Dövmenin Milattan Önce 5000'li Yıllara Kadar Uzanan Tarihi

MÖ 5000'li yıllardan bu yana insanların vücudunu süsleyen dövme sanatının tarihsel gelişimi.
Dövmenin Milattan Önce 5000'li Yıllara Kadar Uzanan Tarihi

dövme, deri altına pigment yerleştirilerek vücuda sabitlenen silinmez bir iz olarak tanımlanır ve dövme sanatının en eski kanıtları mö 5000 yıllarına dayanır. zaman ve kültürler boyunca dövmelerin birçok farklı şekli ve anlamları olmuştur.

dövmenin kökeni

dövme yaptırma olgusu bir zamanlar çok yaygındı. charles darwin 'insanın türeyişi' (1871) adlı eserinde dünyada dövme ya da başka bir tür kalıcı vücut süslemesi uygulamayan hiçbir ülke olmadığını yazmıştır.

19. yüzyılda yaşamış alman etnolog ve kaşif karl von den steinen, güney amerika'da dövmenin vücudu yara izleriyle süsleme geleneğinden evrimleştiğine inanıyordu. kanamayı önlemek için yaralara sürülen bitki özsuyu yara izinin renginin solmasına neden oluyor. ortaya çıkan süsleme dövme olarak kabul edilebilir.

david livingstone, 'güney afrika'da misyonerlik seyahatleri ve araştırmaları' (1857) adlı kitabında, birçok afrikalının deri altına siyah bir madde sürerek kabarık bir yara izi oluşturmak suretiyle kendilerine dövme yaptıklarını yazmıştır. kuzey amerikalı apaçi ve komançi savaşçıları yara izlerini daha görünür kılmak ve kabile içinde gösteriş yapmak için savaş yaralarına toprak sürerken, yeni gine pigmeleri enfeksiyonları derideki kesiklere otlar sürerek tedavi ediyor ve kalıcı yara izlerine neden oluyorlardı.

bu tür hikayeler, dövmenin muhtemelen çeşitli yerlerde kan alma uygulamaları, yara izi ritüelleri, tıbbi tedavi veya tesadüfen ortaya çıktığını göstermektedir. dövmenin tek bir kökeni olduğu yönündeki popüler varsayıma itibar edilmemektedir.


erken dönem ve etnografik dövmeler

dövme sanatının en eski kanıtları, yüzleri dövme izlerini temsil edecek şekilde boyanmış veya kazınmış kil figürler şeklindedir. bu türden en eski figürler japonya'da m.ö. 5000'lere ya da daha eskilere tarihlenen mezarlardan çıkarılmıştır.

gerçek dövmeler açısından, mumyalanmış derisinde dövmelerin korunduğu bilinen en eski insan, m.ö. 3300'lerden kalma bir bronz çağı adamıdır. avusturya ve italya sınırına yakın otztal alpleri'ndeki bir buzulda bulunan 'buz adam otzi'nin 57 dövmesi vardı.

birçoğu, artrit de dahil olmak üzere muzdarip olduğu anlaşılan hastalıkların semptomlarını tedavi etmek için kullanılacak modern noktalarla çakışan akupunktur noktalarının üzerinde veya yakınında yer alıyordu. bazı bilim insanları bu dövmelerin erken bir akupunktur türüne işaret ettiğine inanıyor. otzi'nin dövmelerinin nasıl yapıldığı bilinmemekle birlikte, isle yapılmış gibi görünmektedir.

dövmelerin diğer erken örneklerinin izi eski mısır'ın orta krallık dönemine kadar sürülebilir. o döneme (m.ö. 2160-1994) tarihlenen dövmeli birkaç mumya bulunmuştur.

erken yunan ve roma dönemlerinde (m.ö. sekizinci ila altıncı yüzyıl) dövme barbarlarla ilişkilendirilmiştir. yunanlılar dövmeyi perslerden öğrenmiş ve köleleri ve suçluları işaretlemek için kullanmışlardır, böylece kaçmaya çalıştıklarında tespit edilebileceklerdir. romalılar da bu uygulamayı yunanlılardan benimsemişlerdir.


farklı kültürlerde dövmelerin dağılım teorileri

dövme, göçler ve göçebe halklar aracılığıyla çeşitli yerlere yayılmış olabilir: hindistan ve orta doğu'daki çeşitli çingene kabilelerinin kadınları uzman dövmecilerdi. yüzyıllar boyunca doğu avrupa'ya kadar uzak bölgelerde yaşayanların ve bu bölgelere giden hacıların dövmelerini yapmışlardı. iskitler de benzer şekilde hristiyanlık döneminin başlarında dövmenin sibirya'dan doğu avrupa'ya yayılmasından sorumluydular.

tıpkı geniş alanlardaki diller ve lehçeler arasında ilişkiler olduğu gibi, birbirinden çok uzak bölgelerde ve kültürlerde bulunan dövme tasarımları arasında da benzerlikler vardır. örneğin, güneydoğu asya'da birçok erkek belden dizlere kadar olan bölgeyi kaplayan bir pantolon dövmesine sahiptir. kuzey kutbu'nda ve amerika'nın batı kıyısı boyunca yaşayan halklar arasında kadınlar çenelerine ve yanaklarına benzer desenlerde dövmeler yaparlardı.

ister dostluk, ister saygı, ister kıskançlık ya da meraktan kaynaklansın, tanıştıktan sonra gelenekleri değiş tokuş etmek insan doğasında vardır. avrupalı denizcilerin ve güney denizi adalılarının dövmeleri karşılıklı olarak taklit etmeleri buna iyi bir örnektir. düşman kabileler tarafından kendi geleneklerine göre kaçırılan esirlerin ticareti, dövme tasarımlarının geniş alanlara yayılmasına neden olmuştur. borneo ve mikronezya erkekleri diğer kabileleri ya da adaları ziyaret ettiklerinde dövme yaptırmışlardır.


dövmelerin anlamları

birçok dövmenin orijinal anlamları kaybolmuştur. bununla birlikte, yara izi, dövme ve piercing gibi vücut süslemeleri her zaman bir grup içindeki bireyleri ve bir toplum içindeki grupları ayırt etmenin bariz bir aracı olmuştur. kişisel düzeyde dövme, kişinin kimliğinin bir parçasıdır.

tarihsel ve kültürel olarak dövmeler hem bir ayrım işareti (bir başarı için verilen veya yetişkinliğe geçişi simgeleyen) hem de utanç kaynağı (cezalandırıcı olarak uygulandığında) olarak uygulanmıştır. acı, dövme yaptırmanın kaçınılmaz bir yönüdür ve birçok halk için acıya katlanmak inisiyasyonun özünde vardır.

kabile düzeyinde, dövmeler yaşı, medeni durumu, gücü ve sınıfı gösterebilir ve grup dışında dostu düşmandan ayırt edebilir. pek çok kabilede kadınların dövmeleri, aynı zamanda komşu kabileler için değerli olmamalarını sağlayan güzellik sembolleriydi.

yerli dövmeciliği küresel olarak neredeyse yok oldu, ancak son yıllarda dövmeler avrupa ve kuzey amerika'da bir tür rönesans yaşadı. bunun nedenleri tam olarak açık değildir, ancak antik dünyadaki dövmenin modern dövmeyle birçok ortak noktası olduğu açıktır.

kaynak