunanca "cathedra" (psikopos koltuğu) kelimesinden gelir. kendi bölgesindeki kiliseler genelde kathedrale bağlıdır (diocese). genelde diğer normal kiliselerden büyük olsa da böyle bir kural yok, gayet normal boyutta da olabilir.

basilika

basilikalar eskiden dini binalar değildi, antik roma'da devlet binalarının mimari şeklini belirten genel bir terimdi. hristiyanlık suç olmaktan çıkınca dini anlam kazandılar. katoliklikte bir kilisenin basilica unvanı ve bazı ayrıcalıklarını kazanması için dönemin papa'sının bizzat onayı gerekir. tüm dünya'da 4 major basilica (hepsi roma'da), 1877 minör basilica (2020 aralık verisi) vardır. 2 tane minör basilica da istanbul'da bulunur. (saint esprit ve saint antoine de padoue).

şapel

kendisine atanmış bir din görevlisi olmaz genelde. çoğunlukla bir kilisenin veya başka binanın parçasıdır, içinde ibadet edilebilir. kendi başına bağımsız bir bina da olabilir tabii ki. bazen önemli şahıslar kendi adlarına da chapel yaptırır. paris'teki sainte-chapel ünlüdür mesela bayağı. islam'daki mescide benzer mantığı.

manastır/abbey

içinde din görevlilerinin/cemaatin yaşadığı ve çalıştığı bina veya binalar grubu. manastır içerisinde ibadet için şapel veya normal kilise bulunur. abbey, monastery kelimesinin genelde protestan karşılığı olsa da bazen monastery içindeki kiliselere de abbey denir.