Güvercinler Birbirinden Farklı Ressamların Eserini Ayırt Edebiliyor mu?

Güvercinlerin farklı müzikleri birbirinden ayırabildiğini biliyoruz ancak bu, resimde de geçerli bir marifet mi? Buna dair bir deneyi paylaşıyoruz.
Güvercinler Birbirinden Farklı Ressamların Eserini Ayırt Edebiliyor mu?

güvercinlerin sanat akımlarına da tepki vermesi ufkunuzu açabilir

güvercinlerin bach ve stravinsky'nin müzik eserlerini ayırt edebildiği kanıtlanmıştı, ancak cevaplanması gereken soru, benzer bir ilkenin görsel sanatlar için de uygulanıp uygulanamayacağıydı. daha önce, güvercinler, insan içeren görüntülere yanıt vermek ve olmayanlara yanıt vermemek için başarılı bir şekilde eğitilmişti.

1995 yılında araştırmacılar shigeru watanabe, junko sakamoto ve masumi wakita claude monet ve pablo picasso tablolarını güvercinlerin ayırt etmesiyle ilgili bir araştırma yaptılar.

monet'ninki gibi resimlerde, picasso'nun ünlü eserlerinde çoğunlukla olmayan, gerçek dünya nesneleri kolayca tanımlanabilir. araştırmacıların asıl bilmek istediği; gerçekçiliğin bir güvercin için önemli olup olmadığıydı.

kullanılan güvercinler iki gruba ayrıldı ve önce monet veya picasso'nun resimlerini tanıyacak şekilde eğitildi ve bunun karşılığında yiyecekle ödüllendirildiler. bu resimleri tanımayı öğrendikten sonra, yiyecek ödülleri kaldırıldı ve güvercinler, herhangi bir ödül olmaksızın tanımaları için eğitildikleri sanatçının resimlerini gagalamaya devam ettiler. daha sonra, kuşlar tanıma becerilerine göre test edilmeye devam edildi. kullanılan çizgilerin rengi veya keskinliğinden ressamla ilgili ipucu vermemek için resimlerden bazıları gri tonlamalı gösterildi.

Claude Monet / Impression, soleil levant (İzlenim: Gün Doğumu) / 1872

güvercinler ayrıca benzer sanatçıların (monet için cezanne ve renoir ve picasso için braque ve matisse) tabloları üzerinden de test edildi. bu testler denekler için önemli bir zorluk sunsa da, vakaların büyük çoğunluğunda yine de doğru sanatçıyı (veya stili) seçebildiler. monet'nin değiştirilmiş veya tersine çevrilmiş resimlerinde başarılı ayrım yüzdesinde bariz bir düşüş vardı. muhtemelen bunun nedeni, gerçek dünya nesnelerinin bir monet tablosunda tanınmasının, picasso'nun bir resminde olduğundan daha kolay olmasıdır. picasso'nun resmi ters çevrilip gösterilse bile güvercinler tanıdı. eğitim sırasında gösterilmeyen resimler de gösterildi ve güvercinler sanatçıları tanımaya devam ettiler.

güvercinlerin empresyonist veya soyut resimleri tanıyarak ve iki stil arasında ayrım yaparak kategori ayrımını öğrenebildikleri de kanıtlanmış oldu.

Pablo Picasso / Les Femmes d'Alger (Cezayir Kadınları) / 1955

araştırmacılar konuyla ilgili şöyle bir makale yazdılar

"güvercinler, monet ve picasso'nun tablolarının renkli slaytlarını ayırt etmeyi başarıyla öğrendiler. bu eğitimin ardından, monet ve picasso'nun ayrımcılık eğitimi sırasında hiç sunulmamış resimlerini ayırt ettiler. ayrıca monet'nin tablosundan cezanne ve renoir'ın tablolarına ya da picasso'nun tablosundan braque ve matisse'in tablolarına genellemeler göstermişlerdir. bu sonuçlar, güvercinlerin davranışlarının karmaşık görsel uyaranlar tarafından kategorizasyona yol açacak şekilde kontrol edilebileceğini göstermektedir. monet'nin ters çevrilmiş resimleri tanınma ihtimalini düşürürken, picasso'nun resimlerinin ters çevrilmiş halleri için sonuç değişmedi. bu sonuç, güvercinlerin davranışlarının izlenimcilerin (empresyonizm) resimlerinde tasvir edilen nesneler tarafından kontrol edildiğini, ancak kübistlerin resimlerinde tasvir edilen nesneler tarafından kontrol edilmediğini gösterebilir.”

kaynak