Başlı Başına Bir Kitap Tadında: Dostoyevski'nin Kumarbaz Romanını Yazma Öyküsü

1866 tarihli Dostoyevski kısa romanı (novella) oldukça enteresan bir şekilde ortaya çıkmış.
Başlı Başına Bir Kitap Tadında: Dostoyevski'nin Kumarbaz Romanını Yazma Öyküsü

dostoyevski kumar alışkanlığından ötürü aşırı derecede borçlanmıştır

o sırada ortaya stellovski adında bir yayıncı çıkar. dostoyevski'ye şunları söyler: “bak senin bütün borçlarını kapatacağım. sana iki yıl yetecek kadar da para vereceğim. fakat bir sözleşme imzalaman gerek. senden bir kısa roman istiyorum. bu kısa romanı bana bu sözleşmeyi imzaladıktan tam 24 ay sonra vermeyi kabul edeceksin. istediğim sürede bitirip bana teslim edersen sorun çıkmayacak. fakat eseri bir gün bile geç verecek olursan bundan önce yayımladığın ve bundan sonra yayımlayacağın bütün eserlerin hakları benim olacak.” çok fazla borcu olan dostoyevski sözleşmeyi mecburen imzalar.

aradan 23 ay geçer fakat tek bir cümle bile karalamamıştır

durumdan haberdar olan fransız yazar stendhal, dostoyevski'ye “ben 'parma manastırı' romanımı dikte ettirerek (söyleyerek yazdırmak) yazdırdım, sen neden denemiyorsun?” der. başka çaresi olmayan dostoyevski kabul eder.

o zamanlar rusya'da bir dikte etme okulu vardır

okulun en yetenekli öğrencisi grigoryevna snitkin adında isveç asıllı genç bir kızdır. kız bu görevi yapmaktan gurur duyacağını söyler ve dostoyevski ile eseri yazmaya başlarlar.

eseri son gün bitiren dostoyesvki hemen stellovski'nin yanına gider

dostoyevski'nin yazma sürecini baştan sona takip eden uyanık yayıncı stellovski dostoyevski eseri teslim edemesin diye ofisini kapatıp gitmiştir. o zamanlar rusya'da noter yoktur. noter görevini polis karakolundaki memurlar yapıyordur. dostoyevski eserini polis karakolundaki memurlara onaylatır. daha sonra bu olaydan dolayı yayıncı ile davalık olsalar da davayı dostoyevski kazanır.

her rus gibi dostoyevski de zaferi kutlamak için bol votkalı bir davet verir. davete bütün dostları ile birlikte romanı dikte ettirdiği genç kız grigoryevna snitkin'i de çağırır.

gecenin ilerleyen saatlerinde dostoyevski genç kıza "senden bir konuda fikir almak istiyorum" der.

bu durum genç kızın gururunu okşamıştır.

"memnuniyetle, ben size nasıl bir fikir verebilirim merak ettim" diye karşılık verir.

dostoyevski şöyle der: "ben bir roman yazmaya çalışıyorum. romanın başkarakteri korkunç biri… sara nöbetleri geçiren, kumar bağımlısı, düşman kazanmaktan çekinmeyen bir adam. bu adam kendinden genç bir kıza aşık oluyor. sence bir evlenme teklifi kaleme alacak olsam bu gerçekçi olur mu?"

kız ise şöyle der: "evlenme teklifinizi kabul ediyorum bay mihayloviç…"

o kız dostoyevski'nin ikinci eşi anna grigoryevna snitkin'dir. yazdıkları eser ise ünlü roman “kumarbaz”dır.

kaynak