Ayasofya'nın Güneyindeki Sunu Mozaiği Ne Anlama Geliyor?

Ayasofya'ya gidip vestibül mozaiği olarak da anılan bu mozaiği görmüşseniz, anlamını da merak etmişsinizdir mutlaka.

ayasofya'nın güney girişindeki vestibül kapısı'nın üzerinde yer alan sunu mozağinin anlamı ufkunuzu iki katına çıkarabilir.


ortada oturan hz. meryem ve kucağında hz. isa, sağda konstantin, solda i. justinianus. konstantin, başkent haline getirerek imar ettirdiği konstantinopolis'i, justinianus ise yaptırdığı ayasofya'yı hz.meryem'e sunmakta.

konstantin’in sağ yanında yukarıdan aşağıya doğru koyu mavi harflerle grekçe; “azizler arasında büyük imparator konstantin” yazılıdır. justinianus'un yanında ise koyu mavi harflerle grekçe; “hatırası ünlü imparator justinianos” yazmaktadır.

mozaikte maketleri sunmaları ile hz.meryem’in, şehrin ve kilisenin koruyucusu olduğu vurgulanmak istenmiştir.