Giordano Bruno'nun 1600'de Diri Diri Yakılarak İdam Edilmesine Sebep Olan Deyişleri

Gök bilimci Bruno'nun 52 yaşında canlı canlı yakılmasına sebep olan şeyleri okudukça ağzınız açık kalacak.

giordano bruno... panteist görüşleri ve copernicusçu gök bilim kuralını savunması nedeniyle sapkınlıkla suçlanmış ve 1600 yılında yakılarak öldürülmüş rahip, matematikçi ve astronom. kendisi ne demiştir ve ne için yakılarak idam edilmiş olabilir, bir bakalım:

Panteizm: Her şeyi kapsayan içkin bir tanrının, evrenin ya da doğanın tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir tanrıya inanmazlar.

dünya, güneş'in çevresinde ve ayrıca kendi ekseni etrafında dönmektedir


güneş dahil, öteki gök cisimlerinin dünya'nın çevresinde dönüyor gibi görünmeleri, dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünden kaynaklanan bir duyu yanılsamasıdır


dünya güneş çevresindeki dönüşünü bir yılda, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü ise yirmi dört saatte, yani bir günde tamamlamaktadır


güneş kendi gezegenleriyle birlikte evrende bir sistem oluşturur (güneş sistemi)


evren her noktasından dışa doğru yayılan bir sürekliliktir (continuum)


evren aynı zamanda sonsuzdur; sonsuz olan tanrının sonsuzluğunu sınırsız büyüklüğü içinde yansıtır, böylece o da sonsuz olur


tanrı bir bakıma evrendir

çünkü var olanların içkin ve sürekli nedeni, onları oluşturan, düzene koyan, yöneten, hem özdeksel hem formel nedendir; hiçbir varoluşsal ilişkiye girmeden cinslerin, türlerin ve bireylerin sayısız çokluğunu oluşturur.


düşünceleri ile 17.yy'a ışık olan, (bkz: baruch spinoza)'nın görüşlerini önceleyen, avrupa'yı kaçak gibi dolaştığı halde bir sürü metin üreten bruno'ya saygıyla...