Bilet, Fatura Gibi Çer Çöp Olarak Tanımlanan Şeyleri Atmaya Kıyamama: Efemera

Günlük yaşama ait küçük ve geçici belgeleri toplama biçimindeki kolleksiyonculuğa efemera deniyor. Evet, belki de yıllardır yaptığınız bu koleksiyonculuğun adını bilmiyordunuz fakat artık biliyorsunuz; siz bir efemeristsiniz!
Bilet, Fatura Gibi Çer Çöp Olarak Tanımlanan Şeyleri Atmaya Kıyamama: Efemera
iStock

efemera, dünyada ephemera olarak bilinir; koleksiyonu yapılabilir kağıt malzeme olarak ilk açıklaması yapılsa da kitap, pul, para, resim koleksiyonları bunun dışında tutulur ve başka isimlerle anılırlar. son zamanlarda kart-postal ,fotoğraf ve hisse senedi de kendi başlarına bir koleksiyon sınıfı ihtiva edebilecek olgunluğa ve büyüklüğe ulaştıklarından efemeradan ayrı olarak kendi isimleri ile koleksiyon sınıfları içinde yer alabilmektedir.


efemera ise daha mütevazi daha marjinal kağıt ürünleri toplama hobisidir. bu asla satış değerlerinin düşük olduğu anlamına gelmez. zaten toplanıp koleksiyonu yapılan kağıtların satış değerlerinin olup olmaması hiç önemli değildir. önemli olan tek kriter kullanım ömrünü tamamlamış olmasıdır. düne, hatta geçen seansa ait bir sinema bileti, gazete, ambalaj kağıdı, sigara kutusu, her çeşit etiket, ilan, sayfa vs. efemeranın tanımına girer. genelde 2 boyutludur. 3 boyutlu ise kağıttan dahi olsa artık obje olarak adlandırılır.


türkiye'de ilk efemera derneği istanbul'da 1996 yılında "ephemera derneği" adı altında kurulmuş ama uzun ömürlü olamayarak birkaç yıl içinde kapanmıştır.

efemera ile ilgilenenlere efemerist, efemera ile ilgili materyale efemeral veya efemerik denir.
son yıllarda özel müzayedeleri yapılmaktadır.

Buram Buram Tarih Kokusuyla Tuhaf Bir Bağımlılık Duygusu Yaratan Pul Koleksiyonculuğu