Barok Müzik Tam Olarak Nedir?

Barok müzik nedir? Hangi tarihlerde icra edilmiştir? Barok dönemi bestecileri kimlerdir? Bunlar hakkında başlangıç niteliğinde bilgi verici bir derleme.
Barok Müzik Tam Olarak Nedir?


nedir, ne değildir?

müzik tarihinde 1600-1750 yıllarını kapsayan ve kendi içinde gelişen çağa barok denir. barok, ispanyolcadan fransızcaya geçmiş bir kelimedir. anlamı biçimsiz inci'dir. 18. yy sanatçıları bu dönemdeki eserleri fazla karmaşık, aşırı süslü, abartılı, düzensiz ve zevksiz olarak küçük düşürmek adına barok nitelendirmesini kullanmışlardır. bu dönemde soyluların ve burjuvazinin rönesans sebebiyle gelişen toplumsal ve ekonomik hareketliliğe, değişime karşı, sanatsal anlamda egemenlik sağladığını görüyoruz. ayrıca milliyetçilik düşüncesi ilk bu dönemde ortaya çıkmıştır.


saray sanatı diyebilmemizin sebebi, mimariyle ortaya çıkması ve kralların gücünü sergilemeyi amaçlamasıdır. barok dönemde amaç şaşırtmaktır. rönesans’taki denge arayışının aksine gösteriş ve abartı görülür. heykeller, havuzlar, mimari yapılar çok süslü ve abartılıdır. bu akım o kadar etkindir ki, elbiseler, saçlar bile süslüdür. tüm dünyada güzellik algısını etkilemiştir. ayrıca, ülkemizde de barok dönem etkilerini dolmabahçe sarayı, nurosmaniye camii ve ortaköy camii gibi yapıtlarda görmek mümkün.

isaac newton, galileo gibi bilim adamları bu dönemde yetişmişlerdir. bir de ilginç bilgi olsun; insanların bu dönemde vaftiz suyunu kaybetmemek adına yıkanma alışkanlıkları olmadığı için, peruk kullanımı çok yaygınlaşmıştır.

barok dönemde çok önemli besteciler yetişmiştir; jean bapsite lully , george friedric handel , johann sebastian bach , antonio vivaldi, arcangelo corelli gibi.

nun komm, der heiden heiland, bwv 61 / johann sebastian bach


barok müziğin anlattıkları

barok müzik doğadaki uyumu ve ahengi yansıtır. süslü, gösterişli ve vurguludur. kontrast ve melodilerin birbirlerine cevap vermesi takip edilince son derece haz verir. dini ve ahlaki yanı ağır basan barok müzikte çapkınlık ve dünya zevkleri gibi şeyler anlatılmaz. oda müziği ile ilgili seküler çalışmalar dışında (sonat, concerto) tanrı, cennet, cehennem sabır, çile, tanrıya adanan veya peygamberlerin hayatını anlatan kantatlar ve değişik türde ilahiler ağırlıklı olarak yer alır. son yıllarda batıda ve ülkemizde artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. ülkemiz kulağına romantik döneme göre kat kat daha uygun olup klasik müziğe yeni başlayanlar için özellikle tavsiye edilir. (bkz: vivaldi), (bkz: johann sebastian bach), (bkz: françois couperin), (bkz: handel), (bkz: telemann), (bkz: sylvius leopold weiss) ve özellikle italyan bir ton besteci önemli temsilcilerindendir. 

fransız barok bestecilerinden hayranlık verici françois couperin'in les nations eserinden l'imperiale bölümünde barok müziği iliklerinize kadar hissedersiniz. 

françois couperin - les nations l'imperiale