Gelişen Teknolojiyi Kontrol Etmenin İmkansızlığı: Collingridge İkilemi

Teknolojinin hızlı gelişmesi, kontrol ve düzenleme çabalarını zorlaştırıyor. Collingridge İkilemi, bu durumun yarattığı çifte açmazı ve yeni teknolojilerin, yapay zeka ve bulut bilişim gibi alanlarda nasıl yönetilebileceğini inceliyor.
Gelişen Teknolojiyi Kontrol Etmenin İmkansızlığı: Collingridge İkilemi

collingridge ikilemi (collingridge dilemma), teknolojinin gelişmesini etkileme veya kontrol etme çabalarının çifte açmazla (double bind) karşı karşıya olduğu metodolojik bir ikilemdir:

- bilgi sorunu: teknoloji kapsamlı bir şekilde geliştirilip yaygın olarak kullanılıncaya kadar etkileri kolayca tahmin edilemez.

- güç sorunu: teknoloji yerleşik hale geldiğinde kontrol veya değişim zordur.

bu durum collingridge tarafından "değişim kolay olduğunda, ona olan ihtiyaç öngörülemez; değişim ihtiyacı açık olduğunda ise, değişim pahalı hale gelmiştir, zor ve zaman alıcıdır." şeklinde ifade edilir. başka bir deyişle, "teknoloji katlanarak (exponentially) değişir; buna karşın sosyal, ekonomik, hukuki sistemler göreceli yavaş ve kademeli olarak değişir".

bu fikir, aston üniversitesi teknoloji politikası birimi'nden david collingridge tarafından 1980 tarihli the social control of technology kitabında ortaya atıldı. ikilem, teknoloji değerlendirme tartışmalarında temel bir referans noktasıdır.

collingridge ikilemi günümüzde yapay zeka (artificial intelligence) ile bulut bilişimin (cloud computing) zemin hazırladığı ve geliştiricilerin yeni teknolojiyi hızla kullanıma sunduğu bir dünyada açık bir şekilde kendini gösteriyor. yapay zeka, bulut veya benzeri yeni teknolojileri, teknolojinin gelişim hızını yavaşlatmadan yönetmek, karar vericilerin, hükümetlerin ve kuruluşların karşı karşıya olduğu büyük bir zorluktur.

kaynak: wikipedia